Hlavní navigace

Vyjádření Českých drah k incidentu v Praze - Kyjích

  • Zde si můžete přečíst vyjádření Českých drah k incidentu, ke kterému došlo 18. listopadu 2002 v Praze-Kyjích. Neznámý pachatel nastražil bombu pod jednu z kolejí a způsobil tak výluku dopravy. Na nádraží Kyje přibližně stovka cestujících čekala přibližně hodinu a tři čtvrtě na vlak. České dráhy je přitom nijakým způsobem neinformovaly.

Sdílet

Traťová kolej č.2 byla vyloučena pro podezření z lomu koleje v 7,32 hod. První traťová kolej byla v provozu do 10,28 hod., pak byla vyloučena pro zásah pyrotechniků do 11,55 hod.. Druhá traťová kolej byla sjízdná od 13,43 hodin. Nelze tedy souhlasit s někde uveřejněnými názory, a uvedený časový přehled sjízdnosti kolejí to potvrzuje, že se přes zastávku Praha-Kyje nejezdilo od 6 do 13 hodin.

O komplexně narušené osobní dopravě však nelze polemizovat. Dopady teroristického činu byly značné. Byla narušena jízda 46 vlaků se zpožděním 1129 minut, rychlíky odkloněny přes Prahu-Malešice a Lysou nad Labem, některé vlaky kyvadlové přepravy úplně odřeknuty.

K vlastní informovanosti cestujících na zastávce Praha-Kyje :

Většina zaměstnancem ČD komerčně neobsazených zastávek Českých drah není vybavena žádným informačním zařízením, které by cestující informovalo o neplánovaných mimořádnostech v osobní přepravě. O plánovaných mimořádnostech, např. výlukách a nutnosti použít náhradní autobusovou dopravu jsou cestující vždy informování vývěskou, umístěnou na zastávce. Totožná situace je i u ostatních, zejména autobusových přepravců, kde jsou informace o mimořádnostech podávány zcela výjimečně a to pouze na velkých autobusových zastávkách.

Pro zastávku ČD Praha-Kyje bylo ve spolupráci s Ropidem přijato nadstandardní řešení. Vzhledem k výraznému nárůstu frekvence po zavedení kyvadlové přepravy a zavedení nových autobusových linek č.701 a 702 bylo na zastávce instalováno dálkově ovládané rozhlasové informační zařízení. Na základě operativního rozhodnutí Policie ČR došlo dnem 19.11.2002 k přec­hodnému (po dobu sumitu) odebrání vysílací frekvence přenosu pro tuto zastávku. Informace tak z objektivních důvodů nemohly být podávány.

Po zavedení preventivního bezpečnostního snížení traťové rychlosti s výrazným dopadem do kvality osobní přepravy je podávání informací v nejzatíženějším úseku dne zajištěno osobní fyzickou přítomností dispečera. Ten je ve spojení s řídícím dispečerským aparátem OPŘ Praha a železniční stanicí Praha-Běchovice a může tak pružněji reagovat na situaci v dopravě, včetně koordinace s návaznými autobusovými linkami.

Ke spolupráci řízení dopravy při mimořádnostech:

Plánované mimořádnosti ve vlakové dopravě jsou projednávány s dispečinkem DP dohodnutým postupem a v termínech, umožňující vyhodnocení dopadů na zatížení přepravních úseků a případné posílení příslušných linek MHD. Při mimořádnostech je spolupráce obdobná.

V konkrétním kritizovaném případě byla však možnost analyzovat situaci, připravit návrh na řešení, projednat ho se všemi zúčastněnými dopravci a zajistit vlastní realizaci operativních změn v dopravě v rámci PID limitována činností policie ČR. Jednotlivé odborné složky policie v návaznosti na jejich kompetence prováděly postupně všechny potřebné úkony k odstranění instalovaného výbušného zařízení. Zároveň musela byla prováděna nezbytná rekognoskace drážního tělesa včetně okolních pozemků. Prováděné úkony odborných útvarů policie byly realizovány v součinnosti s dopravními a kontrolními zaměstnanci ČD především s ohledem na bezpečnost cestujících.

Podle vývoje odhalovaných skutečností a požadavků policie docházelo, zdůrazňuji k operativnímu, nikoli plánovanému, vylučování traťových kolejí, včetně úplného zastavení provozu. Nikdo z odpovědných příslušníků policie nemohl předpokládat a zodpovědně stanovit závazný časový postup dopadů na žel.dopravu. Zjednodušeně řečeno: vyloučit, že mohlo se jednat pouze o falešný poplach s krátkodobým dopadem na provoz dopředu nikdo nemohl. Rovněž nikdo ze zodpovědných osob nerozhodl a orgánům ČD neoznámil alespoň minimální potřebnou dobu na likvidaci bomby a dopředu neurčil přesnou časovou posloupnost jednotlivých kroků a to včetně rozsahu nutného omezení dopravy.

V případě, že by všechny potřebné údaje byly v dostatečném předstihu zodpovědným zaměstnancům ČD a Dopravního podniku hl.města závazně potvrzeny a oznámeny, byla by přijata řešení v případné úpravě stávajících linek MHD, příp. zavedení náhradní autobusové dopravy, vedoucí alespoň k částečné eliminaci negativních dopadů do dopravy.

Obecně: zajištění koordinace při zavádění mimořádných operativních opatření a změn ve vedení plánovaných linek MHD velmi složitá a komplikovaná záležitost, zohledňující především potřeby cestujících, respektující však i ekonomiku, bezpečnost, celkovou dopravní situaci, propustnost, technické a technologické a kapacitní možnosti jednotlivých dopravců (jen u autobusové dopravy je jich cca dvě desítky). V neposlední řadě se při každé mimořádné změně jistě musí posoudit i možnost a reálnost zajištění informovanosti pokud možno všech cestujících, na které by případná operativní změna měla dopad.

Pavel Tesař, tiskové oddělění Generálního ředitelství ČD

Zpět do článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).