Hlavní navigace

Allianz odolává vysoké míře přírodních katastrof

[Tisková zpráva] Skupina Allianz oznámila výsledky za první čtvrtletí roku 2011. I přes obtížnou situaci na trhu a závažné živelní události dosáhly čtvrtletní příjmy opět vysokých hodnot – 29,9 miliardy euro, tj. pouze o 2,2 procenta méně než rekordních 30,6 miliardy euro v prvním čtvrtletí roku 2010.

Sdílet

Provozní zisk dosáhl výše 1,66 miliardy euro oproti 1,73 miliardy euro za první čtvrtletí loňského roku. To představuje pokles o pouhé 4,2 procenta, a to i přes jedny z největších škod z přírodních katastrof za posledních dvacet let. Již první čtvrtletí loňského roku bylo ovlivněno nadprůměrným výskytem přírodních katastrof.

Všechny tři segmenty podnikání přispěly k čistému čtvrtletnímu zisku ve výši 915 milionů euro oproti 1,6 miliardy euro v prvním čtvrtletí roku 2010. Vedle přírodních katastrof napomohlo tomuto vývoji záměrné snížení kapitálových zisků a vyšší daňové zatížení.

Kapitálová situace Allianz Group je nadále silná; ukazatel platební schopnosti skupiny dosahuje 180 procent, což je o 7 procentních bodů výše než 173% platební schopnost na konci roku 2010. K 31. březnu 2011 dosáhlo jmění akcionářů 43,6 miliard euro, tedy o 2,1 % méně než 44,5 miliardy euro na konci roku 2010.

I přes náročnou provozní situaci zůstává Allianz na cestě k dosažení cílového provozního zisku za rok 2011 ve výši 8,0 miliardy euro s tolerancí 0,5 miliardy.

Segment neživotního pojištění odolává dopadům přírodních katastrof

V oblasti neživotního pojištění se hrubé předepsané pojistné za první čtvrtletí zvýšilo o 1,8 procenta na 14,3 miliardy euro oproti 14,0 miliardám euro v prvním čtvrtletí loňského roku.

Provozní zisk dosáhl 663 milionů euro. Tato hodnota je o 6,9 procent nižší než 712 milionů euro v prvním čtvrtletí roku 2010. Výdaje za přírodní katastrofy dosáhly v tomto čtvrtletí 737 milionů euro. Z toho bylo 697 milionů euro rezervováno na pokrytí škod v Austrálii, na Novém Zélandu a v Japonsku. V prvním čtvrtletí roku 2010 činily výdaje za přírodní katastrofy 555 milionů euro.

Kombinovaný poměr ve výši 101,3 procent narostl oproti 100,4 procentům v prvním čtvrtletí roku 2010. Přírodní katastrofy přispěly ke kombinovanému poměru 7,6 procentními body; v prvním čtvrtletí roku 2010 tento údaj činil 5,9 procentních bo­dů.

Oliver Bäte, finanční ředitel společnosti Allianz SE říká: „Pro Allianz bylo poslední čtvrtletí jedním, které bylo nejvíce zasaženo přírodními katastrofami ze všech čtvrtletí za poslední dvě desetiletí. Nicméně tento vliv byl částečně vyrovnán lepšími provozními výsledky na několika klíčových trzích, pozitivním vlivem cen obnovovaných pojistek a stabilním příjmem z investic.“

Výsledky v životním a zdravotním pojištění jsou stále na dobré cestě

V oblasti životního a zdravotního pojištění dosáhlo povinné pojistné výše 14,3 miliard euro. Oproti rekordním 15,4 miliardám euro za první čtvrtletí roku 2010 se příjmy snížily o 7,1 procent, avšak čisté přírůstky i tak dosáhly 1,7 miliardy euro. Povinné pojistné v prvním čtvrtletí loňského roku zahrnovalo pozitivní jednorázové vlivy převážně ve Francii, Itálii a na Tchaj-wanu.

Provozní zisk dosáhl 702 milionů euro oproti 835 milionům euro v prvním čtvrtletí roku 2010. Tento pokles o 15,9 % z velké míry nastal díky horšímu investičnímu výsledku oproti stejnému období loňského roku.

Oliver Bäte: „V oblasti neživotního pojištění jsme stále na dobré cestě, a to i přes náročnou situaci, jako například silnou konkurenci ve Francii, Itálii a v regionu Asie a Tichomoří, nebo kurzové vlivy z důvodu silného eura. Provozní zisk za toto čtvrtletí nás drží u horních hodnot pro naše cílové výsledky za celý rok.“

Růst správy aktiv pokračuje

V oblasti správy majetku příjmy nadále silně rostly. Čistý zisk z poplatků a provizí vzrostl o 14,5 procent na 1,26 miliardy euro oproti 1,1 miliardě euro za stejné období loňského roku. Provozní zisk je vyšší o 13,3 procent a dosahuje 528 milionů euro; v prvním čtvrtletí roku 2010 dosahoval 466 milionů euro.

Poměr nákladů k zisku dosáhl 58,5 procent a zůstal tak na podobné úrovni jako ve stejném období loňského roku (58,2 procent).

Spravovaná aktiva třetích stran vzrostla na 1,138 bilionu euro k 31. březnu 2011 z 1,023 b­ilionu euro k 31. březnu 2010.

Oliver Bäte: „Správa aktiv pokračuje v silném organickém růstu. Čisté přírůstky od třetích stran dosáhly téměř 14 miliard euro. Příjmy a provozní zisk jsou na výtečných úrovních. Poměr nákladů k zisku poukazuje na naši schopnost růst se ziskem.“

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).