Hlavní navigace

OZZ a důchod

Zdravím,jak je to se starobním důchodem,když je asi deset let před ním osoba zdravotně znevýhodněná??Po pracovním úrazu s trvalými následky a minimálním výhledem na nějakou práci?Jak k tomu dotyčný přijde-zvlášť když pracoval skoro nepřetržitě 35 let a pobíral nemocenské dávky jen 2,5 MĚSÍCE/30 let?Není to diskriminující?Dě­kuji

RIA
7. 9. 2017 23:54

Odpověď

Dobrý den, na Váš dotaz mohu odpovědět pouze obecně, neboť z něj není zřejmé, zda jste poživatelem nějakého typu invalidního důchodu nebo zda pobíráte na základě pracovního úrazu náhradu za ztrátu na výdělku (rentu).
Podmínkou nároku na starobní důchod je získání potřebné doby pojištění a dosažení stanoveného věku. Výši důchodu ovlivňuje celkový počet let pojištění, které žadatel o důchod získal po ukončení povinné školní docházky (tj. od nástupu na střední školu, do učení, příp. do zaměstnání, pokud nestudoval). Za dobu pojištění se při výpočtu důchodu považuje doba studia (učení), zaměstnání, pobírání invalidního důchodu třetího stupně, vojenská služba, péče o dítě do 4 let věku, omezeně také evidence na úřadu práce. Výše procentní výměry starobního důchodu činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5 % výpočtového základu, který se určí redukcí osobního vyměřovacího základu, což je měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů pojištěnce za rozhodné období. Výpočet starobního důchodu je sám o sobě složitý.
U žadatelů, kteří v minulosti pobírali, či stále pobírají invalidní důchod (jakéhokoliv stupně), je výpočet proveden dvěma způsoby:
1) Starobní důchod je spočítán stejně jako každému jinému občanovi, který invalidní důchod nikdy nepobíral, tj. z výdělků od roku 1986 a ze získané doby pojištění.
2) Druhý způsob výpočtu vychází z myšlenky, že pokud člověk odejde do invalidního důchodu, klesnou mu zřejmě příjmy, za což by ale neměl být trestán. Starobní důchod se tedy vypočte z výdělků, které byly použity pro výpočet invalidního důchodu. Tento “průměrný výdělek” zjištěný před vznikem invalidity je pro výpočet starobního důchodu řádně přepočten koeficientem, aby bylo dosaženo současné hodnoty peněz.
Pokud občan pobírá, na základě pracovního úrazu náhradu za ztrátu na výdělku, při výpočtu starobního důchodu se tato náhrada hodnotí jako vyměřovací základ (příjem) a připočítává se k získanému výdělku pro výpočet osobního vyměřovacího základu.
Pokud budete chtít zjistit více přímo o svém důchodu (nároku na důchod). doporučuji využít nadstandardní služby klientského centra ústředí ČSSZ a objednat si termín pro konzultaci k budoucímu důchodovému nároku s provedením orientačního výpočtu důchodu. Termín si můžete objednat online na adrese: goo.gl/XKWkuc, eventuálně telefonicky na naší speciální lince pro objednání termínu 257 062 869 (pondělí až pátek od 8 do 12 h). Pokud bydlíte mimo Prahu, doporučujeme Vám požádat o konzultaci odborníky okresní správy sociálního zabezpečení.

Eliška Volfová (Poradkyně pro důchody)
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).