Hlavní navigace

Bankovní manažeři začínají chápat obchodní dopad pravidel Basel II

Podle výsledků posledního průzkumu poradenské společnosti Ernst & Young s názvem „Obchodní dopad předpisů Basel II“ se finanční instituce na celém světě staví k novým předpisům Basel II spíše pozitivně. Domnívají se, že tato opatření zahajuje novou éru bankovnictví, která zcela změní konkurenční prostředí v této oblasti. Výhodnější postavení získají organizace s lepším systémem řízení rizik na úkor těch, kterým se nepodaří změny dostatečně rychle implementovat.

Sdílet

Podle výsledků průzkumu, který byl proveden mezi více než třemi sty bankami, dojde k výrazné změně procesů, systémů a způsobu řízení rizik. To představuje novou éru a změnu dynamiky globálního trhu finančních služeb. „Předpisy Basel II jsou vnímány jako něco víc než pouhé regulatorní požadavky. Průzkum ukazuje, že vedoucí přestavitelé bank začínají oceňovat dlouhodobý dopad předpisů Basel II na svou vlastní organizaci i na bankovnictví jako takové,“ komentuje Jan Fanta, partner společnosti Ernst & Young v České republice.

Bankovnictví: nová éra

Více než tři čtvrtiny bank, které se účastnily průzkumu na téma „Obchodní dopad předpisů Basel II“, se domnívají, že tato opatření zcela změní konkurenční prostředí v oblasti bankovnictví. Výhodnější postavení získají organizace s lepším systémem řízení rizik na úkor těch, kterým se nepodaří změny dostatečně rychle implementovat. Celkem 85 % respondentů se domnívá, že stanovení většiny, ne-li všech, cen se bude řídit ekonomickým kapitálem. Rovněž se předpokládá větší specializace vzhledem k širšímu použití nástrojů k přenosu rizik.

„Očekává se, že nové požadavky na zveřejnění informací týkajících se řízení rizik podle pravidel Basel II změní ocenění produktů a řízení portfolia – větší důraz bude kladen na obchodování s úvěry a využití derivátů. Značnou výhodu získají větší a sofistikovanější banky, které budou schopny využít nové informace týkající se rizik. Budou zde vítězové, ale i poražení,“ vysvětluje Patricia Jackson, partnerka společnosti Ernst & Young ve Velké Británii a bývalá členka Basilejského výboru.

Většina respondentů (více než 70 %) se domnívá, že řízení rizik portfolia bude aktivnější a bude se řídit požadavky na alokaci kapitálu podle Basel II. Dojde také k posílení role dostupnosti lepších a včasnějších informací. „Ziskovost některých bank by se mohla zlepšit ve srovnání s jinými a rovněž by mohlo dojít k posílení trendu směrem ke konsolidaci v daném sektoru,“ uvedla Patricia Jackson,

Zůstává řada úkolů

Většina respondentů ovšem zmínila také problémy spojené s pilířem I. Ty by přitom v současné době již měly být překonány, neboť klíčovým ohniskem zájmu by se v roce 2006 vedle těchto problémů měla stát implementace dalších dvou pilířů.

„Banky nadále usilují o integraci pravidel Basel II do procesu řízení úvěrových rizik, validace modelu a plánování technologie,“ uvedl Chris Maher, představitel společnosti Ernst & Young v New Yorku. „Organizace musejí vyvinout intenzivní snahu směrem k začlenění a správnému pochopení nových úvěrových procesů. Výsledky průzkumu však naznačují, že práce spojená s pilíři II a III zůstává pozadu.“

Více než polovina respondentů cítí, že interní zainteresované strany, zvláště nejvyšší management a pracovníky Front Office, je třeba dobře seznámit s předpisy Basel II. „Teď, když mají vedoucí pracovníci za sebou iniciativy v oblasti výkaznictví podle IFRS a zákona Sarbanes-Oxley, je nejvyšší prioritou jejich programu začlenění pravidel Basel II. Přestože banky chápou, že zveřejnění informací může značným způsobem ovlivnit hodnocení jejich podniku externími zainteresovanými stranami, pouze čtvrtina bank se domnívá, že bude připravena splnit požadavky na zveřejnění informací podle Basel II,“ uvedl Maher.

Situace ve střední a východní Evropě

Společnost Ernst & Young provedla v minulém roce podobný průzkum se zaměřením na střední a východní Evropu. „Více než 60 % bankéřů v našem regionu neočekává okamžitý přínos a větší konkurenceschopnost po implementaci basilejských pravidel. Nicméně 61 % respondentů se domnívá, že implementace Basel II přinese lokálním bankám konkurenční výhodu ze středně- až dlouhodobého hlediska,“ uvedl Pavel Riegger, manažer společnosti Ernst & Young odpovědný za poradenské služby v oblasti finančních rizik včetně rizik regulatorních v regionu střední Evropy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).