Hlavní navigace

Jak se možná změní pokuty a body pro řidiče v roce 2024? Maximem bude 75 tisíc

4. 1. 2023
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Za volantem auta již od 17 let, vyšší tresty za mobil v ruce při řízení a o 25 tisíc vyšší pokuta za odmítnutí zkoušky na alkohol. Přehled nově navrhovaných pokut a sankcí pro řidiče vozidel.

Pokud máte doma potomka blížícího se k 15. narozeninám, zbystřete. Už za rok ho zřejmě budete moci přihlásit do autoškoly, aby v 17 letech mohl usednout za volant. Zároveň se můžete s předstihem seznámit s mnohem vyššími pokutami, které přinese nový bodový systém.

Pokud vše projde legislativním procesem tak, jak má Ministerstvo dopravy v plánu, od 1. ledna 2024 čekají řidiče poměrně zásadní změny. Má začít platit novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, podle které se kompletně změní celý bodový systém, který zahrnuje i výše pokut v blokových i přestupkových řízeních a také stanoví délky dob pro odebrání řidičského průkazu. Přinese také změnu, díky které se na silnicích v České republice objeví řidiči mladší, než bylo dosud zvykem.

Běžné auto od 17 let

Tou nejvýraznější novinkou budou řidičské průkazy na vozidla kategorie M1 (osobní automobil) už pro mladé ve věku 17 let a možnost zahájení kurzu autoškoly dokonce už v 15,5 letech. Pokud student autoškoly zdárně udělá zkoušku, pak v 17 letech může dostat řidičák, ale ještě rok, tedy do svých 18 narozenin, bude smět sednout za volant jedině pod dozorem jiné, dospělé osoby (tzv. mentora), která má řidičské oprávnění alespoň 10 let. Typicky mentory mohou být například rodiče.

Úkolem mentora je dohlédnout na novopečeného řidiče, radit mu ve složitých situacích a upozorňovat na případné chyby. Mentor nesmí mít na svém kontě žádný bodový záznam a nesmí být pod vlivem alkoholu, i když sám právě neřídí.

Zvláštní lekce pro začínající hříšníky

V případě, že se mladý řidič v průběhu 2 let od vydání řidičského průkazu dopustí těžšího přestupku nebo trestného činu, který ho bude stát 6 bodů, nebo dokonce zákaz řízení, bude muset povinně absolvovat dopravně-psychologickou přednášku a školení začínajících řidičů.

Školení začínajících řidičů budou mít na starost autoškoly a řidič si zopakuje teorii, jízdu v provozu a vyhodnocení jízdy.

Dopravně-psychologickou přednášku povedou specializovaní dopravní psychologové, kteří se zaměří na příčiny dopravních nehod, jejich předcházení, prevenci a řešení mimořádných událostí v provozu.

Sledujeme po vzoru jiných států v tomto směru i poměrně výraznou proměnu toho, jak se s řidiči pracuje nejenom v přípravě, ale i v okamžiku, kdy už jsou v běžném provozu. Je to změna postoje ze strany státu, kdy se budeme snažit v takových případech mnohem víc vysvětlovat, jak se opravdu v tom provozu chovat, čemu se vyvarovat a jaké to může mít dopady, říká ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Hříšník bude mít 3 měsíce čas na to, aby přednášku i školení absolvoval. Podle ministra dopravy Martina Kupky však bude platit toleranční lhůta pro absolvování 1 rok. Pokud však řidič promešká i tuto roční lhůtu, pak si bude muset zaplatit a znovu zopakovat komplet celou autoškolu.

Bodový systém: Pokuty se prudce zvýší a změní se bodové hodnocení

Zmínili jsme bodové ohodnocení závažných přestupků a trestných činů, čímž se dostáváme k novinkám v bodovém systému. Ten má zatím ještě 5 možných bodových sazeb. Od příštího roku je bude mít pouze tři, řidič tedy bude moct za přestupek dostat 2, 4, nebo 6 bodů.

Pokuty udělené na místě (blokové pokuty) i ty, které se budou řešit ve správním řízení, se výrazně zvýší. Některé i o 150 %.

Bodový systém se bude týkat i mladistvých řidičů, kteří dostali řidičské oprávnění už v 17 letech. V tomto případě na ně bude zákon pohlížet stejně jako na všechny ostatní zletilé řidiče.

Nejčastější přestupky, za které si pořádně připlatíte:

  • Telefonování za jízdy: Bloková pokuta nyní do 1000 Kč, nově 2500–3000 Kč. V přestupkovém řízení je doposud 1500–2500 Kč, nově bude 4000 – 10 000 Kč. A místo 2 trestných bodů dostanete 4.
  • Jízda pod vlivem alkoholu: Pokuta v přestupkovém řízení se změní z 2500 – 20 000 Kč na 7000 – 25 000 Kč. Místo o 7 bodů dostanete 6.
  • Odmítnutí dechové zkoušky: Místo dosavadních 50 000 Kč můžete zaplatit pokutu až 75 000 Kč, a co víc, o řidičák můžete přijít ne až na 2 roky, jako je tomu doposud, ale až na 3 roky.
  • Překročení rychlosti o více než 40 km/h v obci a o 50 km/h mimo obec (a více): Doposud vás takto rychlá jízda stála kromě víru v nádrži pokutu v přestupkovém řízení 5000 – 10 000, nově to bude 7000 – 25 000 Kč. To však asi nebude bolet tolik, jako nová možnost sebrání řidičáku okamžitě na místě. V současné době se musí čekat na projednání přestupkového řízení a řidičský průkaz je možné odebrat až teprve na základě výsledku, tedy rozhodnutí přestupkové komise. A místo 5 bodů přijdete o 6.
  • Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz: Doposud je bloková pokuta (jenom však pro nemotorová vozidla, tedy např. kola) do 2500 Kč. Nově bude v rozmezí 4500–5500 Kč, v přestupkovém řízení vzroste z 2500–5000 Kč na 7000 – 25 000 Kč. Místo 7 bodů přijdete jen 6.
  • Nezastavení před přechodem pro chodce: Zatímco dnes za tento prohřešek dostanete blokovou pokutu na místě do 2500 Kč, od příštího roku to bude 2500–3500 Kč. Pokud se dostanete do přestupkového řízení, tam už to bude za 4000 – 10 000 Kč (namísto současných 2500–5000 Kč). Místo 3 bodů dostanete jen 2.

Na druhou stranu, nový bodový systém bude mírnější v případě méně závažných přestupků:

  • Za nerozsvícená světla doposud zaplatíte na místě do 2000 Kč, ale od příštího roku to bude jen do 1500 Kč, případě vyváznete s domluvou. V přestupkovém řízení to bude naopak, místo dosavadních maximálních 2500 Kč se pokuta vyšvihne až k 5000 Kč.
  • Stejné částky se budou týkat i špatného parkování.

V tabulce níže vidíte podrobný přehled všech budoucích změn v oblasti přestupků, pokut v blokovém i přestupkovém řízení, jejich bodovému ohodnocení i délky zákazů řízení.

Nejzávažnější přestupky

Nejzávažnější přestupky
Současná bloková pokuta (v Kč) Nová bloková pokuta
(v Kč)
Současná pokuta ve správním řízení (v Kč) Nová pokuta ve správním řízení (v Kč) Současné body Nové body Současný zákaz řízení
(v měsících)
Nový zákaz řízení
(v měsících)
Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky 2500 – 20 000 7000 – 25 000 7
(nad 0,3 ‰)
6 (nad 0,3 ‰) 6–12 6–18
Stav vylučující způsobilost 25 000 – 50 000 7000 – 25 000 7 6 12–24 6–18
Odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky 25 000 – 50 000 25 000 – 75 000 7 6 12–24 18–36
Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz 2500
(pouze nemotorová vozidla)
4500–5500 2500–5000 7000 – 25 000 7 6 1–6
Otáčení se, couvání, jízda v protisměru na dálnici 4500–5500 5000 – 10 000 7000 – 25 000 7 6 6–12
Porušení zákazu předjíždění 4500–5500 5000 – 10 000 7000 – 25 000 7 6 6–12
 Jízda na červenou, nezastavení na signál, pokyn „Stůj!“  do 2500 4500–5500 2500–5000 (při recidivě 4000–7500) 7000 – 25 000 5  6 1–6 (recidiva, úmysl u pokynu) 4–6 (úmysl u pokynu)

Překročení rychlosti

Překročení rychlosti
Současná bloková pokuta (v Kč) Nová bloková pokuta
(v Kč)
Současná pokuta ve správním řízení (v Kč) Nová pokuta ve správním řízení (v Kč) Současné body Nové body Současný zákaz řízení
(v měsících)
Nový zákaz řízení
(v měsících)
O 40 km/h v obci,
o 50 km/h mimo obec a více
5000 – 10 000 7000 – 25 000 5 6 6–12 6–18
O 20 km/h v obci, 30 km/h mimo obec a více Do 2500 2500–3500 2500–5000 4000 – 10 000 3 4 1–6 (recidiva)
O 10 km/h a více v obci nebo mimo ni Do 1000 Kč 1500–2000 1500–2500 2000–5000 2 (v obci o více než 5 km/h, mimo obec o více než 10 km/h) 2
O méně než 10 km/h v obci nebo mimo ni Do 1000 Kč Do 1500 Kč (domluva) 1500–2500 2000–5000 2 (v obci o více než 5 km/h)

Omezení nebo ohrožení chodce

Omezení nebo ohrožení chodce
Současná bloková pokuta (v Kč) Nová bloková pokuta
(v Kč)
Současná pokuta ve správním řízení (v Kč) Nová pokuta ve správním řízení (v Kč) Současné body Nové body Současný zákaz řízení
(v měsících)
Nový zákaz řízení
(v měsících)
Ohrožení chodce Do 2500 2500–3500 2500–5000 4000 – 10 000 5 6 1–6 (recidiva)
-
Omezení chodce Do 2500 2500–3500 2500–5000 4000 – 10 000 4 4
Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce Do 2500 2500–3500 2500–5000 4000 – 10 000 3 2

Dopravní nehoda

Dopravní nehoda
Současná bloková pokuta (v Kč) Nová bloková pokuta
(v Kč)
Současná pokuta ve správním řízení (v Kč) Nová pokuta ve správním řízení (v Kč) Současné body Nové body Současný zákaz řízení
(v měsících)
Nový zákaz řízení
(v měsících)
Dopravní nehoda s ublížením na zdraví 25 000 – 50 000 25 000 – 75 000 7 (smrt, těžká újma) 6 (smrt, těžká újma) 12–24 6–18
nebo
18–36
Neprodlené nezastavení vozidla Do 10 000 - 2500–5000 7000 – 25 000 7 4 1–6 (recidiva) 4–6
Neoznámení  Policii ČR Do 10 000 Kč 2500–3500 2500–5000 4000 – 10 000 - 1–6 (recidiva)
Neprokázání totožnosti Do 10 000 Kč 2500–3500 2500–5000 4000 – 10 000 1–6
Opuštění místa nehody Do 10 000  - 2500–5000 7000 – 25 000 7 4 1–6 (recidiva) 4–6

Středně závažné přestupky

Středně závažné přestupky
Současná bloková pokuta (v Kč) Nová bloková pokuta
(v Kč)
Současná pokuta ve správním řízení (v Kč) Nová pokuta ve správním řízení (v Kč) Současné body Nové body Současný zákaz řízení
(v měsících)
Nový zákaz řízení
(v měsících)
Telefon za volantem Do 1000 2500–3500 1500–2500 4000 – 10 000 2 4 -
Řidič bez pásů, dítě bez sedačky Do 2000 1500–2000 1500–2500 2000–5000 4 (autosedačka) nebo
3 (pásy)
4
Nedání přednosti v jízdě Do 2500 2500–3500 2500–5000 4000 – 10 000 4 4 1–6 (recidiva)
Ohrožení při předjíždění z pruhu do pruhu Do 2000 1500–2000 1500–2500 2000–5000 5 4
Neuposlechnutí zákazu nebo příkazu směru jízdy Do 2000 - 1500–2500 7000 – 25 000 4–6
Jízda na motocyklu nebo mopedu bez přilby Do 2000 1500–2500 1500–2500 2000–5000 3 4
Řízení bez řidičského oprávnění  - 25 000 – 50 000 25 000 – 75 000 4 4 12–24 18–36
Jízda se zadrženým řidičským průkazem 5000 – 10 000 7000 – 25 000 7 4 6–12 6–18
12 bodů u cizince + jízda v zákazu činnosti u cizince  - 25 000 – 50 000 25 000 – 75 000 4 12–24 18–36

Profesní, zdravotní a technická nezpůsobilost

Profesní, zdravotní a technická nezpůsobilost
Současná bloková pokuta (v Kč) Nová bloková pokuta
(v Kč)
Současná pokuta ve správním řízení (v Kč) Nová pokuta ve správním řízení (v Kč) Současné body Nové body Současný zákaz řízení
(v měsících)
Nový zákaz řízení
(v měsících)
Řízení bez profesní způsobilosti

 –


 –
5000 – 10 000 7000 – 25 000 3 2 6–12 6–18
Nepodrobení se pravidelné lékařské prohlídce 5000 – 10 000 7000 – 25 000 - 6–12 6–18
Řízení s pozastaveným řidičským oprávněním - 5000 – 10 000 7000 – 25 000 - 6–12 6–18
Jízda s technicky nezpůsobilým vozidlem 2500–3500 5000 – 10 000 4000 – 10 000 5 4 6–12
Jízda bez registrační značky - 5000 – 10 000 4000 – 10 000 6–12 6–18
Zakrytá registrační značka - 5000 – 10 000 4000 – 10 000 6–12 6–18
Jízda se zadrženým osvědčením o registraci vozidla  - 10 000 – 20 000 25 000 – 75 000 16–12 4–6
Antiradar, neoprávněné užití výstražných světel Do 10 000 5000 – 10 000 7000 – 25 000 4–6

Autoškola

Autoškola
Současná bloková pokuta (v Kč) Nová bloková pokuta
(v Kč)
Současná pokuta ve správním řízení (v Kč) Nová pokuta ve správním řízení (v Kč) Současné body Nové body Současný zákaz řízení
(v měsících)
Nový zákaz řízení
(v měsících)
Učitel autoškoly – užití alkohol. nápoje nebo JNL za jízdy - 10 000 – 20 000 7000 – 25 000 - 6–12 6–18
Učitel autoškoly – pod vlivem alkoholu nebo JNL - 10 000 – 20 000 7000 – 25 000 - 6–12 6–18
Učitel autoškoly – zdravotní stav - 10 000 – 20 000 7000 – 25 000 - 6–12 6–18
Učitel autoškoly – odmítnutí se podrobit testu na alkohol (drogy)  -  - 10 000 – 20 000 7000 – 25 000  - 6–12 6–18

Méně závažné přestupky

Méně závažné přestupky
Současná bloková pokuta (v Kč) Nová bloková pokuta
(v Kč)
Současná pokuta ve správním řízení (v Kč) Nová pokuta ve správním řízení (v Kč) Současné body Nové body Současný zákaz řízení
(v měsících)
Nový zákaz řízení
(v měsících)
Zapomenuté doklady Do 2000 Do 1500 (domluva) 1500–2500 2000–5000 -
Nerozsvícená světla Do 2000 Do 1500 (domluva) 1500–2500 2000–5000 -
Špatné parkování Do 2000 Do 1500 (domluva) 1500–2500 2000–5000 -
Vyhazování věcí z auta za jízdy Do 2000 Do 1500 (domluva) 1500–2500 2000–5000
Obtěžování ostatních nadměrným hlukem, rozstřikování kaluží Do 2000 Do 1500 (domluva) 1500–2500 2000–5000
Porušení zákazu zastavení nebo stání Do 2000 Do 1500 (domluva) 1500–2500 2000–5000  -
Jízda bez pásů (přepravovaná osoba) Do 2000 1500–2000 1500–2500 2000–5000
Parkování na místě pro invalidy Do 2500 2500–3500 5000 – 10 000 4000 – 10 000
Omezení jízdy Do 2500 1500–2000 2500–5000 4000 – 10 000 1–6 (recidiva)
Nepodrobení se dopravně-psychologickému vyšetření Do 10 000 2500–5000 2000–5000  -  -  -
Neodevzdání ŘP, osvědčení vozidla o registraci Do 10 000 2500–5000  2000–5000  -  -
Technická silniční kontrola Do 2000 2500–3500 1500–2500 4000 – 10 000
 Ostatní drobné přestupky Do 2000 Do 1500 (domluva) 1500–2500  2000–5000  -  -  -  -

Jiné přestupky

jiné přestupky
Současná bloková pokuta (v Kč) Nová bloková pokuta
(v Kč)
Současná pokuta ve správním řízení (v Kč) Nová pokuta ve správním řízení (v Kč) Současné body Nové body Současný zákaz řízení
(v měsících)
Nový zákaz řízení
(v měsících)
Fyzická osoba – provozovatel nezná řidiče Do 10 000
-

5000 – 10 000

7000 – 25 000
-
-
-
-
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob Do 10 000
-
Do 100 000
10 000 – 100 000
-
-
-
-

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).