Hlavní navigace

Ani při snižování obchodů neklesá podíl nebankovních finančních produktů při podpoře investic a osobní spotřeby

Výsledky České leasingové a finanční asociace (ČLFA) za 1. až 3. čtvrtletí tohoto roku opět potvrdily významnou úlohu leasingu, factoringu a nebankovních úvěrů pro spotřebitele i podnikatele v období ekonomické recese jako důležitého zdroje financování podnikatelských investic i potřeb domácností.

Sdílet

Členské společnosti ČLFA za toto období poskytly finanční prostředky (vstupní dluh) na pořízení movitých věcí ve výši 133,4 mld. Kč – o 31,2 procenta méně než ve stejném období předchozího roku. I nadále se razantně zvyšoval podíl operativního leasingu a leasingu strojů a zařízení, rostl i zájem podnikatelů o nebankovní úvěry.

Leasing

Členské společnosti ČLFA financovaly v 1. až 3. čtvrtletí 2009 prostřed­nictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 30,94 mld. Kč. Stávající ekonomická situace a nejisté perspektivy řady podnikatelů nadále snižují poptávku po financování investičních aktivit. Projevují se i zpřísněná kritéria pro hodnocení zákazníků, financovaných komodit i rizik spojených s transakcí u poskytovatelů nebankovního financování. Objem leasingu movitých věcí za 1. až 3. kvartál tohoto roku se v meziročním srovnání snížil přibližně o padesát procent – u společností s největším podílem na trhu jde o 55,8 procenta.

Za uvedené období opět vzrostl podíl operativního leasingu na celkovém objemu leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků, který v 1. až 3. čtvrtletí 2009 dosáhl 27,3 procenta. Jeho podíl za rok 2008 činil 19,7 procenta. Pokračuje tak postupné prosazování outsourcingu provozních a administrativních služeb v podnikatelské sféře. V leasingu osobních a užitkových aut dosáhl podíl operativního leasingu v letošním roce dokonce 47 procent.

I nadále u nás dominuje leasing silničních vozidel. Proti předchozímu období se v 1. až 3. čtvrtletí 2009 zvýšil podíl leasingu osobních aut z 24,3 procenta na 25,6 procenta. Po zavedení možnosti odpisu DPH u osobních vozů naopak poklesl podíl leasingu lehkých užitkových a nákladních aut. Došlo také ke snížení podílu financování ojetých osobních vozů.

Výrazně se zvýšil podíl leasingu strojů a zařízení, který dosáhl 33,3 procenta oproti 24,5 procenta za stejné období loňského roku. Podobně jako v předchozích letech směřovala polovina leasingu movitých věcí do soukromého sektoru služeb a třetina do průmyslu a stavebnictví, uvedl Jiří Matula, místopředseda představenstva ČLFA. Pohledávky z uzavřených smluv o leasingu movitých věcí přesáhly na konci září 2009 v souhrnu 131 milionů korun.

Úvěry

Členské společnosti ČLFA poskytly v 1. až 3. čtvrtletí 2009 úvěry pro osobní potřebu ve výši 30,7 mld. Kč. Spotřebitelské úvěry byly poskytovány ve formě osobních půjček, revolvingových úvěrů a financování v místě prodeje. Proti 1. pololetí 2009 došlo ke zvýšení podílu financování v místě prodeje z 29,5 procenta na 32,1 procenta. V daném období uzavřely členské společnosti ČLFA celkem 809 451 smluv o spotřebitelských úvěrech.

V oblasti podnikatelských úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele došlo v letošním roce opět k dalšímu meziročnímu růstu objemů úvěrů o 5,6 procenta. Projevuje se tak pokračující diverzifikace finančních produktů nebankovních společností. Podnikatelům poskytly členské společnosti ČLFA celkem 45 247 úvěrů a splátkových prodejů, tedy o 7 829 úvěrových produktů více, než ve stejném období roku 2008, jejich objem v 1. až 3. čtvrtletí 2009 činil 16,74 mld. Kč.

Factoring

V 1. až 3. čtvrtletí 2009 byly uzavírány factoringové obchody v nižším objemu než v minulých letech. Na členy Asociace factoringových společností ČR (AFS ČR) byly v letošním roce postoupeny pohledávky celkem za 67,04 mld. korun. Na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, připadá 58,6 mld. Kč. Vedoucím produktem na českém factoringovém trhu je i nadále regresní factoring s podílem 74,1 procenta, podíl bezregresního factoringu dosáhl 25,9 procenta. Objem prostředků poskytnutých členy AFS ČR (vstupní dluh) činil k 30. září 2009 17,67 mld. korun. Do výše realizovaného obratu v rámci factoringového trhu se tak i nadále promítá nižší výkonnost české ekonomiky a větší obezřetnost pojišťoven při poskytování pojistné ochrany v segmentu pojištění pohledávek, doplnil Jiří Matula.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).