Hlavní navigace

Autostrade podala rozklad proti rozhodnutí ÚOHS, jež pokládá za nekvalitní a alibistické

Společnost Autostrade podala dnes k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže rozklad proti prvoinstančnímu rozhodnutí tohoto Úřadu ve věci tendru na elektronické mýtné. „Rozhodnutí, které vypracovali pracovníci Úradu, je nekvalitní, značně odbyté a v konečném důsledku jen posiluje protiprávní jednání zadavatele zakázky,“ shrnul hlavní důvod pro podání rozkladu Piero Bergamini, ředitel Autostrade Group.

Sdílet

Autostrade byla po podrobném prostudování prvostupňového rozhodnutí překvapena, jak špatnou práci úředníci ÚOHS odvedli. Některými výhradami Autostrade se Úřad prakticky nezabýval, v jiných případech vesměs nekriticky převzal argumentaci zadavatele, aniž by se vypořádal s námitkami Autostrade. V případě sporné povinnosti dokládat certifikáty o bezpečnosti práce dokonce Úřad sám dodatečně hledal poněkud krkolomná vysvětlení zjevně protiprávního postupu ministerstva dopravy a postavil se tak zcela nepřijatelně do role advokáta obhajujícího ve správním řízení jednu ze stran.

Obzvlášť alarmující je fakt, že si Úřad ve svém rozhodnutí víceméně umyl ruce nad postupem zadavatele, jenž je v příkrém rozporu nejen se zákony upravujícími zadávání veřejných zakázek v České republice a v EU, ale zároveň i s ustanoveními Smlouvy o EU o veřejné podpoře, doplňuje Piero Bergamini. Evropská smlouva zavazuje členské státy unie bez rozdílu, a povinnost chránit její dodržování je proto společná všem institucím každého členského státu. Úřad nemůže alibisticky tvrdit, že otázka veřejné podpory není upravena zákonem o zadávání veřejných zakázek, a podezření z poskytnutí nepovolené veřejné podpory okázale přehlížet.

Ve svém rozkladu se Autostrade zaměřila na prokázání nejmarkantnějších chyb v rozhodnutí zpracovaném úředníky ÚOHS i na otázky, v nichž Úřad svou pasivitou posvětil protiprávní rozhodnutí ministerstva dopravy a převzal tak spoluodpovědnost za porušování práva ČR i Evropské unie. Rozklad podaný společností Autostrade se věnuje především objasnění důvodů, pro něž byl průběh hodnocení a výběr vítěze v tendru na elektronické mýtné protizákonný. Zároveň se vrací i k udávaným důvodům pro vyloučení nabídky Autostrade, které nemělo oporu v zákoně, bylo účelové a evidentně směřovalo k zajištění maximálního komfortu pro předkladatele jediné takto nevyloučené nabídky – společnosti Kapsch.

V každé i soukromé společnosti se občas stává, že zaměstnanci nepracují tak svědomitě, jak by měli. U státních úředníků placených z peněz daňových poplatníků je to dvojnásob nežádoucí, ale časté, komentuje situaci Piero Bergamini. Stále však existuje cesta k nápravě, pokud předseda Úřadu nedbalost svých podřízených uvede na pravou míru. V objektivní a seriózní posouzení případu předsedou Úřadu máme plnou důvěru, dodal Bergamini.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).