Hlavní navigace

Informace ze zasedání 14. řádné valné hromady akcionářů Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Na svém dnešním 14. zasedání schválila řádná valná hromada akcionářů Burzy cenných papírů Praha, a.s. mimo jiné účetní závěrku za rok 2005, konsolidovanou účetní závěrku, výplatu dividendy, zásady činnosti na rok 2006 a návrh na snížení základního kapitálu.

Sdílet

Výsledkem hospodaření burzy za rok 2005 je zisk před zdaněním ve výši 141,688 mil. Kč. Největší podíl na zisku burzy mají tradičně poplatky spojené s obchodováním. Ty, i přes jejich snižování v průběhu roku 2005, překročily dvaapůlkrát předpokládaný rozpočet. Valná hromada tak, i s přihlédnutím k těmto výsledkům, mohla schválit výplatu doposud rekordní dividendy ve výši 455,– Kč za jednu akcii. Konsolidovaný zisk společností Burza cenných papírů Praha, a.s., UNIVYC, a.s. a Centrální depozitář, a.s. před zdaněním činí 146,662 mil. Kč. V souladu s platnou zákonnou úpravou schválila valná hromada snížení základního kapitálu burzy o 1,1 mil. Kč na 265,216 mil. Kč.

Valná hromada rovněž schválila zásady činnosti burzy na rok 2006 a souhlasila s prioritami, kterými jsou podpora IPO, podpora retail trhu, s čímž bezprostředně souvisí plánované rozšíření nabídky investičních instrumentů zejména o deriváty. Rovněž v roce 2006 je jednou z priorit burzy práce na projektu Centrálního depozitáře. Ten je po technické stránce plně připraven a čeká se pouze na nové ocenění evidence dat Střediska cenných papírů, které umožní dokončit obchodní plán fungování budoucího Centrálního depozitáře. Burza bude, stejně jako v předešlých letech, i nadále harmonizovat burzovní pravidla s legislativou, která je platná v EU. Neméně důležitou prioritou je oblast propagace, kde se burza soustředí zejména na zvýšení informovanosti široké veřejnosti o kapitálovém trhu a burze samotné.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).