Hlavní navigace

Prvoinstanční rozhodnutí ČNB ve správním řízení

  • Česká národní banka dnes 18.3. 2003 rozhodla v první instanci o odnětí bankovní licence Union bance, a.s. Rozhodnutí o odnětí bankovní licence není pravomocné a Union banka, a.s. může proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů rozklad. O rozkladu rozhoduje bankovní rada České národní banky.

Sdílet

Rozhodnutí nabývá právní moci vzdáním se práva podat rozklad ze strany banky, marným uplynutím patnáctidenní lhůty nebo doručením rozhodnutí bankovní rady ČNB o rozkladu, kterým potvrdí prvoinstanční rozhodnutí. Do doby nabytí právní moci rozhodnutí je Union banka, a.s. nadále bankou dle zákona o bankách.

Správní řízení o odnětí bankovní licence Union bance, a.s. bylo zahájeno 21. února 2003 z důvodu přetrvávajícího závažného nedostatku v činnosti banky ve smyslu § 26 odst. 3 písm. b) zákona o bankách. Union banka, a.s. tím, že neudržuje trvale svou platební schopnost v české měně i v cizích měnách na individuálním základě, porušila § 14 zákona o bankách.

V průběhu správního řízení Union banka, a.s. nepředložila realistický ozdravný plán, který by znamenal obnovení její platební schopnosti a ozdravění finanční situace banky. Union banka, a.s. tedy nedoložila, že výše uvedený nedostatek v činnosti banky, který vedl k zahájení správního řízení, byl odstraněn. Tato skutečnost proto ČNB nutně vede k závěru, že v případě Union banky, a.s. přetrvává porušení zákonné povinnosti trvale udržovat svou platební schopnost a postup ČNB je tedy odůvodněný.

Fond pojištění vkladů, bez ohledu na to, zda Union banka, a.s. možnosti rozkladu proti rozhodnutí ČNB využije, i nadále pokračuje v přípravě výplaty pojištěných vkladů do zákonem určené výše odpovídající 25.000 EUR 1) . Fond pojištění vkladů musí být dle zákona o bankách schopen vyplatit náhradu do 3 měsíců od vydání oznámení ČNB o platební neschopnosti Union banky, a.s., tj. nejpozději do 21.5. 2003.

1) Ekvivalent limitu v českých korunách se přepočte podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB ke dni 21.2. 2003. Pokud by bylo pro účely výplaty náhrady z FPV pro oprávněnou osobu výhodnější použít kurz devizového trhu vyhlášený ČNB ke dni zahájení plateb, má oprávněná osoba nárok na doplacení příslušného rozdílu.

Alice Frišaufová, mluvčí ČNB

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).