Hlavní navigace

Češi si na dopravu ve městech stěžují více než Němci

Sedm z deseti českých řidičů považuje dopravu ve městech za vážný problém. Nejvíce si přitom stěžují na možnosti parkování. Potíže se zaparkováním má téměř devadesát procent motoristů z měst nad 100 tisíc obyvatel. To je mnohem více než například v sousedním Německu, kde přitom připadá na jednu domácnost dvakrát více aut. Vyplynulo to z nedávného průzkumu společnosti GE Money Auto, který proběhl současně v pěti evropských zemích.

Doba čtení: 1 minuta

„Výsledky průzkumu jsou alarmující. Ze všech zemí, kde průzkum probíhal, si na dopravní situací ve městech nejvíce stěžují právě Češi,“ řekl Jan Hrubý, marketingový ředitel GE Money Auto. „Sedm z deseti Čechů dokonce souhlasí s omezením dopravy v centrech měst,“ dodává Jan Hrubý.

Právě v otázkách omezení dopravy ve městech jsou Češi opět názorově nejradikálnější. Zatímco například ve větších městech v Německu by dopravu omezila jen necelá třetina řidičů (28 procent), v ČR je to více než dvojnásobek (71 procent).

Češi jsou také národem, který považuje dopravu na českých silnicích a dálnicích za mnohem méně bezpečnou než v jiných zemích. Bezpečná připadá česká silniční síť jen pěti Čechům ze sta. Na svoji dopravní infrastrukturu jsou naopak nejvíce hrdí Němci, bezpečná připadá téměř každému druhému řidiči. V Rumunsku je se silnicemi spokojena čtvrtina řidičů.

Závěry z výzkumu také ukazují, že 45 % Čechů a Poláků považuje auta za největší hrozbu pro životní prostředí. Maďaři, Němci a Rumuni se k negativním dopadům automobilové dopravy na životní prostředí staví lhostejněji.

Graf I: Názory dospělých respondentů k otázkám dopravy ve městech

Graf I: Názory dospělých respondentů k otázkám dopravy ve městec

Graf II: Problémy s parkováním ve městech

Graf II: Problémy s parkováním ve městech

GRAF III: Podíl respondentů, kteří souhlasí s omezením dopravy v centru měst

GRAF III: Podíl respondentů, kteří souhlasí s omezením dopravy v

Exkluzivní průzkum GE Money proběhl letos v lednu a únoru mezi respondenty v České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Německu, na representativním vzorku dospělé populace jednotlivých zemí. Průzkum pro GE Money provedla společnost TNS AISA.