Hlavní navigace

Důchod pro pečující o dítě s postižením

Dobrý večer,
jak se vypočítává důchod osob které pečují o své blízké? Pečuji o 20 letého syna s DMO, 4 st. péče o osobu blízkou,invalidní st,3. Dobu pojištění splním, ale z čeho mi vypočítají důchod? Z výdělku před 21 lety?
Děkuji za odpověd´.

Lenka
10. 9. 2017 23:52

Odpověď

Dobrý den, na podobné životní situace myslí zákon o důchodovém pojištění. Doba péče se pro účely důchodového pojištění hodnotí v plném rozsahu, tj. jako doba zaměstnání nebo doba samostatné výdělečné činnosti. Pro stanovení osobního vyměřovacího základu se hodnotí jako doba vyloučená. V případě, kdy se doba péče kryje se zaměstnáním nebo s výkonem samostatné výdělečné činnosti, pečující osobě se započítá výhodnější varianta (buď příjmy z výdělečné činnosti, nebo doba vyloučená).
Pokud náhradní doba péče o osobu závislou trvala aspoň 15 let (ustanovení § 19a zákona o důchodovém pojištění), považuje se pro stanovení osobního vyměřovacího základu pro výpočet důchodu tato doba buď za dobu vyloučenou (a to i když se kryje s dobou pojištění, v níž měla osoba příjmy z výdělečné činnosti, event. náhrady zahrnované do vyměřovacího základu) nebo za dobu pojištění, v níž měla osoba příjmy v citovaném ustanovení uvedené. Za příjem se považuje po roce 2006 též částka odpovídající výši příspěvku na péči, do roku 2016 částka 96 000 vynásobená příslušným koeficientem. Pro účely osobního vyměřovacího základu se v tomto případě použije postupu, který je pro pečující osobu výhodnější.
Po skončení péče o závislou osobu je nutné obrátit se nejpozději do dvou let od skončení péče na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Ta o době a rozsahu péče vydá rozhodnutí, které je podkladem pro budoucí zhodnocení péče o závislou osobu jako doby důchodového pojištění. Toto rozhodnutí se vydává na základě podaného návrhu na zahájení řízení o vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče. Ten lze podat nejdříve po skončení péče, nejpozději však do dvou let od skončení péče, nebo v době jejího trvání za situace, že pečující osoba v této době podává žádost o přiznání důchodu.
Doporučuji, abyste svou situaci konzultovala s OSSZ podle místa trvalého bydliště a měla pro svůj konkrétní případ konkrétní informaci. Pokud jste z Prahy, můžete se přijít poradit do našeho klientského centra při ústředí ČSSZ, popř. zavolat na naši informační linku – call centrum – na čísle 800 050 248.

Eliška Volfová (Poradkyně pro důchody)
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).