Hlavní navigace

Asociace inkasních agentur zjistila prudký nárůst inkasa spotřebitelských pohledávek

V minulých týdnech provedla Asociace inkasních agentur dotazníkový průzkum inkasních služeb v ČR, který pro ni vyhodnotil jeden z jejích členů – Coface Czech. Hlavním závěrem průzkumu je prudký nárůst B2C (Business to Customer) inkasa, tedy inkasa pohledávek firem vůči spotřebitelům.

Doba čtení: 2 minuty

Dotazníkového průzkumu se zúčastnilo nejenom všech sedm nejvýznamnější inkasních agentur sdružených v Asociaci inkasních agentur, ale i další z celkem 129 menších českých inkasních agentur oslovených v rámci průzkumu. Z výsledků průzkumu vyplývá, že zatímco v roce 2006 ještě byly relativně vyrovnané segmenty B2C (inkaso pohledávek firem za spotřebiteli) a B2B (inkaso pohledávek firem vůči jiným firmám), v roce 2007 již jednoznačně převážilo B2C inkaso. Téměř dvojnásobný nárůst počtu inkasních případů v segmentu B2C jde ruku v ruce se zvyšující se zadlužeností českých domácností.

Téměř všechny v průzkumu zúčastněné inkasní agentury nabízejí i inkaso pohledávek v ČR pro zahraniční věřitele a inkaso zahraničních pohledávek pro české věřitele. Přesto průměrný objem pohledávek z těchto činností byl v roce 2007 jen 67,85 milionů ko­run.

Významnou roli hraje v inkasních službách i odkup pohledávek, kterým se zabývá 60% účastníků průzkumu. Průměrný objem odkoupených pohledávek se u dotazovaných inkasních agentur zvýšil z 160 milionů Kč v roce 2006 na 167 milionů Kč v roce 2007.

Provedený výzkum nadále prokázal rostoucí trend outsourcingu služby správy pohledávek v ČR (průměrný meziroční nárůst obratu zúčastněných agentur činí 36 %). Tento trend je dle názoru AIA podložen zejména rostoucí efektivitou a stoupající profesionalizací inkasních agentur a dále rostoucím vnitřním tlakem na úspory v podnikatelských subjektech, které stále častěji zjišťují, že účinný vlastní vymáhací proces je velmi nákladný. Přes rostoucí trend je využití externí správy pohledávek mezi českými firmami ve srovnání s vyspělými ekonomikami stále na poměrně nízké úrovni.

Asociace inkasních agentur byla založena v roce 2002 a od roku 2006 se stala členem FENCA (Federation of European National Collection Associations, Evropské federace národních inkasních agentur). Členové Asociace inkasních agentur přijali vlastní etický kodex a zavázali se v něm mimo jiné, že budou přísně dodržovat zákony České republiky, dbát na ochranu osobních dat, respektovat osobní nedotknutelnost dlužníků a vždy postupovat tak, aby podpořili důvěru veřejnosti v činnost inkasních agentur.