Hlavní navigace

Cena Škola bez bariér pomohla handicapovaným vysokoškolákům

Díky finančnímu daru, který byl součástí ceny nazvané Škola bez barier, mají tři vysoké školy možnost pořídit pomůcky pro handicapované studenty. Oceněné vysoké školy (Masarykova univerzita, Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) obdržely celkem částku 80 tisíc korun. Ocenění Škola bez bariér za nejvstřícnější přístup k handicapovaným studentům v září 2009 udělili společně Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) a Československá obchodní banka, a. s.

Sdílet

Ocenění pro vysoké školy, které podporují integraci handicapovaných studentů, bylo uděleno v rámci osvětové kampaně nazvané Kroky k integraci. Tato kampaň slouží k otevření celospolečenské debaty o přístupu českých škol k handicapovaným studentům, říká MUDr. Milena Černá, ředitelka VDV. Toto ocenění vzniklo i proto, že se domníváme, že propagace příkladů dobré praxe je jednou z cest, jak dosáhnout lepších podmínek studia mladých lidí se zdravotním postižením, vysvětluje smysl udělení cen M. Černá.

Hlavním pilířem naší společenské odpovědnosti je podpora vzdělávání. S Výborem dobré vůle spolupracujeme dlouhodobě na projektu Fond vzdělání, který poskytuje stipendia pro zdravotně a sociálně znevýhodněné studenty. Doufáme, že udělaná ocenění v rámci kampaně Kroky k integraci pomohou českým vysokým školám získat potřebnou motivaci k další integraci a zlepšení podmínek studia pro zdravotně handicapované studenty. Doufáme také, že pro vítěze jsou získaná ocenění odměnou za jejich výjimečný přístup, doplnila Pavlína Folovská, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.

Masarykova univerzita se rozhodla využit finanční dar ve výši 40 000 Kč na pořízení FM systému s digitálním signálovým procesorem. Díky daru budeme moci vyřešit jeden z typických problémů pro těžce nedoslýchavé studenty – "nezaměřitelně pobíhající“ učitele, říká PhDr. Petr Peňáz, ředitel Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity.

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. poskytuje studentům s tělesným postižením bezplatné studium, bezbariérové budovy a ubytování, zdarma učební pomůcky a v neposlední řadě profesní poradenství. Po dotazu a osobním rozhovoru s některými ze 71 studentů s tělesným postižením dospěla Metropolitní univerzita Praha k závěru, že získané finanční prostředky využije na nákup evakuačního vozíku. Díky ocenění na něj získali dar ve výši 20 000 Kč. Škála využití vozíků je široká a jejich prospěšnost se zvyšuje zejména v případě možného výpadku elektrické energie, závady na plošině nebo výtahu, vysvětluje Mgr. Jaroslava Kněnická, studijní poradkyně Metropolitní univerzity Praha.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, které byla udělena zvláštní cena ČSOB za individuální přístup k těžce postiženému studentovi Michalu Pavelkovi, oslovila své studenty s handicapem, aby se mohli vyjádřit k nákupu pomůcek za poskytnutý finanční dar ve výši 20 000 Kč. Studenti navrhli zakoupení diktafonů. Většina našich studentů s handicapy si nemůže anebo nestíhá dělat poznámky při přednášce, říká Ing. Kateřina Sysalová z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ve Zlíně však ještě nepadlo finální rozhodnutí o využití daru. Vysoká škola se chce před jeho učiněním poradit s organizacemi pro tělesně postižené ve Zlíně.

Osvětová kampaň „Kroky k integraci“ je zaměřena na integraci lidí s handicapem do společnosti, zejména zpřístupnění českých škol pro mladé lidi se zdravotním postižením. V rámci osvětové kampaně byl realizován průzkum na vysokých školách o podmínkách studia handicapovaných lidí a do průzkumu byli také zapojeni zaměstnanci ČSOB, kteří jsou patrony zdravotně postižených studentů Fondu vzdělání. Dále vysokým školám byla udělena Cena Škola bez bariér a pro základní školy vydána publikace „Jak komunikovat aneb Mám spolužáka se zdravotním postižením“. Na podporu myšlenky projektu byl připraven charitativní spot, který je vysílán Českou televizí.

Generálními partnery osvětové kampaně Kroky k integraci jsou Česká televize, Český rozhlas a Československá obchodní banka, a. s. Partnery kampaně jsou Prague Film School, Otto Bock ČR, s. r. o. a společnost W. L. Gore & Associates.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).