Hlavní navigace

Už žádné podvody ve směnárnách? Skončí poplatky, VIP kurzy a na storno bude čas

20. 11. 2018
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Zákazníci směnáren budou více chránění před nekalými praktikami. Dostanou tři hodiny na storno, směnárny už nebudou moci zveřejňovat „lepší“ kurzy ani účtovat poplatky za směnu. Změny schválili poslanci, projděte si jejich přehled.

VIP kurzy skončí

Častým chytákem směnáren na nepozorné turisty je zobrazování takzvaných VIP kurzů. Tedy výhodnějších kurzů, které ale člověk dostane například až při směně vyšších sum, které turisté běžně nemění.

Novela zákona zakazuje uveřejňování výhodnější nabídky prostřednictvím konkrétního směnného kurzu v provozovně či jejím bezprostředním okolí. Přípustná je pouze obecná informace bez uvedení konkrétního směnného kurzu.

Bude tak nadále zabráněno tomu, aby byly vedle sebe vyvěšeny dva ‚kurzovní lístky‘ – kurzovní lístek a VIP kurzy. Mnohdy bylo takové zobrazení pro zákazníky směnáren matoucí, vysvětluje ministerstvo financí v důvodové zprávě.

Novela zároveň nezakazuje provozovateli výhodnější kurzy nabízet. Může o tom dokonce vyvěsit v provozovně obecnou informaci. Není ale možné v provozovně nebo jejím bezprostředním okolím uvádět konkrétní výhodnější kurz. 

Za provozovnu a její bezprostřední okolí je považován především prostor samotné provozovny, její výloha, ale i například reklamní poutač umístěný před provozovnou nebo několik metrů od ní.

Poplatky skončí

Když už ve směnárně, která chtěla turisty obrat o peníze, byl férový kurz, vzali to směnárníci přes velmi vysoké poplatky za směnu. Není žádným tajemstvím, že praktiky některých směnáren, především v centru hlavního města, nedělají České republice dobré jméno. Na Staroměstském náměstí tak turista může dostat za euro 15 korun nebo mu naúčtují poplatek 28 procent, uvádí konkrétní příklad ministryně financí Alena Schillerová.

S poplatky za směnu bude ale s účinností novely konec. Účtování úplaty za provedení směnárenského obchodu se považuje za plnění bez právního důvodu a bezdůvodné obohacení provozovatele na úkor zákazníka, vysvětluje ministerstvo v důvodové zprávě.

Možnost účtovat poplatek za provedení směnárenského obchodu bude nadále možná pouze v případě směny mincí, šeků nebo v případě platby za směnárenský obchod platební kartou. Důvodem pro zachování možnosti požadovat úplatu v těchto případech je skutečnost, že směnu provází vyšší náklady než při směně bankovek, uvádí ministerstvo.

Navíc bude platit, že kurzovní lístek má obsahovat nejen informace o existenci úplaty, ale také o podmínkách, za kterých se tato úplata uplatní.

Dodejme, že poplatky za použití platební karty obchodníkům zakazuje zákon o platebním styku. Oba zákony ale podle ministerstva financí ve vzájemném rozporu nebudou. Zákaz účtovat poplatek za platbu kartou podle zákona o platebním styku není totiž absolutní a dopadá pouze na karetní transakce, u kterých je evropským nařízením regulován tzv. mezibankovní poplatek (což je ale v praxi většina karetních transakcí), vysvětluje Jakub Vintrlík z tiskového oddělení ministerstva financí.

Zákaz účtovat poplatek za platbu kartou však nedopadá např. na platební karty vydané mimo Evropskou unii, na tzv. komerční karty (zjednodušeně karty vydané k podnikatelskému účtu) nebo na karty vydané tzv. třístrannými schématy (standardně American Express, Diners Club atd.). V těchto případech je účtování poplatku přípustné, což je zohledněno i v příslušném ustanovení zákona o směnárenské činnosti, pokračuje Vintrlík.

Kdo bude i nadále účtovat jiné než zákonem povolené poplatky za směnárenskou činnost, vystavuje se hrozbě pokuty až ve výši milionu korun.

Jasný směr směny

Nová pravidla dostane i pořadí kurzů na lístku. Zároveň by měla skončit situace, kdy si při směně lámete hlavu, kdo vlastně kupuje a kdo prodává. 

Zavádí se povinnost informovat o směru směny, a to výrazy „nakupujeme“ a „prodáváme“ (a také „we buy“ a „we sell“ – na kurzovním lístku musí být informace minimálně v českém a anglickém jazyce). Ty musí být uvedeny právě v uvedeném pořadí. Nejprve tak směnárna či banka bude muset uvést kurz při nákupu měny z pohledu provozovatele směnárny a následně při prodeji měny z pohledu provozovatele.

Jako první tak bude uveden zpravidla méně příznivý kurz pro zákazníka. Opačné pořadí může v klientech vyvolávat dojem, že za směnu obdrží více požadované měny. Rovněž slova „nákup“, „prodej“ bez uvedení osoby, která nakupuje a prodává, nejsou pro klienty jasná, uvádí ministerstvo financí v důvodové zprávě.

Storno do tří hodin

Pro případy, že směnárny najdou i po změně zákona triky, jak směnu peněz svým klientům výrazně znevýhodnit, zavádí se tříhodinová lhůta na odstoupení od směnárenského obchodu. Zákazníci směnáren tak dostanou čas si i po provedení směny vše v klidu znovu propočítat. Ministerstvo financí původně navrhovalo dvouhodinovou lhůtu pro odstoupení, poslanci ale schválili pozměňovací návrh svého kolegy Patrika Nachera, který lhůtu prodloužil na tři hodiny.

V případě možnosti odstoupení od směnárenských obchodů jde především o způsob, jak může zahraniční turista bezprostředně po provedení směny a přepočítání bankovek od smlouvy odstoupit. V praxi se objevují případy, kdy se zákazníci snaží bezprostředně po provedení směny domoci storna obchodu, odstoupení od smlouvy, ale směnárna takový postup odmítá. Právě pro zahraniční turisty je obtížně se vzhledem k časové omezenosti domoci svých práv u soudu či finančního arbitra, vysvětluje zavedení storna ministerstvo financí.

Je-li směnárenský obchod proveden před koncem provozní doby provozovny, lhůta pro odstoupení se v okamžiku konce provozní doby staví a pokračuje následující provozní den na začátku provozní doby. Pro běh lhůty je rozhodná provozní doba, která je uvedena na dokladu o provedení směnárenského obchodu, který zákazník obdržel.

Dále novela stanoví, že při přerušení lhůty koncem provozní doby má klient směnárny příští pracovní den k dispozici vždy minimálně půlhodinu na provedení storna. Pokud by tedy někomu druhý den zbývalo třeba už jen pět minut z původních tří hodin, lhůta se natáhne na půlhodinu.

Zákazník může směnu stornovat pouze v té provozovně, ve které byl směnárenský obchod proveden. To má podle ministerstva zamezit možným nedorozuměním v případech, kdy jeden směnárník provozuje více provozoven. Dále to brání možným účelovým manipulacím s provozní dobou na různých od sebe vzdálených provozovnách téhož provozovatele.

Za porušení povinnosti umožnit bezplatné storno směnárenského obchodu hrozí pokuta až do výše pěti milionů korun.

Odstoupit lze jen od obchodů do 1000 eur

Odstoupit od smlouvy lze zároveň pouze v plném rozsahu, nelze odstoupit jen od části směnárenského obchodu. Výjimku tvoří obchody nad 1000 eur. U nich lze odstoupit jen od části obchodu do 1000 eur. Provozovatel nicméně může umožnit zákazníkům odstoupit v celém rozsahu i v případě, že směnárenský obchod převyšuje hranici 1000 eur – odchýlení se od zákona ve prospěch zákazníka není vyloučeno.

Tisícieurový limit má zabránit spekulacím na vývoj kurzu a zneužití práva odstoupit od smlouvy.

Limit 1000 eur pro odstoupení od smlouvy byl zvolen s ohledem na limit pro identifikaci klienta podle předpisů upravujících opatření proti praní špinavých peněz. Zároveň z dohledové praxe České národní banky vyplývá, že 90 až 95 procent uskutečněných směnárenských obchodů se pohybuje do hranice 1000 eur.  Limit ohraničuje běžné výměny hotovosti za strany turistů i tuzemských zákazníků. U vyšších částek, kdy je klient nucen předložit doklad totožnosti, se předpokládá zvýšená obezřetnost ze strany zákazníků, uvádí ministerstvo v důvodové zprávě.

U automatu máte na storno tři dny

V případě směnárenského obchodu uzavřeného prostřednictvím směnárenského automatu je stanovena lhůta pro odstoupení v délce tří pracovních dnů. Odstoupení je možné vůči provozovateli učinit v kterékoliv jeho provozovně, v jeho sídle či zasláním odstoupení od smlouvy poštou. Omezení na konkrétní provozovnu zde tedy neplatí.

Odstoupení od smlouvy o provedení směnárenského obchodu je možné i v tomto případě jen do částky odpovídající 1000 eur.

Odstupuje se i od doplňkových služeb

Spolu s odstoupením od směnárenského obchodu lze odstoupit i od smlouvy o doplňkové službě. Doplňkové služby a zboží jsou typicky mapy či upomínkové předměty, které provozovatelé zároveň s provedením směny prodají zákazníkovi.

Ne vždy se jedná o prodej za standardních podmínek a dochází k nežádoucím jevům jako prodej mapy za stovky českých korun, ač stejná mapa bývá distribuována zdarma. Zákazníkovi se tedy dává možnost společně s odstoupením od smlouvy o směnárenském obchodu odstoupit i od smlouvy o doplňkovém prodeji či poskytnutí doplňkové služby, vysvětluje ministerstvo.

Až půl roku na odstoupení, když se směnárna bude „cukat“

Nemůže-li zákazník odstoupit od směnárenského obchodu z důvodu překážky na straně provozovatele, může od smlouvy odstoupit ve lhůtě šesti měsíců. Bránit odstoupení může provozovatel například tím, že se před zákazníkem záměrně uzavře v provozovně a bude mu bránit projevit vůli odstoupit (před zákazníkem „zabouchne okénko“ provozovny). Dalším příkladem je násilné vyvedení zákazníka z provozovny, vysvětluje ministerstvo v důvodové zprávě.

Následkem popsaného chování bude prodloužená lhůta pro odstoupení a možnost zákazníka odstoupit i jinde než v provozovně, ve které směnárenský obchod provedl. Úmyslné bránění v odstoupení od smlouvy je navíc postihováno jako přestupek, za který hrozí až pětimilionová pokuta.

Prodloužená lhůta má za cíl odradit provozovatele směnáren od nekalých praktik, kterými by se mohli snažit bránit zákazníkům ve výkonu práva na odstoupení od smlouvy. Ustanovení o prodloužené lhůtě se uplatní i v případech, kdy existuje příčinná souvislost mezi uvedením v omyl ze strany provozovatele a skutečností, že zákazník neodstoupil od smlouvy.

K prodloužení lhůty na půl roku dojde i v případech, kdy provozovatel nesplní svou zákonnou povinnost informovat zákazníka o možnosti odstoupit od smlouvy.

Předsmluvní informace končí

Obchodů do 1000 eur se týká i další výrazná změna. Směnárny u nich už nebudou muset vydávat takzvané předsmluvní informace, které klient musel dopředu podepsat. Jsou na nich uvedeny detaily o chystané směně – kurz nebo celková cena za směnu. U obchodů nad 1000 eur bude povinnost předsmluvní informace zachována.

Praxe ukázala, že tyto předsmluvní informace nesplnily účel, který byl předvídán při jejich zavedení. Zákazníci často nechápou smysl vydané stvrzenky, která je jim předána ještě před provedením směnárenského obchodu, mylně ji považují za doklad o provedení směnárenského obchodu. Navíc pokud zákazník stvrdí podpisem, že předsmluvní informaci převzal, jde to k jeho tíži, pokud dodatečně zjistí, že z nějakého důvodu nesouhlasí s podmínkami provedené směny, vysvětluje ministerstvo.

Transparentnost bude podle ministerstva zachována díky povinnosti uveřejnit srozumitelný kurzovní lístek a nutnosti vydat doklad o provedení směny.

Doklad, který poučí

Po provedení směny bude směnárna či banka i nadále mít povinnost vydat o ní doklad. Pokud tak neučiní, hrozí pokuta ve výši až jednoho milionu korun. Na dokladu přibude informace o právu zákazníka odstoupit od směnárenského obchodu.

školení účto Kučerová

Z vysvětlení, jak od smlouvy o směnárenském obchodu odstoupit, by se zákazník měl dozvědět, jak má postupovat, chce-li od smlouvy o směnárenském obchodu odstoupit. Informace na dokladu o provedení směny by měla být podrobnější než na kurzovním lístku, kde je informace o možnosti odstoupení od smlouvy také povinná.

Kdy začnou změny platit?

Účinnost zákona je navržena na první den třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Vzhledem k tomu, že zákon není nikterak kontroverzní, měl by ho senát schválit a prezident podepsat ještě letos v prosinci. Pak by nové podmínky pro směnárny byly účinné od začátku března.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).