Hlavní navigace

AKAT PŘIPRAVIL NÁVRH ÚPRAVY VÍCESTUPŇOVÉ EVIDENCE CENNÝCH PAPÍRŮ

Sdílet

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dokončila práce na návrhu nové právní úpravy vícestupňové evidence investičních instrumentů. AKAT má nyní v úmyslu diskutovat tento návrh se všemi subjekty činnými na kapitálovém trhu, zvláště pak s příslušnými státními orgány zodpovědnými za legislativu kapitálového trhu.

Návrh, který je vypracován v paragrafovaném znění, je výsledkem několikaměsíční práce zvláštní pracovní skupiny AKAT a představuje první komplexní model evidence investičních instrumentů v tuzemské legislativě. Návrh zavádí jednotný systém evidence investičních instrumentů, který upravuje evidenci zaknihovaných i listinných investičních instrumentů licencovanými subjekty a odstraňuje tak stav, kdy vedení evidence investičních instrumentů nebylo komplexně upraveno.

Návrh předpokládá, že evidenci investičních instrumentů budou moci vést pouze osoby, kterým k tomu bylo uděleno povolení Komise pro cenné papíry s tím, že evidence bude vedena oprávněnými osobami podle jednotných pravidel.

Návrh požaduje striktní oddělení evidence vlastních a klientských investičních instrumentů, zavádí zákonem definované typy účtů a oproti současnému stavu zvyšuje transparentnost při určení vlastníků evidovaných investičních instrumentů. Nový model rovněž zjednodušuje komunikaci mezi osobami oprávněnými k výkonu práv spojených s investičními instrumenty a emitenty investičních instrumentů.

Návrh ukládá určeným osobám poskytovat veškeré relevantní informace pro účely výkonu státního dozoru a dále zajišťuje, aby potřebné informace mohly získat další zákonem oprávněné osoby.

Člen představenstva AKAT Marek Belšan doplnil, že „cílem bylo připravit návrh komplexní právní úpravy evidence investičních instrumentů a řešit tak stav, kdy platná legislativa upravuje pouze evidenci zaknihovaných cenných papírů v systému Střediska cenných papírů a zcela opomíjí evidenci ostatních investičních instrumentů, kterou vedou zejména obchodníci s cennými papíry pro své klienty.“ Podle Belšana přináší návrh i úpravy způsobu evidence zaknihovaných cenných papírů s cílem zlepšit některé parametry jejího fungování. „Jsme přesvědčeni, že návrh zvyšuje transparentnost nejen díky navrhovaným změnám, ale i skutečnosti, že tuto činnost by mohly nadále vykonávat pouze licencované subjekty podléhající státnímu dozoru.“

Redakční poznámky:
Asociace pro kapitálový trh (AKAT) je zájmovým sdružením právnických osob a svou činností usiluje o rozvoj, standardizaci a popularizaci českého kapitálového trhu. Hlavním cílem AKAT je přispět k vytvoření kapitálového trhu slučitelného s prostředím kapitálových trhů v zemích Evropské unie. AKAT byl založen v dubnu 2000 a v současné době sdružuje již 45 renomovaných účastníků českého kapitálovém trhu. Tito členové a partneři představují:
* 85% podíl na akciovém trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s.,
* 90% obchodů se zahraničními fondy v ČR,
* všechny tzv. tvůrce trhu (market-makers) na českém trhu s dluhopisy,
* většinu tzv. tvůrců trhu (market-makers) na akciovém trhu BCPP, a.s.,
* většinu účastníků devizového trhu v ČR.
Představenstvo AKAT je pětičlenné, jejími členy jsou Jan Bárta (ČSOB, a.s.) Petr Koblic (CA IB Securities, a.s.), Marek Belšan (Weinhold Legal, v.o.s.), Petr Šrámek (advokát) a Martin Fuchs (HSBC Bank plc – pobočka Praha), který je jejím předsedou.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).