Hlavní navigace

Sociální pojištění v roce 2020: na minimálních zálohách zaplatíte nepatrně více

8. 10. 2019
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

V roce 2020 se opět zvyšuje platba minimálních záloh na tzv. sociální pojištění. Více zaplatíte kvůli zvyšující se průměrné mzdě. Rozdíl oproti roku 2019 však naštěstí není dramatický.

Pro výpočet minimálních záloh na rok 2020 potřebujeme znát předpokládanou výši průměrné mzdy pro příští rok. Tu stanovuje Nařízení vlády na základě všeobecného vyměřovacího základu (za rok 2018) a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu (ten vychází ze statistik za první pololetí roku 2019), které mají zohlednit růst průměrných mezd.

Průměrná mzda, která se odhaduje na příští rok, je pak výsledkem násobku všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Podle návrhu vládního nařízení činí vyměřovací základ za rok 2018 částku 32 510 Kč a koeficient je 1,0715. Průměrná mzda na rok 2020 se tedy odhaduje na 34 835 Kč (32 510 × 1,0715 = 34 834,465, zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru na 34 835 Kč). Pro srovnání letošní (2019) průměrná mzda je 32 699 Kč.

Sociální pojištění 2020

ZMĚNY A NOVINKY 2020

Co se všechno změní pro zaměstnance, nemocné, ženy na mateřské nebo seniory od ledna 2020?

Záloha na sociální, respektive důchodové pojištění se odvozuje od dosaženého zisku (přesněji daňového základu) a vyměřovací základ OSVČ se stanovuje jako jedna polovina jeho dvanáctiny (v případě, že samostatně výdělečnou činnost provozujete po celý rok, tedy 12 kalendářních měsíců). Sazba pojištění pak činí 29,2 %.

V případě, že je váš vyměřovací základ nižší než stanovený minimální vyměřovací základ, platí pro vás právě ten minimální a vy budete platit také jen minimální zálohu na pojistné.

Anketa

Vykonáváte živnost jako hlavní činnost?

Minimální zálohy pro OSVČ, pro něž je podnikání hlavní činností obživy

Minimální zálohu vypočteme jako 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy, tedy z částky 8709 Kč (tj. minimální měsíční vyměřovací základ), kterou jsme zaokrouhlili na celé koruny nahoru. Minimální záloha pro rok 2020 tedy činí 2544 Kč (8709 × 0,292 = 2543,028, zaokrouhlíme na celé koruny nahoru, čili 2544).

Porovnáme-li tuto částku s minimálními zálohami na letošní rok 2019, tedy částkou 2388 Kč, vyjde nám, že se minimální zálohy v příštím roce 2020 zvýší o 156 Kč (2544 − 2388). Předchozí rok přitom minimální záloha vzrostla o 199 Kč. Letošní zvýšení tudíž vzhledem ke stále rostoucí průměrné mzdě není nikterak dramatické. 

Roční minimální vyměřovací základ u činnosti, která trvala po celý kalendářní rok, tedy všech 12 měsíců, odpovídá částce 104 508 Kč (8709 × 12). Pokud by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala.

Roční maximální vyměřovací základ se naproti tomu stanoví jako 48násobek průměrné mzdy, takže pro příští rok bude činit 1 672 080 Kč. V případě, že váš roční příjem za rok 2020 překročí tuto hranici, nebudete od této částky platit další důchodové pojištění ani odvádět solidární přirážku.

Minimální zálohy pro OSVČ, pro něž je podnikání vedlejší činností obživy

Minimální záloha pro osoby samostatně výdělečně činné, které své podnikání vykonávají jako vedlejší činnost (například podnikají při zaměstnání, studiu, v důchodu, na mateřské či při pobírání rodičovského příspěvku), se vypočítá jako 29,2 % z jedné desetiny průměrné mzdy (minimální měsíční vyměřovací základ pro vedlejší činnost), tedy jako 29,2 % z částky 3484 Kč (zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru). Pro příští rok tedy bude platit minimální záloha ve výši 1018 Kč (3484 × 0,292 = 1017,328, záloha se také zaokrouhluje na celé koruny nahoru).

školení účto Kučerová

Roční minimální vyměřovací základ u vedlejší činnosti, která trvala po celý kalendářní rok, tedy všech 12 měsíců, odpovídá částce 41 808 Kč (3484 × 12). Pokud by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala.

Vývoj minimální měsíční zálohy u sociálního pojištění v letech
Rok 2018 2019 2020
Průměrná mzda 29 979 Kč 32 699 Kč 34 835 Kč
Minimální záloha (hlavní činnost) 2189 Kč 2388 Kč 2544 Kč
Minimální záloha (vedlejší činnost) 876 Kč 955 Kč 1018 Kč

Platby sociálního pojištění ovlivňují výši vašeho důchodu

Důchod se od roku 1986 počítá na základě rozhodných příjmů. Roční vyměřovací náklady se přepočítají pomocí koeficientů na osobní vyměřovací základ neboli průměrnou hrubou mzdu za odpracované roky. Vyměřovacím základem za rok 2019 bude u OSVČ částka, z níž bude sociální pojištění zaplaceno, tedy vyměřovací základ v přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019. Při minimálních zálohách u sociálního pojištění musíte počítat s nízkým státním důchodem. Podle současného výpočtu zhruba v rozmezí 7500 Kč až 9000 Kč v závislosti na konkrétním průběhu pojištění.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).