Hlavní navigace

Capgemini Group: Auditované výsledky za rok 2005

 Významný nárůst tržeb  Růst provozních příjmů o 3,2 %  Návrat ke kladnému čistému příjmu (2,0 % tržeb)  Dividenda ve výši 0,5 € na akcii

Sdílet

Nejvýznamnější finanční ukazatele roku 2005

Představenstvo společnosti Cap Gemini S.A. v čele s předsedou představenstva Sergem Kampfem schválilo konečnou auditovanou účetní závěrky skupiny Capgemini za účetní rok, který skončil dnem 31.12.2005.

Klíčové finanční ukazatele, stanovené podle nových pravidel IFRS, jsou následující:
(v milionech EUR) Celkem za rok 2004 Celkem za 1. pol. 2005 Celkem za 2. pol. 2005 Celkem za rok 2005
Tržby 6,235 3,472 3,482 6,954
Provozní marže  –24 62 163 225
Provozní marže vyjádřená jako % z tržeb  –0.4% 1.8% 4.7% 3.2%
Provozní příjem  –281 123 91 214
Čistý příjem  –534 58 83 141
Čistá hotovost 285 498 904 904

Při předpokladu stálých sazeb skupina Capgemini uveřejnila růst tržeb ve výši 15 %. Při součastných sazbách a činí růst tržeb 11,5 %, což je více, než činí průměr trhu. Výrazný růst byl podpořen během prvního pololetí roku podpisem velkých outsourcingových kontraktů.

Provozní marže dosáhla výše 225 miliónů eur, tj. 3,2 % tržeb, což představuje zvýšení o 3,6 procentních bodů oproti roku 2004. Tyto výsledky ovlivňoval negativně velký nárůst outsourcingu, který představuje vysoké náklady zejména v počátečních fázích nových projektů. Nicméně i tyto dopady byly vyváženy díky:

  • Výraznému zlepšení míry vytížení v oblasti konzultačních a technologických služeb,
  • zredukování prodejních nákladů a podpůrných funkčních nákladů o více než 12 %.

Poprvé od roku 2001, po třech rocích ztrát, je čistý příjem skupiny kladný, a to ve výši 141 miliónů eur. Uvedený čistý příjem je zlepšením oproti předchozímu roku o 675 miliónů eur. Toto zlepšení je rovněž spojeno s výrazným zlepšením čisté hotovosti, která činí více než 900 mil. EUR.

Představenstvo rozhodlo, že navrhne na nadcházející řádné roční valné hromadě vyplatit dividendu 0,5 EUR na každou akcii, což představuje celkové rozdělení téměř 47 % čistého příjmu skupiny (namísto jedné třetiny, která byla tradičně rozdělována ve skupině od roku 1974).

Výsledky Capgemini v České republice

Pražská pobočka skupiny Capgemini ukončila rekordní rok svého působení v České republice. V pátém roce svého působení v ČR dosáhla společnost na českém trhu tržeb ve výši 220 mil. Kč. Stěžejní část aktivit a tržeb spadá do bankovního sektoru – mezi klienty Capgemini patří například Česká spořitelna či Komerční banka. Kromě bankovnictví se orientuje Capgemini Czech Republic na expertní poradenství v oblasti telekomunikací, outsourcingu či zavádění SAP. Právě v oblasti SAP zaznamenala společnost významný úspěch, když v polovině roku 2005 dokončila instalaci SAP v Plzeňském Prazdroji – spuštěním systému byla dokončena jedna z největších instalací SAP v České republice a na Slovensku vůbec.

„Rovněž významné společnosti v České republice již poznaly, jaký rozdíl v kvalitě služeb a výsledcích přináší spolupráce založená na partnerském přístupu. Společnost Capgemini není pouze dodavatelem poradenství či systémovým integrátorem, ale je skutečným partnerem svých klientů,“ uvedl Patrik Horný, generální ředitel společnosti Capgemini pro Českou republiku.

Capgemini Group patří ve světě k největším poskytovatelům poradenství a služeb v oblasti technologií a outsourcingu. Společnost pomáhá podnikům realizovat růstové strategie a těžit z využití moderních technologií. Zaměstnává přibližně 60 000 lidí ve více než třiceti zemích světa a v roce 2005 vykázala celosvětové tržby ve výši 6,954 miliardy EUR. Více informací o jednotlivých službách, pobočkách a výzkumných projektech naleznete na adrese www.capgemini.com.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).