Hlavní navigace

Upozornění na tiskové chyby

 • Ministerstvo financí České republiky vydalo ve smyslu ustanovení § 40 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2002 tiskopisy:

Sdílet

„Přiznání k dani z příjmů fyzických osob“ (dále jen „daňové přiznání“). Tiskopis je označen 25 5405 MFin 5405 vzor č.9,

„Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (dále jen "pokyny“). Tiskopis je označen 25 5405/1 MFin 5405/1 vzor č.10.

Daňové přiznání a pokyny obsahují tiskové chyby, které jsou v následujícím textu uvedeny s příslušnou opravou.

Daňové přiznání – základní část

strana č. 3

 • Text v tab.„Částka podle § 15 odst. 1“ má správně být: „Částka podle § 15“.

strana č.  4

 • V tab. „PŘÍLOHY DAP“ je název přílohy: „Výkaz zisků a ztrát, rozvaha a příloha pro poplatníka, který je účetní jednotkou a účtujete v soustavě podvojného účetnictví“ má správně být text: „Výkaz zisků a ztráty, rozvaha a příloha pro poplatníka, který je účetní jednotkou a účtuje v soustavě podvojného účetnictví“.
 • V odkazu „2) " má správně být na konci věta doplněna o text : " a dále v případech uvedených v § 40 zákona č. 337/1992 S­b.,o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.“

Pokyny k základní části

strana č. 1

 • V pokynu k ř.29 má správně být text uvedený v závorce: „(Seznam kódů států – viz část II přílohy Vyhlášky Českého statistického úřadu a Ministerstva financí ze dne 6.června 2002 č. 253/2002 S­b., o statistice dováženého a vyváženého zboží, uvedené také na http://www.cs.mfcr.cz)“.

strana č. 2

 • V pokynu k odst.b) text: „vetší“ má správně být text: „větší“.

strana č. 3

 • V pokynu k ř.47 doplňte za poslední větu text: „V případě poskytnutí darů na financování odstraňování následků povodní a záplav, ke kterým došlo v roce 2002 na území České republiky, lze snížit základ daně o dalších 10%“.
 • V pokynu k ř.53 ve výpočtu v závorce (ř.39 – ř.40 – ř.41a – ř.41b – ř.42a – ř.42b – ř.43 -ř.44 – ř.46 atd. chybí hodnota: „- ř.45“. Text v závorce má správně být takto: „(ř.39 – ř.40 – ř.41a – ř.41b – ř.42a – ř.42b – ř.43 -ř.44 – ř.45 – ř.46 – ř.47 – ř.48 – ř.49 – ř.50 – ř.51– ř.52)“.
 • V pokynu k ř.56 hodnota v závorce: „(ř.57)“ má být správně: „(ř.55)“.
 • V pokynu k ř.59 má správně být doplněn text o další větu: „Údaj o ztrátě uvádějte v absolutní hodnotě tzn. bez znaménka mínus.“
 • V pokynu k ř.61 hodnota v závorce: „(ř.59)“ má být správně „(ř.58)“.
 • V pokynu k ř.62 hodnota v závorce: „(ř.62 – ř.61)“ má být správně: „(ř.61 – ř.60)“.

Příloha č. 1

strana č. (3)

 • V pokynu k ř.101 údaj v závorce: „(uveďte na ř.107)“ má být správně: „(uveďte na ř.109)“.
 • V pokynu k ř.102 údaj v závorce: „(uveďte na ř.108)“ má být správně: „(uveďte na ř.110)“.

strana č. (4)

tabulka D

 • V pokynu k řádku 12: v druhé větě text: " ve zdaňovacím období" má být správně: „za zdaňovací období“.

Příloha č. 3

strana č. (2)

 • V ř.328 „Úhrn daně“ má být správně doplněn text: „(ř.320 – ř.326)“.

strana č. (3)

 • v pokynu k ř.303 bude vypuštěn text poslední věty a doplněn správně o větu: „V jiných případech uveďte vypočtenou daň ze zbývajících částí příjmů do ř.318 a ve výpočtu pokračujte na dalších řádcích.“
 • v pokynu k ř.306 údaj v závorce: „( ř.304 děleno ř.2, násobeno stem)“ má být správně: „( ř.304 děleno ř.302, násobeno stem)“.
 • v pokynu k ř.328 bude vypuštěn původní text a uveden nový text: „na tomto řádku uveďte rozdíl řádků 320 – 326. V případě, že jste řádky 320 ani 326 nevyplnili, uveďte částku z řádku 303. Údaj na tomto řádku přeneste na ř. 56 základní části DAP.“

Příloha č. 4

strana č. 1

 • ř.418 „Daň celkem“ – údaj v závorce: „(ř.416 – ř.417)“ má být správně: „(ř.416 + ř.417)“.

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).