Hlavní navigace

Stovky tisíc marně vymáhaných exekucí skončí. Dlužníci získají možnost začít znovu

12. 7. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Stovky tisíc bezvýsledně vedených exekucí skončí. Dlužníci také získají možnost se levněji zbavit dluhů u státu, zabránit exekuci majetku v místě bydliště a splácet závazky rychleji.

Sněmovnou prošla velká novela soudního a exekučního řádu (sněmovní tisk 545). Poslanci ji definitivně schválili poté, co jim předlohu v červnu vrátili senátoři. Od příštího roku by tak například měla skončit řada marně vedených exekucí z drobných dluhů. Přinášíme přehled nejdůležitějších novinek.

Podle mého názoru jde o revoluční změnu, určitě největší změnu v exekucích za dobu jejich existence. Předloha obsahuje klíčové věci, které pomohou vyřešit nakumulované exekuce z minulosti. V posledních třech letech byl počet nových exekucí nižší než počet ukončených exekucí, takže celkově jejich počet postupně klesal. Je tedy evidentní, že v celkovém součtu hrají významnou roli nahromaděné exekuce staršího data. Často se navíc týkají lidí, kteří mají tři, čtyři a více exekucí, řekl serveru Měšec.cz poslanec Patrik Nacher.

Konec marných exekucí

Obecně platí, že se na dluhy vztahuje tříletá promlčecí lhůta. Exekuce tuto lhůtu staví, takže dluhy vymáhané exekucí se do jejího ukončení nemohou promlčet. Proti dlužníkům jsou tak po léta bezvýsledně vedené exekuce jen pro případ, že by se dostali k majetku.

Předloha svými ustanoveními ukončí řadu marně vedených exekucí. Předloha počítá se zavedením šestileté lhůty, po jejímž uplynutí by bezvýsledně vedená exekuce skončila. Věřitel ji potom může ještě dvakrát prodloužit (pokaždé o tři roky), ale pouze za podmínky, že vždy složí další zálohu na vymáhání (až na výjimky, jako je vymáhání výživného apod.). Záloha, jejíž výši stanoví vyhláška ministerstva spravedlnosti, by neměla přesáhnout 500 Kč. 

Původní šestiletá lhůta se začne počítat zpětně tak, že první exekuce se takto budou dát zastavit nejdříve od roku 2023 (přesněji rok po účinnosti novely, která se předpokládá na začátek příštího roku). Půjde tedy o exekuce započaté od roku 2017.

Dále se začnou ukončovat i marné exekuce pocházející z bagatelních dluhů. Bezvýsledně vedené exekuce, které jsou kvůli nemajetnosti povinného vymáhány déle než tři roky, budou ukončeny v případě, že původní dluh nebyl vyšší než 1500 Kč.

Věřitelé a exekutoři získají částečnou kompenzaci za vynaložené výdaje spojené s vymáháním. Oprávnění věřitelé získají za každou zastavenou pohledávku náhradu ve výši 30 % vymáhané pohledávky bez příslušenství (bylo-li na jistinu už něco vymoženo, odečte se). O přiznání její náhrady rozhodne exekutor v usnesení o zastavení exekuce. Náhrada bude poskytována formou slevy daně z příjmů.

Exekutor získá nárok na 30 % paušálních hotových výdajů, které činí 3500 Kč. Náhradu ve výši 1050 Kč bude vyplácet stát přes exekuční soud. Exekutoři si takto ale budou moci uplatnit náhradu maximálně za pět exekucí na jednoho povinného.

Podle mého názoru je toto nejvýznamnější změna, protože umožní desítkám tisíc lidí vystoupit ze šedé zóny. Kompenzace pro věřitele je záměrně řešena formou daňové slevy, aby z této změny nemohl být další byznys pro lidi, co s těmito pohledávkami kšeftují v daňových rájích, vysvětlil Nacher, který je autorem tohoto pozměňovacího návrhu.

jistina – dluh v původní výši bez dalších sankcí

příslušenství – úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky věřitele

Nejprve jistina, potom příslušenství

Poměrně velkou pomocí bude i zdánlivě drobná změna, kdy se nově začne z vymožených peněz od dlužníka splácet nejprve jistina (původní dluh), poté úrok z prodlení a nakonec náklady věřitele. I tuto změnu pořadí při splácení považuji za klíčovou. Když dlužník splácí jako první příslušenství, tak je to jako by začínal pořád od začátku a ne a ne se dobrat jistiny, myslí si Nacher.

Díky přednostnímu splácení jistiny se bude povinným dařit splácet dluhy rychleji. Dlužná jistina, ze které se počítá úrok, se splácením bude snižovat, a úrok z dluhu tak poroste pomaleji. Po doplacení jistiny se růst úroku zastaví úplně.

Veřejnoprávní milostivé léto

Povinní, proti kterým je vedena exekuce kvůli dluhu vůči státu a dalším veřejným institucím (státní, krajské, obecní instituce, zdravotní pojišťovna, podniky s účastí státu), dostanou možnost se svých dluhů poměrně levně zbavit. V rámci tzv. milostivého léta totiž dojde k zastavení exekucí v případě, že dlužník jednorázově zaplatí jistinu a 750 Kč (plus DPH) za náklady řízení, nejdéle do půl roku od účinnosti zákona. Exekuce vedené daňovou správou zůstanou v platnosti. Stát by měl jít příkladem. I pro stát je výhodnější, když dlužníci zaplatí aspoň jistinu a vrátí se zpět do systému, uvedl Patrik Nacher.

Přívětivější proces mobiliární exekuce

V případě mobiliární exekuce jde o vymáhání a zabavování majetku k následnému prodeji přímo u dlužníka doma. Někteří exekutoři tento způsob využívají k vyvíjení nátlaku na dlužníka.

Nově budou moci dlužníci (fyzické osoby) zabavování majetku doma zastavit v případě, že nad rámec zákonných srážek zaplatí 1500 až 6000 Kč měsíčně (dle výše příjmu). I nadále se však bude zpeněžovat majetek pouze v případě, že půjde o luxusnější věci.

Novela také zakáže mobiliární exekuce u dluhů z dětství a dále u starobních a invalidních důchodců (druhý a třetí stupeň invalidity) s penzí pod úrovní minimální mzdy.

Záznam i z ústní komunikace

V současnosti platí, že když vám exekutor doma zabavuje majetek, a provádí tedy výše zmíněnou mobiliární exekuci, musí z ní pořídit videozáznam. Nově bude platit, že exekutoři nebo jeho zaměstnanci budou muset pořizovat záznam i z ústní komunikace, které se týkají exekučního řízení. Tato povinnost pro ně začne být závazná rok od účinnosti předlohy.

Elektronické dokumenty pro dlužníky

Dlužníci také získají právo na získání exekučního spisu na datovém nosiči a možnost získat přístup ke spisu např. přes cloud. Pomůže to lidem, jejichž dluhy řeší exekutor se sídlem daleko od jejich bydliště.

Nová výše penále u pojistného

Dále se s účinností novely sníží penále u dluhů za neuhrazené zdravotní a sociální pojištění na úroveň úroku z prodlení podle občanského zákoníku. To činí 8 % + repo sazba ČNB (nyní 0,25 %). Dnes se přitom penále za dlužné pojistné stanovuje jako 0,05 % za každý den prodlení.

skoleni_13_10

Prosadit se naopak nepodařilo tzv. teritorialitu, která by zajistila, že dluhy bude řešit exekutor v místě bydliště dlužníka a nikoli ten, kterého si vybere věřitel. V případě více dluhů povinný nebude muset ani nadále spadat pouze pod jednoho exekutora.

Teritorialita předluženým lidem nepomůže. Je dobrá jen pro přerozdělování byznysu exekutorů, ale představa toho, že opravdu pomůže dlužníkům, je iluze. Dlužníci stejně k exekutorům fyzicky příliš nechodí. Nejefektivnější je pro povinné pomoc, která směřuje do minulosti a je schopna rozhýbat události v současnosti. Takových opatření je v předloze celá řada. Jde podle mě o vyvážený návrh. Dalším změkčováním by se trestali seriózní věřitelé a zároveň by to nebylo fér vůči zodpovědným lidem, kteří své dluhy poctivě splácí. Šlo by o morální hazard, kdy by si lidé mohli říci, že splácet se nevyplatí, uzavřel Nacher.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).