Hlavní navigace

Vláda schválila další úspory. Jak se vás dotknou?

25. 5. 2012
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Vládní opatření údajně pomůžou konsolidovat naše rozpočty. Která to jsou? A jak nás zasáhnou a jak dlouhodobý budou mít efekt?

Cílem úsporných balíčeků vlády je dosažení 2,9 % deficitu HDP v roce 2013, 1,9 % v roce 2014 a méně než 1% deficit v roce 2015. „Opatření mají přinést příští rok na příjmové straně 25 miliard korun, v roce 2014 pak 33 miliard korun,“ vyjádřil se k úspornému programu předseda vlády Petr Nečas.

Které z těchto úsporných opatření nás nejvíce zasáhnou? 

Rozpočtová opatření vlády
Trvalá opatření Dočasná opatření (od roku 2013–2015)
Omezení výdajových paušálů Zavedení progresivní daně ve výši 7 %
Zavedení srážkové dani vůči daňovým rájům U pracujících důchodců dojde ke zrušení slevy na dani z příjmů
Zrušení „zelené nafty“ Zvýšení spodní a horní sazby DPH o 1% bod
Zvýšení daně z převodu nemovitosti ze 3 na 4 % Zrušení stropů u zdravotního pojištění
Sjednocení dávek v oblasti bydlení

Zvýšení DPH 

Zdá se, že daň z přidané hodnoty se stala v posledních letech velice oblíbenou. V roce 2008 došlo ke zvýšení spodní sazby DPH z 5 na 9 %. V tomto roce se dolní sazba znovu zvýšila na současných 14 %. Další zvyšování DPH se odehraje příští rok, kdy vzroste o 1 % bod jak dolní, tak horní sazba této daně. Spodní výše DPH stoupne na 15 % a horní výše na 21 %.

Daň z vína

Další z opatření z dílny vlády je zavedení 10Kč daně na litr vína. Proti této dani se vehemetně bouří samotní vinaři. Čtete také: Vinaři se bouří proti plánu Miroslava Kalouska zavést spotřební daň z vína. Od daně bude osvobozena drobná produkce vinařů, která odhadem dosahuje 1/4 produkce.

Zapomíná se však na to, že daň z vína už existuje, a to ve výši 50 haléřů na litr vína a 350 Kč z hektaru vinic. Příjemcem této daně není stát, ale vinařský fond, který si ročně přijde na více než 80 milionů korun. Není však jasné, podle jakého klíče se peníze z vinařského fondu a komu rozdělují.

Finta s odpočtem na děti pro živnostníky

Nová rozpočtová opatření přinesou neklidné spaní živnostníkům. Výrazně budou postižena povolání, která jsou regulována určitou legislativou, například finanční poradci nebo právníci. Vláda rozhodla, že pokud dojde k uplatnění výdajových paušálu ve výši 30 a 40 %, živnostník bude moci v případě 40% paušálů uplatnit maximální výdaje ve výši výši 800 000 Kč a v případě nižšího jen 600 000 Kč. Od příjmů nad 2 miliony korun se tedy výdajové paušály uplatňovat nemohou.

Pokud živnostníci uplatňují výdajové paušály, už nebudou moci využívat daňového zvýhodnění na vyživované dítě či manžela/manželku bez vlastních příjmů. Navrženo je odejmutí slevy na dani na druhého z manželů (§ 35ba odst. 1 písm. b) ZDP) a daňové zvýhodnění jako takové (tj. nejen daňový bonus, ale i sleva na dani). Je však třeba upozornit, že odejmutí uvedených slev na dani, resp. daňového zvýhodnění se uplatní tehdy, pokud součet dílčích základů daně, u kterých byly uplatněny paušální výdaje (tj. příjmy z podnikání nebo z pronájmu), je vyšší než 50 % celkového základu daně, vyjádřil se Jakub Haas z Ministerstva fi­nancí exkluzivně pro Měšec.cz. 

To znamená, že pokud poplatník podniká s uplatněním výdajových paušálů a současně je zaměstnaný, přičemž příjmy ze zaměstnání jsou hlavním zdrojem příjmů, pak by nemuselo dojít k odejmutí uvedených slev, bude-li poměr dílčího základu daně z podnikání k celkovému základu daně nižší než zmiňovaných 50 %, dodává Haas.

Příklad

Velmi úspěšný právník dosáhl příjmů ve výši 2 450 000 Kč. Z částky 2 000 000 Kč vypočítá výdaje ve výši 800 000 Kč. Tyto výdaje odečteme od částky 2 milionů korun, u zbylých příjmů (450 000 Kč) nebude moci uplatnit výdaje, budou se tedy počítat jako příjem.

Po reformě tak jeho příjem pro výpočet daně dosáhne 1 650 000 Kč (místo 1 470 000 Kč). Na dani z příjmů tak zaplatí 222 660 Kč Kč (místo 195 660 Kč ) a odvody na zdravotní a sociální dosáhnou  352 276 (313 845 Kč). Celkové odvody dosáhnou částky 574 936 (místo 509 505 Kč). Rozdíl tedy činní  65 458 Kč Čtete také: Jak na daně? Přinášíme příklady pro OSVČ. 

V případě, že vyživuje manželku (sleva na dani 24 804 Kč) nebo má děti, nebude moci tyto slevy v případě využití výdajových paušálů uplatnit. Jeho daňová povinnost u dani z příjmů tak ještě naroste. 

Tip: Některým živnostníkům sice ubude možnost odpočtu na děti, ale pokud mají výdělečně činnou manželku/-la, udělá si odpočty na děti jejich partner. Změnu takřka nepocítí.

Vláda si smlsne na důchodcích

Nový zákon snižuje valorizaci důchodů. Zatímco v minulosti se valorizovalo o 100 % růstu inflace a 1/3 růstu hrubé mzdy, od Nového roku to už bude pouze o 1/3 inflace a 1/3 mzdy. Inflace však bude odvozována od celkové inflace v ekonomice, nikoliv od skladby spotřebního koše samotných důchodců. Od počátku letošního roku totiž dosáhla inflace výše 3,6 %, penzistům se však zvýšily životní náklady o 5,1 %. Podle Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) poklesne životní úroveň důchodců do roku 2014 o 7 %. Pra­cující důchod­ci si k tomu nebudou moci uplatnit slevu na dani z příjmů. 

Nový zákon se dočkal negativní reakce ze strany opozice. Snížení valorizace důchodů však podle ČSOB nepředstavuje dlouhodobé řešení a pokud nenastane skutečná reforma důchodového systému, bude se muset DPH zvýšit na 30 %  Čtěte k tématu: Důchodový účet míří ke krachu. DPH se bude muset zvýšit na 30 %

Vše směřuje k tomu, že pracujícím, podle analytika Raiffeisenbanky Aleše Michla, se důchody v blízké budoucnosti propadnou na 20 % mezd. Čtete více: Pracující připravte se, budete brát důchod jen ve výši 20 % mzdy

Progresivní daň z příjmů a zrušení stropů na zdravotní pojištění

Progresivní daň z příjmů, neboli „daň ze solidarity“ jak jí označuje vláda, by měla zasáhnout především vyšší příjmové skupiny. Ty od příjmu nad 100 000 zaplatí dodatečnou 7% daň z příjmů. Dojde také ke zrušení stropů u zdravotního pojištění, což zasáhne tyto vysokopříjmové skupiny.

Daň z převodu nemovitosti

Zvýšení daně z převodu nemovitosti nejspíše nepovede ke zvýšení cen nemovitosti, na druhé straně bude muset prodávající společně s kupujícím toto zvýšení daně rovnoměrně absorbovat. Čtete také: Lidé znovu objevují nájemní bydlení. A ceny bytů stále klesají

V případě prodeje bytu za 2 500 000 Kč se zaplatí daň z převodu nemovitostí ve výši 100 000, bude tedy vyšší o 25 000 Kč. 

Zelená nafta a daňové ráje

Dalším z opatření, které vláda schválila, je zrušení takzvané zelené nafty pro zemědělce, kteří budou muset hradit plné náklady na pohonné hmoty. Zemědělci tvrdí, že to povede ke zvyšování cen potravin a snížení konkurenceschop­nosti výroby, odpůrci této daně jsou názoru, že zemědelci se těšily na privilegia, které ostatní skupiny si dopřávat nemohli. Nižší cena paliv mohla také vést k jeho prodejům na černém trhu. 

Vláda chce také bojovat proti daňovým rájům se kterými Česká republika nemá uzavřenou smlouvu o dvojím zdanění a to zvýšením daně z příjmu ze 15 na 35 %. Z tohoto opatření však nelze očekávat výrazné příjmy, neboť firmy se nejspíše přesunou do „legálních“ daňových rájů, se kterými má Česká republika uzavřenou smlouvu u dvojím zdanění (jedná se Nizozemsko, Kypr nebo stát Delaware v USA a další).

Zrušit se hodlá i kritizovaný doplatek na bydlení, který je doplňkem příspěvků na bydlení a v některých případech docházelo k zneužití této dávky.

Co si na nás vláda chystá?

Další z opatření, kterými chce vláda získat peníze, spočívá ve vázání výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol. Jednotlivá ministerstva se budou muset naučit hospodařit s menším objemem finančních prostředků. 

Peníze chce vláda získat zvýšením daně u řezaného tabáku. Tento zákon předloží ministr financí Miroslav Kalousek zvlášť. Aby nedošlo podle ministra k úniků kuřáků na černý trh, bude se tato daň zvyšovat postupně. Cílem zvýšení je dosažení 80 % ekvivalentu zdanění vůči cigaretám. Tip: Kuřáci, dojné krávy státu.

Vláda chce také snižovat příspěvky na obnovitelné zdroje. Bohužel nás to solárního průšvihu nejspíše nezbaví a vysoké ceny energie budeme platit nadále. Čtete více: Šéf ČEZu: Účty za elektřinu budou zvyšovat nejvíce obnovitelné zdroje. Peníze chce vláda získat také zavedením uhlíkové daně, což může vést k podražení topení určitými palivy. Pojistky se nám také nejspíše zdraží kvůli dani z předepsaného pojistného, která je podle vlády obvyklá v dalších západních zemích.

skoleni11_1

Závěr

Nestačili jsme se oklepat z poslední „rozpočtové konsolidace“ začátkem roku spočívající především ve zvyšování spodní sazby DPH a už na nás vláda chystá další „rozpočtová opatření“. Je jen velkou škodou, že dlouhodobá strategie vlády neřeší naše největší neduhy v podobě obrovské korupce, byrokracie a nepřátelskému podnikatelskému prostředí. A to je velká škoda, neboť by to představovalo vhodný růstový impuls do dalších let. A další zvyšování daní by zapotřebí nebylo.  Čtete více: Byrokracie a korupce. V Česku se prostě podniká těžce

Česká republika si tak nechává ujet vlak, což dokazují i poslední makroekonomická data. Reálná konvergence (ekonomické sbližování) s Německem se zastavilo, Německo dokonce svůj náskok zvyšuje. Čtete více: Osekání sociálních dávek přineslo Německu prosperitu. Můžeme se přiučit? Stále více se ukazuje, že z trvající hospodářské a finanční krize v Evropské unii vycházíme, narozdíl od Německa, jako poražení.

Anketa

Souhlasíte s úspornými kroky české vlády?

Autor článku

Nejčastěji se věnuje tématům z oblasti investování, financí a makroekonomie.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).