Hlavní navigace

Česká myELEN.com: Malé částky, které mění svět

Do dnešního dne se pomoc Čechů rozvojovému světu prostřednictvím mikrofinancí vyšplhala do výše téměř tří milionů korun, což dokládá nejen zájem o „adopci podnikatelek na dálku,“ ale také ochotu Čechů pomoci rozvojovým zemím. Tato nová forma pomoci drobným podnikatelkám z rozvojových zemí prostřednictvím poskytnutí návratné finanční pomoci byla představena české veřejnosti začátkem tohoto roku spuštěním mikrofinančního portálu www.myELEN.com (my Electronic Loan Exchange Network), kde mají čeští ale i evropští občané možnost poskytnout mikropůjčku jimi vybranému jedinci či skupině klientů mikrofinančních institucí v chudých oblastech Mexika. Dosud všichni příjemci mikropůjček byly ženy, často samoživitelky.

Sdílet

Pilotní verze myELEN.com odstartovala již v prosinci a od té doby portál navštívilo přes 12 000 uživatelů. Stovky Čechů tak poskytly mikroúvěry lidem v rozvojovém světě v relativně malých částkách v celkovém objemu blížícím se 3 milionům českých korun. Průměrná výše mikropůjčky se v tomto případě pohybuje okolo 7 000 korun. O investici přes portál myELEN mají ale zájem i občané sousedních zemí, a jak informuje výkonná ředitelka společnosti Microfinance, a.s. Linda Hanyková „v budoucích měsících bychom rádi představili portál i dalším členským státům EU. V tuto chvíli jsme ale nesmírně potěšeni, že si myELEN dokázal získat důvěru a zájem ze strany české veřejnosti. Děkujeme za odhodlání a ochotu pomáhat. Děkujeme i jménem chudých Mexičanů, v jejichž životě má mikropůjčka naprosto zásadní význam.“

Prioritou pro myELEN však zůstává rozvoj a implementace spolupráce s dalšími mikrofinančními institucemi: „pro tuto chvíli jsme se rozhodli spolupracovat výhradně s mikrofinančními institucemi v Mexiku. Známe tamější legislativní a daňový rámec, smlouvy uzavřené s Českou republikou, těšíme se podpoře mexických úřadů a umíme se již pohybovat v tamějším terénu,“ zmiňuje Hanyková. „Pro budoucí roky uvažujeme o navázání spolupráce s mikrofinančními entitami v dalších místech Latinské Ameriky, kde je kapitálu podobně žalostný nedostatek, avšak riziko pro investory není tak vysoké jako například v Africe,“ dodává Hanyková, „těmito zeměmi jsou Peru, Bolívie, Argentina či Brazílie.“ Je tedy jisté, že se čeští sociálně motivovaní investoři mají na co těšit.

V současné době, kdy mezinárodní finanční trhy prožívají otřes, kdy se americký dolar nepřetržitě propadá a kdy kurzy akcií vesměs zaznamenávají pokles, právě microfinance představují zajímavý výnos, přestože hlavní motivací nebývá zisk z poskytnuté mikropůjčky, ale sociální cítění poskytovatele. Solidarita a společenská zodpovědnost „investorů“ zaznamenává globální vzestup, a sílí i v České republice. Investice do mikrofinancí si v posledních letech oblíbili zejména Američané, kdy například bývalý prezident USA, Bill Clinton, veřejně propagoval mikrofinanční portál Kiva.com. Pozadu nejsou ale ani Evropané: například v Holandsku či Velké Británii objemy etických investic rapidně rostou.

„Jsem z projektu mikrofinancí upřímně nadšen. Je to druh pomoci, který jako jeden z mála opravdu funguje. Parafrází starého rčení by se dalo říct: Daruj někomu humanitární pomoc a na den ho nasytíš, ale učiníš jej závislým na tvé pomoci po zbytek jeho života, odejmeš mu iniciativu a víru v jeho vlastní schopnosti. Půjč někomu peníze za férových podmínek na rozvoj jeho podnikání a vybuduješ sebevědomého člověka, který změní nejen svůj osud ale i osud všech okolo k lepšímu. Mikrofinance boří bludný kruh chudoby a nechávají na plné obrátky pracovat ty největší výhody soucitného kapitalismu. Toto je jediný druh pomoci kterému věřím a který funguje,“ vyjadřuje pan Vojtěch Šmajer z Brna svou přízeň.

V rozvojových zemích a zejména v jejích chudších regionech bývají mikrofinance často jedinou možností jak se vymanit z chudoby. Znamenají přístup ke kapitálu, byť se jedná v průměru o desítky dolarů. Jedná se ale o desítky dolarů, které Vám dají možnost pracovat a získat nezávislost.

Již během tohoto léta bude společností Microfinance, a.s. představena další verze portálu myELEN s portfoliem nových mikrofinančních institucí, čímž bude dosaženo vyššího stupně diverzifikace. Avšak i nadále je nutné pro všechny potencionální investory sledovat konkrétní finanční ukazatele té či oné mikrofinanční instituce: „Jedněmi z hlavních parametrů kvality lokální instituce je procento ohrožených mikroúvěrů, čili úvěrů nesplacených déle než 30 či více dní, dále pak je to míra kapitálové přiměřenosti, provozní soběstačnost či objem úvěrového portfolia“ uvádí ekonom Pavel Kohout, jeden ze zakladatelů společnosti Microfinace, a.s. „Našim záměrem je abychom na portálu myELEN představili pouze kvalitní, efektivně vedené mikrofinanční instituce, kde je riziko ztráty poskytnuté mikropůjčky velmi nízké,“ dodává Hanyková.

Podrobnosti o projektu:

Mikrofinance

Koncept mikrofinancí je založen na principu malých půjček lidem žijícím v chudobě, kteří by normálním způsobem nemohli dosáhnout na bankovní půjčky. Mikrofinance nabízejí férovou šanci těm, kteří se nebojí tvrdě pracovat a vlastními silami se snaží vymanit z otěží chudoby. Půjčují se malé částky (většinou několik stovek dolarů), avšak tyto částky pomohou onomu jednotlivci v získání samostatnosti, obživy, a tudíž i následnému vymanění z chudoby. Od různých čistě charitativních nástrojů se mikrofinance liší opravdovou funkčností, kdy jedinec s pomocí mikroúvěrů dostane příležitost postavit se na vlastní nohy a žít důstojný život. Mikrofinance jako pojem pronikly do povědomí veřejnosti především v roce 2006, kdy zakladatel bangladéšské „banky chudých“ Grameen Bank Mohamad Yunus dostal Nobelovu cenu míru.

Společnost Microfinance, a.s.

Společnost Microfinance, a.s., byla založena v únoru 2007 se záměrem představit české, ale i evropské veřejnosti mikrofinance. Cílem bylo (za pomoci technologie) vytvořit portál, který by zprostředkoval know-how akcionářů a přinesl potřebné znalosti a zároveň poskytl možnost obyčejným lidem zapojit se do mikrofinancí – do byznysu s podtextem charity.

Projekt myELEN.com

Projekt myELEN.com (my Electronic Loan Exchange Network – v češtině tzv. ‚moje‘ síť elektronických výměnných půjček) je prvním projektem svého typu v Evropě. Projekt, který za použití nových technologií zprostředkovává tolik potřebnou a návratnou finanční pomoc podnikavým lidem v rozvojových zemích. Administrující společnost Microfinance, a.s., nyní pracuje s partnery v Mexiku, kde 40 % lidí žije v extremní chudobě a kde je v chudých regionech nesmírný nedostatek kapitálu. Projekt využívá metodiky mikrofinancí, které fungují výborně, neboť pouhá 2 % vypůjčeného kapitálu se vrací pozdě nebo se ztrátou. Český projekt myELEN.com umožňuje nejen pomoc chudým jednotlivcům, kteří kapitál na mikropodnikání potřebují, ale umožňuje i získat zpět peníze lidem, kteří jej poskytnou. Více informací naleznete na www.myelen.com.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).