Hlavní navigace

Bilanci ovlivnila minerální paliva a spotřební zboží

Podle předběžných údajů vzrostl v květnu meziročně v běžných cenách vývoz o 12,8 % a dovoz o 10,3 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 6,9 mld. Kč, což představuje meziroční zlepšení o 4,7 mld. Kč. Saldo pozitivně ovlivnil především pokles schodku v obchodě s minerálními palivy o 2,7 mld. Kč a lepší výsledek v obchodě s průmyslovým spotřebním zbožím o 2,6 mld. Kč.

Sdílet

Podle předběžných údajů se meziměsíčně po sezónním očištění vývoz snížil o 0,6 % a dovoz vzrostl o 0,9 %. Trendová složka klesla u vývozu o 0,3 %, zatímco u dovozu stoupla o 0,7 %.

Meziročně se v běžných cenách zvýšil vývoz o 12,8 % a dovoz o 10,3 %. Vlivem posílení koruny vůči euru a zejména k dolaru rostl zahraniční obchod rychleji v přepočtu na eura (vývoz o 12,9 % a dovoz o 10,5 %) a na dolary (vývoz o 19,5 % a dovoz o 16,9 %).

Obchodní bilance skončila přebytkem 6,9 mld. Kč, který byl meziročně o 4,7 mld. Kč vyšší. Květnová obchodní bilance vykazuje stálý přebytek již od roku 2004. Se státy EU 27 bylo saldo aktivní 33,0 mld. Kč, se státy mimo EU 27 pasivní 26,1 mld. Kč.

Bilance se zlepšila zejména v obchodě s minerálními palivy (pokles schodku o 2,7 mld. Kč) a v obchodě s průmyslovým spotřebním zbožím (zlepšení o 2,6 mld. Kč přechodem z pasiva do aktiva). Kladné saldo vzrostlo v obchodě se surovými materiály o 1,2 mld. Kč a stroji a dopravními prostředky o 0,7 mld. Kč. Zhoršila se bilance obchodu s polotovary a materiály (snížení přebytku o 1,2 mld. Kč), chemickými výrobky (prohloubení deficitu o 0,8 mld. Kč) a potravinami a živými zvířaty (růst záporného salda o 0,6 mld. Kč).

Vývoz strojů a dopravních prostředků se zvýšil celkově o 11,8 % (o 11,2 mld. Kč), z čehož nejvíce rostl vývoz telekomunikačních zařízení (o 2,6 mld. Kč), strojů a zařízení všeobecně používaných v průmyslu (o 2,4 mld. Kč) a výpočetní techniky (o 1,8 mld. Kč). Vývoz silničních vozidel se zvýšil pouze o 0,1 mld. Kč. Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků stoupl o 14,8 % (o 10,5 mld. Kč). Rostl především dovoz telekomunikačních zařízení (o 3,1 mld. Kč), silničních vozidel (o 2,4 mld. Kč) a výpočetní techniky (o 2,3 mld. Kč).

Pokles dovozu minerálních paliv o 14,9 % (o 2,8 mld. Kč) ovlivnil především nízký dovoz zemního plynu, který hodnotově klesl o 38,4 % a naturálně o 31,0 %. Dovoz ropy se v hodnotovém vyjádření snížil o 6,4 %, zatímco v naturálním vzrostl o 24,5 %.

Z teritoriálního hlediska vzrostlo kladné saldo se státy EU 27 o 5,2 mld. Kč, se státy mimo EU 27 se schodek zvýšil o 0,5 mld. Kč. Klesl deficit obchodu s Ruskem o 4,6 mld. Kč a přebytek se zvýšil v obchodě se Slovenskem o 2,8 mld. Kč, Francií o 1,4 mld. Kč, Spojeným královstvím o 1,2 mld. Kč, Polskem a Ukrajinou (shodně o 0,8 mld. Kč) a Německem o 0,7 mld. Kč. Prohloubil se schodek obchodu s Čínou o 3,3 mld. Kč, Japonskem o 0,7 mld. Kč a Irskem o 0,6 mld. Kč a klesl přebytek v obchodě s Rakouskem o 1,1 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance s Nizozemskem o 1,6 mld. Kč a Spojenými státy o 1,2 mld. Kč.

Za posledních dvanáct měsíců se v porovnání s předchozími dvanácti měsíci zvýšil vývoz o 15,1 % a dovoz o 14,1 %. Obchodní bilance dosáhla aktiva 61,3 mld. Kč, což představuje zlepšení o 24,8 mld. Kč.

Příznivě se vyvíjela zejména bilance obchodu se stroji a dopravními prostředky, kde vzrostlo aktivum o 44,5 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu se surovými materiály o 7,5 mld. Kč a nápoji a tabákem o 3,6 mld. Kč. Pokles deficitu o 3,4 mld. Kč zaznamenala bilance obchodu s minerálními palivy a v obchodu s průmyslovým spotřebním zbožím se zvýšil přebytek o 0,6 mld. Kč. Zhoršila se bilance obchodu s polotovary a materiály (snížení aktiva o 15,4 mld. Kč), chemickými výrobky (prohloubení schodku o 11,2 mld. Kč) a potravinami a živými zvířaty (růst záporného salda o 7,9 mld. Kč).

Z teritoriálního hlediska byl přebytek obchodní bilance se státy EU 27 vyšší o 72,8 mld. Kč, zatímco se státy mimo EU 27 schodek obchodu vzrostl o 48,0 mld. Kč. Přebytek vzrostl u bilance obchodu se Slovenskem o 19,3 mld. Kč, Německem o 15,7 mld. Kč, Švédskem o 10,2 mld. Kč, Spojeným královstvím o 7,6 mld. Kč a Polskem o 4,5 mld. Kč. Snížil se deficit obchodu s Ruskem o 9,8 mld. Kč a Norskem o 4,7 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšilo saldo obchodu s Itálií o 5,5 mld. Kč a Švýcarskem o 5,0 mld. Kč. Prohloubil se schodek obchodu s Čínou o 38,1 mld. Kč, Nizozemskem o 4,6 mld. Kč, Tchaj-wanem o 4,2 mld. Kč a Japonskem o 3,1 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance se Spojenými státy o 5,7 mld. Kč.

V lednu až květnu vzrostl vývoz o 16,4 % a dovoz o 14,7 %. Přebytek obchodní bilance 44,4 mld. Kč byl meziročně o 18,3 mld. Kč vyšší.

* * *

Podle sdělení Generálního ředitelství cel byly získány údaje od 94,2 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat.

Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti (s roční hodnotou obchodu se státy EU nižší než 4 mil. Kč u odeslaného a 2 mil. Kč u přijatého zboží), a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a dat vykázaných v daňových přiznáních.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).