Hlavní navigace

Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč

Banka ČSOB uzavřela 1. pololetí roku 2005 s (nekonsolidovaným, neauditovaným) ziskem po zdanění podle IFRS ve výši 6,2 mld. Kč1, což je o 78 % více než ve srovnatelném období roku 2004.

Sdílet

Bez mimořádného čistého výnosu ve výši 2,3 mld. Kč po zdanění, který je dán výsledkem arbitráže v případu Slovenská inkasná („SI“), vykázala banka z běžných obchodů za 1. pololetí podle IFRS zisk 3,96 mld. Kč. To je o 13,8 % více (+0,48 mld. Kč) oproti stejnému období 2004. Zisk odráží (i) dobré výsledky obchodních segmentů, (ii) vyšší počet operací platebními kartami a vyšší zájem o balíčkové účty a (iii) přínosy iniciativ na snížení nákladů. Navzdory nepříznivému úrokovému prostředí, citelnému snižování úrokových marží a s úvěry spojených poplatků, vzrostl provozní zisk meziročně o 4,1 %. Významně přitom byl ovlivěn poklesem nákladů, meziročně o 3,6 % ( –0,24 mld. Kč). Poměr nákladů k výnosům dosáhl zlepšení na 58,3 % (z 59,1 % za rok 2004). Kapitálová přiměřenost banky k 30. červnu 2005 dosáhla 12,8 %.

Nejdůležitější obchodní výsledky

Dobrý výkon obchodních segmentů pokračoval i ve 2. čtvrtletí 2005. ČSOB zůstala lídrem trhu v poradenství pro osobní finanční plánování. To přineslo strmý růst prodejů podílových a penzijních fondů. Hrubé prodeje fondů KBC/ČSOB pro retailové klienty (fyzické osoby) vykázaly v 1. pololetí 2005 meziroční dynamiku plus 58 % (+ 13,8 mld. Kč) a generovaly tak růst poplatků z prodeje a správy (+ 56 mil. Kč). Celkový objem aktiv retailových klientů ve fondech KBC/ČSOB již dosáhl 47,7 mld. Kč. Z toho 10,2 mld. Kč vložili klienti do ČSOB Zajištěných fondů.

Celkový objem poskytnutých úvěrů fyzickým osobám dosáhl 3,57 mld. Kč, meziročně nižší o 1,6 %. Hypotéční obchody ČSOB pro fyzické osoby jsou zahrnuty v knihách Hypotéční banky a budou zveřejněny ve výsledcích Skupiny ČSOB.

Tržní potenciál v oblasti úvěrování malých a středních firem zůstával během 1. pololetí 2005 nadále vysoký. Pokračující zájem o úvěrové produkty ČSOB mezi živnostníky, bytovými družstvy a malými a středními firmami meziročně zvýšil objem poskytnutých úvěrů tomuto segmentu o 25,3 % a úvěrové portfolio dosáhlo 23,99 mld. Kč. Úvěry nově poskytnuté malým a středním podnikům v 1. pololetí 2005 zaznamenaly již třetí čtvrtletí po sobě trvalý vzestup na 12,21 mld. Kč (o 55 % více než v 1. pololetí 2004). ČSOB se v tomto segmentu výrazně obchodně profiluje a pro tyto klienty spravuje aktiva (depozita a investice v podílových fondech) s objemem 83,9 mld. Kč, meziročně o 3,3 % více.

Úvěry korporátním klientům zaznamenaly významný růst, meziročně o 18,7 % (tj. o 12,90 mld. Kč) a dosáhly 81,89 mld.Kč.

Nejdůležitější finanční výsledky (bez vlivu „SI)

Dobré obchodní výsledky vyústily ve vyšší výnosy obchodních segmentů, které meziročně vzrostly o 7,7 %.

Neúrokové výnosy meziročně akcelerovaly o 5,3 % (+ 244 mil. Kč), dosáhly tak výše 4,84 mld. Kč, a to hlavně díky růstu objemu transakcí v segmentech retail a MSP (+ 91mil. Kč), příjmům z transakcí platebními kartami (+ 72 mil. Kč), a poplatkům z prodeje a správy fondů (+ 56 mil. Kč).

Položka Ostatní výnosy ve Výkazu zahrnuje zejména success fee ve výši 3 mld. Kč jako výsledek úspěšného uzavření případu „SI“ (Slovenská inkasní).Provozní výnosy byly ovlivěny oproti srovnatelnému období 2004 zejména inkasovaným mimořádným dividendovým příjmům z dceřiných společností.

Provozní náklady ČSOB pokračovala ve zvyšování své efektivity přísným řízením nákladů, přičemž své výsledky přinesla řada iniciativ ke zlepšení nákladové efektivity. Personální náklady dosáhly 2,48 mld. Kč (8 277 zaměstnanců). Odpisy klesly o 12,8 % na 0,69 mld. Kč a administrativní náklady zůstaly stabilní na úrovni 2,79 mld. Kč. Ostatní náklady se meziročně snížily o 45 % na 0,29 mld. Kč. Celkově provozní náklady na jedné straně reflektují pozitivní efekt nižšího než loni odvodu do Fondu pojištění vkladů a nulového odpisu goodwilu (na rozdíl od roku 2004), na druhé straně odráží nárůst motivovaný rozvojem obchodů. Celkově provozní náklady meziročně klesly o 3,6 % ( –235 mil. Kč) a dosáhly 6,24 mld. Kč stlačujíc poměr nákladů k výnosům na 58,3 %.

Pozitivní vliv zlepšené kvality úvěrového portfolia (viz pokles poměru úvěrů 90 a více dnů po splatnosti k celkovým úvěrům, který klesl z 1,8 % k 31. 12. 2004 na 1,6 % k 30. 6. 2005) a dalších mimobilančních položek vyústil v rozpuštění opravných položek ve výši 0,28 mld. Kč.

Celkový objem aktiv banky vzrostl o 23 % (oproti 31. 12. 2004) a dosáhl 627 mld. Kč. Celkový objem depozit klientů vzrostl (oproti 31. 12. 2004) o 5 % na 374 mld. Kč. A celkový objem úvěrů klientům dosáhl 135 mld. Kč (pokles o 19% oproti 31. 12. 2004). Pokles úvěrů byl způsoben jednak reklasifikací dluhových nástrojů ve výši 27,8 mld. Kč zakoupených na primárním trhu2 a jednak částečnou splátkou úvěru poskytnutého Slovenské inkasní v důsledku uzavření arbitráže u ICSID.

Ocenění získaná v 1. pololetí 2005

Historický prvním vítězem soutěže MasterCard Firemní banka roku 2005 se stala ČSOB. Současně byla banka oceněna v soutěži Czech Top 100 zvláštní cenou Nejlepší banka obsluhující firemní klientelu.

Ve třetím ročníku soutěže Zlatá koruna hlasovala široká veřejnost pro ČSOB Klíčový Plán, produkt osobního finančního plánování, jako třetí nejoblíbenější finanční produkt roku. Odborná porota soutěže Zlatá koruna složená z více než stovky finančních expertů ocenila čipovou kartu ČSOB VISA Electron třetím nejlepším elektronickým produktem.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).