Hlavní navigace

Bakaláři se stále cítí poškozeni

Tisková zpráva SOS ze dne 4. listopadu 2003

Sdílet

Přestože Česká spořitelna, a. s., změnila svůj postoj a přislíbila vyplácet studentům mimořádnou prémii k účtu Sporostudent v původní výši 10 000 Kč až do konce roku 2010, lze očekávat, že se na Sdružení obrany spotřebitelů České republiky i nadále budou obracet studenti, kteří se cítí být jednáním banky poškozeni. Důvodem je především postup České spořitelny, a. s., při vyplácení prémie absolventům bakalářského studia. Mimořádná prémie je bakalářům vyplácena jen v případě, že škola nenabízí pokračování studia v podobě magisterského nebo inženýrského studijního programu.

Na Sdružení obrany spotřebitelů České republiky se na začátku tohoto roku začali obracet studenti, kteří se cítili být poškozeni jednáním České spořitelny, a. s. Tito studenti uzavřeli s bankou smlouvu o účtu Sporostudent. Při uzavírání smlouvy jim banka přislíbila přidělení mimořádné prémie ve výši 10 000 Kč v případě, že absolvují vysokou školu s tzv. červeným diplomem. V lednu 2003 se Česká spořitelna, a. s., rozhodla snížit výši mimořádné prémie na 1000 Kč.

SOS se od počátku domnívalo, že Česká spořitelna, a. s., není oprávněna jednostranně měnit podmínky, za kterých studenti smlouvu uzavřeli. Protože výše mimořádné prémie byla vyhlášena veřejně a studenti se na základě této informace rozhodovali při volbě bankovního ústavu, je pro banku závazná, zdůraznila Jana Luhanová, která se kauze ve Sdružení obrany spotřebitelů ČR věnuje.

SOS se proto opakovaně obrátilo na zástupce České spořitelny, a. s., a žádalo zachování mimořádné prémie ve výši 10 000 Kč. Protože zástupci banky odmítli změnit svůj postoj, rozhodlo se SOS shromažďovat kontakty na studenty, kteří se cítí být jednáním České spořitelny, a. s., poškozeni, pro případné podání žaloby k soudu a pro medializaci celého případu.

Na základě těchto okolností se Česká spořitelna, a. s., nejprve rozhodla změnit své rozhodnutí a přidělit mimořádnou prémii ve výši 10 000 Kč všem studentům, kteří ukončí studium s vyznamenáním do konce roku 2003. Nyní zástupci banky oznámili, že mimořádná prémie v původní výši bude vyplácena všem studentům, kteří uzavřeli smlouvu o účtu s režimem Sporostudent, zůstanou klienty banky v rámci režimu Student plus, ukončí studium s vyznamenáním a o vyplacení mimořádné prémie požádají do konce roku 2010. Absolventům bakalářského studia bude ale i nadále prémie vyplácena jen v případě, že jejich škola nenabízí pokračování studia v podobě magisterského nebo inženýrského studijního programu.

Při uzavírání smlouvy o účtu Sporostudent byla mimořádná prémie přislíbena všem studentům, kteří ukončí vysokoškolské studium s vyznamenáním.

Sdružení obrany spotřebitelů ČR vítá posun v postoji vedení České spořitelny. Zároveň se domníváme, že Česká spořitelna je povinna dodržet podmínky, za kterých všichni studenti uzavírali smlouvu o vedení účtu Sporostudent. Podle zákona o vysokých školách i podle prohlášení většiny vysokých škol je získání bakalářského titulu řádným ukončením vysokoškolského studia. Banka by proto při udělování mimořádné prémie měla splnit své závazky také vůči studentům, kteří absolvují bakalářský studijní program s vyznamenáním, uvedl k tomu František Lobovský, předseda Republikového výboru SOS.

Sdružení obrany spotřebitelů ČR bude i nadále sledovat situaci studentů, kteří byli při uzavírání smlouvy informováni o prémii ve výši 10 000 Kč.

Věříme, že Česká spořitelna splní svůj závazek i vůči svým zákazníkům z řad absolventů bakalářského studijního programu a že proto nebude nutné přikročit k soudnímu řešení, uvedla Jana Luhanová.

Studenti, kteří se cítí i nadále být poškozeni jednáním České spořitelny, a. s., mohou kontaktovat SOS prostřednictvím e-mailu luhanova@spotrebitele.cz; případně na adrese SOS, Rytířská 10, 110 00 Praha 1.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).