Hlavní navigace

640 lidí přišlo v 1. čtvrtletí o nemocenské, protože porušili léčebný režim

[Tisková zpráva] Celkem 42 216 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce provedli zaměstnanci okresních, v Praze Pražské a v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) v 1. čtvrtletí 2011.

Sdílet

Nejvíce kontrol se uskutečnilo v Moravskoslezském kraji – 5 261, a ve Středočeském kraji – 4 761. Počet provedených kontrol však do značné míry odráží pouze velikost a početnost daného regionu; o intenzitě provádění kontrol režimu dočasně práceneschopného pojištěnce vypovídá více podíl případů dočasné pracovní neschopnosti (DPN), u nichž byla tato kontrola provedena. Největší podíl případů DPN (více než 20 %), u nichž byl režim zkontrolován, vykazuje Karlovarský kraj. V rámci České republiky bylo v průměru zkontrolováno necelých 10 % všech případů DPN.

Na základě těchto kontrol bylo pro porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce kráceno nebo odňato nemocenské 640 osobám, což představuje přibližně 66 % z celkového počtu osob, kterým bylo porušení režimu prokázáno.

Lidé, kteří čerpají nemocenské, jsou povinni dodržovat stanovený režim dočasně práceneschopného pojištěnce a umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu. Jsou mj. povinni sdělit ošetřujícímu lékaři adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti (kontroly jsou prováděny podle místa pobytu v době DPN) a označit byt a zvonek jmenovkou.

Kontrolu dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce provádějí pověření zaměstnanci OSSZ/PSSZ/MSSZ na základě vlastního výběru nebo z podnětu ošetřujícího lékaře, úřadu práce či zaměstnavatele. Prokazují se „Průkazem zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou“. Práceneschopní pojištěnci jsou povinni při kontrole prokázat svou totožnost a předložit 2. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, do kterého pověřený pracovník zaznamená datum, čas kontroly a svůj podpis.

Pokud bylo při kontrole zjištěno podezření na porušení režimu, zasílá OSSZ/PSSZ/MSSZ záznam o kontrole dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli. Toto podezření se následně ověřuje ve spolupráci s pojištěncem a ošetřujícím lékařem. Jestliže se potvrdí, že k porušení režimu skutečně došlo, zahájí OSSZ/PSSZ/MSSZ řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského.

Také zaměstnavatelé mají oprávnění provést kontrolu, zda zaměstnanec v období prvních 21 kalendářních dnů DPN (kdy vyplácí zaměstnavatel dočasně práceneschopnému náhradu mzdy) dodržuje povinnost zdržovat se v místě pobytu a zda dodržuje rozsah a dobu vycházek povolených ošetřujícím lékařem.

Pokud práceneschopný člověk neposkytne součinnost (tedy neumožní kontrolu dodržování režimu, neprokáže svou totožnost či nepředloží 2. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti) při kontrole, může mu OSSZ/PSSZ/MSSZ uložit pokutu až do výše 10 000 Kč. O krácení, odnětí nemocenského i o uložení pokuty rozhoduje příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce v 1. čtvrtletí 2011 

 K r a j

Počet
provedených
kontrol

Počet
postihů

Jihočeský

1 988

20

Jihomoravský
(bez Brna)

3 510

60

Karlovarský

2 424

45

Královéhradecký

2 630

41

Liberecký

1 426

17

Moravskoslezský

5 261

65

MSSZ Brno

2 624

24

Olomoucký

3 444

80

Pardubický

2 497

60

Plzeňský

3 600

69

PSSZ

2 831

21

Středočeský

4 761

43

Ústecký

2 659

42

Vysočina

1 681

16

Zlínský

880

37

Celkem ČR

42 216

640

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).