Hlavní navigace

Česká pojišťovna pojistila přes tři desítky cestovních kanceláří

Praha (8. ledna 2004) – Již více než 30 cestovních kanceláří využívá nového produktu České pojišťovny - pojištění záruky pro případ úpadku CK. Celkově ČP vyřídila žádosti přibližně 160 cestovních kanceláří, které měly zájem o sjednání tohoto pojištění. Většina z nich však nesplňovala základní podmínky umožňující jeho sjednání. S desítkami CK jednání dále probíhají.

Nejčastěji cestovní kanceláře nesplňují podmínky minimálních ročních tržeb z prodeje zájezdů ve výši 3 miliony Kč, působení na trhu v délce alespoň tří let a požadavku na výši vlastního jmění, které nesmí být záporné. Česká pojišťovna zahájila sjednávání pojištění záruky pro případ úpadku CK v závěru roku 2003, kdy byla ukončena činnost poolu pojišťoven, který toto pojištění zajišťoval. Seznam cestovních kanceláří, které si pojištění u ČP sjednaly, je k dispozici na internetových stránkách ČP www.cpoj.cz/ck .

Pojištění pro případ úpadku CK je povinně smluvním pojištěním. Cestovní kancelář musí být pro případ úpadku pojištěna na základě zákona č. 159/1999 Sb. Sjednání pojištění je nezbytným předpokladem pro udělení koncese umožňující provozování cestovní kanceláře. Podle zákona se pojištění sjednává pro případ, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku: neposkytne zákazníkovi, na kterého se vztahuje cestovní smlouva s ní uzavřená, dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, nevrátí pojištěnému zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nevrátí pojištěnému rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.

Česká pojišťovna spravuje celkově 14,5 milionu pojistných smluv. Jejím hlavním akcionářem je společnost CESPO B.V. ze skupiny PPF. Podíl skupiny PPF na základním kapitálu ČP dosahuje 85 procent.