Hlavní navigace

S úrazovou pojistkou, a přitom nepojištěn

9. 9. 2015
Doba čtení: 15 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Máte sjednané úrazové pojištění a stejně nedostanete plnění. I to se může stát, pokud se bez připojištění pustíte do aktivit, které jsou nad sjednané riziko.

Úrazové pojištění nemusí vždy znamenat jistotu, že při zranění získáte plnění. Spousta lidí si neuvědomuje, že je pojistka kryje jen sjednanou míru rizika a vše nad její rámec byste si měli připojistit.

Do jaké rizikovky spadáte?

Drtivá většina pojišťoven pro účely úrazového pojištění rozlišuje čtyři rizikové skupiny, do kterých zařazuje klienty podle toho, jaké povolání vykonává. (Některé pojišťovny tyto skupiny používají jen pro některá připojištění. Například NN Životní pojišťovna do skupin dle rizika rozřazuje klienty jen u dvou úrazových připojištění, konkrétně u denních dávek nezbytného léčení úrazu a u trvalých následků úrazu s progresivním plněním.)

Pokud práci změníte, máte povinnost to nahlásit pojišťovně. V případě, že byste totiž začali vykonávat rizikovější zaměstnání, je nutné opětovné posouzení rizika a případné přeřazení do jiné skupiny. Může s tím být spojeno i navýšení pojistného. I kdybyste ale pojišťovně změnu zamlčeli, v případě likvidace pojistné události byste stejně přišli (částečně či úplně, dle závažnosti změny) o plnění. Platí to ale i naopak. Když začnete vykonávat méně rizikové povolání, můžete na pojistném ušetřit kvůli přeřazení do skupiny s nižším rizikem.

Do první skupiny patří klienti, kteří nevykonávají práci manuálně a nemají žádné fyzické zatížení. Patří sem například úředníci nebo obchodníci. Pojišťovny sem mohou zařazovat také důchodce a studenty.

Druhou skupinu většinou tvoří klienti s povoláním s lehkým fyzickým zatížením. Najdete tady třeba dělníky lehkého průmyslu, řezníky nebo řidiče.

Střední a vysoké zatížení v práci vás nejčastěji zařadí do třetí skupiny, kam patří zaměstnanci v dolech, lesnictví nebo dělníci zpracovatelského a těžkého průmyslu. Pojišťovny sem zařazují také řidiče kamionů a nákladních aut.

Čtvrtá skupina je určena pro povolání s vysokým fyzickým zatížením a vysokým rizikem. Spadají sem pracovníci nebezpečných provozů chemického a sklářského průmyslu apod. Pojišťovny sem často řadí povolání, na která už nevztahují pojistnou ochranu.

Zařazení jednotlivých povolání do skupin se nedá popsat paušálně, protože každá pojišťovna je dělá trošku jinak. Co je nepojistitelné u jedné jinde ještě pojistíte.

Například Allianz pojišťovna má standardní skupiny tři a tu čtvrtou už značí jako N, protože sem řadí povolání, která jsou pro vybraná připojištění nepojistitelná, například pyrotechniky. Pouze tři rizikové skupiny používá také Kooperativa pojišťovna.

Komerční pojišťovna má skupin rovnou pět. Riziková skupina 0 až 3 odpovídá skupinám, které používají ostatní pojišťovny. Skupina s číslem 4 se však posuzuje individuálně. Pokud nebude stanoveno jinak na základě individuálního posouzení, jsou standardně tyto osoby nepojistitelné. Do této skupiny patří povolání jako artista, kaskadér, krotitelé divoké zvěře, osobní strážce, profesionální sportovec nebo příslušník skupin zvláštního nasazení a vojsk OSN, vysvětlil serveru mluvčí Michal Teubner.

ERGO pojišťovna zase přesné rizikové skupiny stanovené nemá, ale cenu pojistného kalkuluje podobně jako ostatní pojišťovny. Vždy se klienta dotazujeme na povolání a sportovní aktivity či rizikové sporty. V některých případech klient vyplňuje podrobný dotazník. Pokud riziko vyhodnotíme jako zvýšené, stanovujeme individuální rizikovou přirážku nebo výluku, řekla serveru Měšec.cz za ERGO pojišťovnu Bela Jasková. Dodala také, že do povolání se zvýšeným rizikem spadají například příslušníci ozbrojených složek nebo pracovníci vystavení těžké manuální práci apod.

Do rizikových skupin se mohou dělit i pojišťované děti. Například Česká podnikatelská pojišťovna je řadí do tří skupin, u Pojišťovny České spořitelny naopak děti do 25 let do skupin dle rizika nezařazují, a to ani v případě registrovaných sportů včetně profesionální úrovně (výjimkou je profesionální úroveň fotbalu a hokeje). Do rizikových skupin děti neřadí například ani společnost AXA ČR.

V tabulce uvádíme příklady profesí podle zařazení do jednotlivých skupin u každé pojišťovny. Jejich plný výčet najdete v pojistných podmínkách.

Příklady profesí podle rizikových skupin
Pojišťovna První skupina (příklady) Druhá skupina
(příklady)
Třetí skupina
(příklady)
Čtvrtá skupina (příklady)
AEGON pojišťovna úředníci, obchodníci, vědci, ale i důchodci a studenti dělníci z odvětví lehkého průmyslu, z potravinářského odvětví třeba řezník či bourač masa, ze sklářského třeba obsluha sklářské pece, ale třeba i řidiči pracovníci v dolech, lesnictví nebo dělníci zpracovatelského či těžkého průmyslu,  řidiči kamionů a nákladních automobilů pracovníci v nebezpečných provozech chemického a sklářského průmyslu (drtič, chladič, slévač u vysoké pece)
Allianz pojišťovna administrativní pracovník automechanik lesní dělník pyrotechnik
AXA ČR administrativní nemanuální profese pracovníci ve výrobě, řidiči, automechanici, zedníci, elektrikáři sportovci s registrací ve sportovních klubech hasiči, horníci
Česká podnikatelská pojišťovna zaměstnanci státní správy, bankovnictví, prodavači, kadeřnice, recepční, maséři zemědělství, lesnictví, doprava, dělníci, ale také policisté, vojáci z povolání, servírky, číšníci, poštovní doručovatelé piloti, záchranáři, hasiči, pyrotechnici, lidé pracující ve výškách nebo v dolech, artisté profesionální sportovci, kaskadéři
Česká pojišťovna učitel, kadeřnice klempíř, jeřábník práce v hlubinných dolech, záchranné či havarijní práce profesionální sportovci – osoby, u nichž převážná část příjmů pochází z provozování sportovní činnosti
ČSOB Pojišťovna administrativní pracovníci, číšníci, finančníci, nezaměstnaní, pokladní automechanici, novináři, tanečníci, technici, veterináři hasiči, pyrotechnici, pracovníci ve výškách (pokud mají předepsáno upevnění závěsem) artisté, kaskadéři, veškerá soutěžní, závodní a jiná sportovní činnost včetně přípravy na ni (tréninku) u profesionálních sportovců a sportovců zúčastňujících se nejvyšších republikových a zahraničních soutěží – mimo sportovců zařazených do 1. rizikové skupiny
ERGO pojišťovna nestanovuje dle skupin nestanovuje dle skupin nestanovuje dle skupin nestanovuje dle skupin
Komerční pojišťovna administrativní pracovník, advokát, právník, programátor, překladatel, účetní administrativní činnosti s nízkým podílem cestování (do 30 % pracovní aktivity), povolání s převažující duševní činností a malým podílem manuální práce, drobná řemeslná činnost, bezriziková pracoviště a jemná manuální práce.
Např. architekt, auditor, herec, kadeřnice, lékař, pokladní, zdravotní sestra
povolání s převažující manuální činností (výrobní a řemeslná oblast), administrativní činnost s vysokým podílem cestování (cestování nad 30 % pracovní aktivity).
Např. automechanik, barman, grafik (manuální), instalatér, sportovní instruktor/trenér, stavební práce, zámečník
riziková pracoviště např. záchranné a bezpečnostní složky, energetika – práce v terénu, práce s výbušninami, jedy, práce ve výškách a v nepřístupných terénech apod.
Např. elektrikář (více než 400 V), hasič, posádka vozu rychlé záchranné služby, tesař, výškové práce, žokej
Kooperativa pojišťovna architekt, číšník, dámská krejčová, nakladatel, obchodní poradce, personalista, pitevní laborant, vědecký pracovník, zahradník archeolog, bagrista, člen baletního a tanečního souboru, dojička, hrobník, malíř pokojů, námořník, památkář, rozhodčí, sklenář, truhlář, veterinární lékař, zámečník např. práce v povrchových a hlubinných dolech, záchranné a havarijní práce báňské záchranné služby, příslušníků hasičských sborů, členů horské a vodní záchranné služby,  činnost příslušníků vězeňské služby, práce s výbušninami a pyrotechnické práce, práce s vysokým rizikem akutních otrav,  práce pod vodou, činnost speleologu, činnost artistu, kaskadéru a krotitelů zvěře, výzkumná a badatelská činnost v odlehlých krajinách, Příklady: artista, dělník hutní výroby, horník, kaskadér, pokrývač, pyrotechnik, speleolog, výhybkář, žokej čtvrtou skupinu nepoužívá
NN Životní pojišťovna administrativní pracovníci, učitelé, řídící pracovníci, vědečtí pracovníci, lékaři, zdravotní sestry, prodavači, herci, zpěváci automechanik, pekař, podlahář, pokrývač či jiné podobné řemeslo, ale také jeřábník, zootechnik nebo žonglér pracovníci vykonávající manuální pracovní činnost po celou pracovní dobu v rizikovém prostředí (strojírenství, výroba chemikálií, hutnictví, práce ve výškách), pracovníci manipulující s nebezpečnými předměty/látkami, vykonávají pracovní činnost převážně v rizikových situacích (požáry, výbuchy) nebo vykonávají manuálně lehkou pracovní činnost, ale většinu pracovní doby v nebezpečném prostředí (typicky povolání ve výrobě nebo v těžkém průmyslu, horská služba, opraváři výtahů, svářeči, řidiči kamionů práce v extrémních výškách či hloubkách, v podzemí, pod vodou, pravidelně a po většinu pracovní doby práce s velmi nebezpečnými nástroji nebo materiály (s výbušninami, hořlavinami apod.), povolání specializovaná na zvláště nebezpečné situace, osoby vykonávající profesionální sportovní činnost, např. letecká záchranná služba, dřevorubci nebo pyrotechnici
Pojišťovna České spořitelny architekt, lékař, prodavač, učitel, úředník dělník, instalatér, pokrývač, voják z povolání hasič, lesní dělník, člen jednotky rychlého nasazení, osoba pracující ve výškách, tovární jezdci motorových vozidel, kaskadéři a vojáci na bojových misích pod záštitou OSN
UNIQA pojišťovna administrativa, učitel řidiči z povolání, hasič, dřevorubec elektromontér s vysokým napětím, horník v hlubinném dole, autolakýrník, lešenář stěhovák, pyrotechnik, tělesná stráž, záchranář
Wüstenrot pojišťovna barman, celník, politik, odhadce, optik, rybář,průvodce, statistik, student, zdravotnický personál, zlatník, žena v domácnosti autojeřábník, bednář, bezpečnostní pracovník, sklenář, psovod, soustružník, tesař, tkadlec deratizátor, drážní posunovač, hasič, chemik, technik požární ochrany bez pojistné ochrany: artista, kaskadér, speleolog,voják z povolání, zkušební pilot

Pojistné mohou zdražit i vaše koníčky

Stejně, jako se při sjednávání smlouvy posuzuje rizikovost vašeho povolání, hodnotí pojišťovny i rizikovost vašich volnočasových aktivit. Často je opět řadí do skupin dle míry rizika. Obecně platí, že rekreačním sportem si rizikovou přirážku u pojišťovny nevysloužíte. Ačkoli je třeba dát pozor na to, že některé ve svých podmínkách stanovují definici rekreačního sportu například i podle četnosti jeho provozování. Pokud tedy sportujete několikrát týdně, i když pouze rekreačně, může to zapříčinit, že už budete spadat do vyšší rizikové skupiny.

S vyšším než základním pojistným musí počítat sportovci, kteří jsou registrovaní u nějaké organizace (do krajské úrovně může být přirážka nižší než na celostátní úrovni apod.), účastní se závodů nebo dokonce provozují adrenalinové či vysoce rizikové sporty. V těchto případech jsou klienti často posuzováni individuálně, je vyžadováno speciální připojištění nebo dokonce spadají do výluk, pokud daná pojišťovna považuje činnost dle svých pojistných podmínek za nepojistitelnou.

Klientům pojišťovny AEGON se provozování klasických sportů rekreačním způsobem dokonce vyplatí, protože v rámci programu AEGON Fit snižuje pojistné. Registrovaným sportovcům (např. florbal, házená, skoky do vody, sjezdové lyžování) pak připočte 50% přirážku základní sazby. V případě náročnějších registrovaných sportů (např. lední hokej, americký fotbal, vzpírání) může přirážka dosáhnout i 100 %.

Další výjimkou je v rámci posuzování sportů pojišťovna Kooperativa, která podle vlastního vyjádření k volnočasovým aktivitám nepřihlíží. Volnočasové aktivity u nás příslušnost do rizikové skupiny, a tedy ani výši pojistného, neovlivňují, řekl serveru za pojišťovnu Marek Vích. Výjimku by podle něj tvořila situace při cestě do zahraničí, kdy by podle Vícha bylo vhodné si sportovní činnost pojistit v rámci cestovního pojištění.

Zaplatíte za vyšší z rizik

Pokud se stane, že míra rizika, které plyne z vašeho povolání, neodpovídá míře rizika, které vyplývá ze sportu, kterým se zabýváte, počítejte s tím, že vás pojišťovna zařadí podle rizikovější z činností. Pokud jste tedy administrativním pracovníkem, který ale ve volném čase provozuje americký fotbal, připlatíte si na pojistném více, než kdybyste si šli jednou týdně rekreačně zahrát tenis.

Podrobnosti, podmínky i příklady konkrétních sportů a jejich úrovně vzhledem k přirážce najdete v tabulce. Kompletní výčet pak obsahují pojistné podmínky pojišťoven.

Příklady sportů a jim přiřazené riziko
Pojišťovna Běžně pojišťovaný sport (bez rizikové přirážky) Sport s rizikovou přirážkou Ostatní
(Individuální posouzení, vyšší přirážka či nepojistitelné sporty)
AEGON pojišťovna rekreační sporty registrované sporty (50% přirážka) florbal, házená, skoky do vody, sjezdové lyžování 100% přirážka:
registrované sporty lední hokej, americký fotbal, vzpírání
Allianz pojišťovna rekreační sport: např. tenis, lyžování letecké sporty,  motoristické sporty s účastí na závodech nebo sporty vykonávané profesionálně mimo golfu, kuželek, biliardu apod. nepojistitelné sporty:
např: sporty provozované v extrémních podmínkách nebo terénech jako bungee jumping
AXA ČR amatérský sport bez registrace registrované sporty Individuální posouzení:
profesionální sportovci
Česká podnikatelská pojišťovna 1. riziková skupina:
rekreační sporty (např. i šachy, golf, kulečník, bowling)
2. riziková skupina: sporty provozované pod hlavičkou sportovní organizace na úrovni nižší než celostátní (např. atletika, tenis, florbal, cyklistika, akrobatický rockenrol, veslování, plavání, gymnastika)

3. riziková skupina:
sport pod hlavičkou sportovní organizace na úrovni nižší než celostátní (např. hokej, fotbal, ragby, box, judo, asijská bojová umění, sjezdové a akrobatické lyžování, horolezectví)
4. riziková skupina: sport z rizikových skupin 2 a 3 na úrovni organizovaných celostátních soutěží + profesionální sportovci, kaskadéři
Česká pojišťovna rekreační sport bez registrace ve sportovním klubu nutné pojištění vysoce rizikových činností:
členové sportovních organizací, účastníci  soutěží či závodů -  sporty provozované do krajské úrovně, např. basketbal, fotbal, florbal, volejbal. (výjimku tvoří např. aerobik, badminton, golf, orientační běh, plavání apod.)
nutné připojištění extrémních sportů
(např. horolezectví, potápění a jiné tzv. adrenalinové sporty apod.).
ČSOB Pojišťovna 1. riziková skupina: osoby – i registrované – vč. profesionálních sportovců (zahrnuje i nejvyšší republikové a zahraniční soutěže) vykonávající tyto sporty: billiard, bowling, curling, dráhový golf, golf, jóga, kriket, kroket, kulečník, kuželky, metaná, pétanque, rybářský sport, stolní fotbal, šachy, šipky moderní i klasické, turistika 2. riziková skupina osoby provozující některý z uvedených sportu v rámci organizací: atletika, aerobic, badminton, balet, baseball, běh na lyžích, biatlon,, kulturistika, orientační běh,  plavecké sporty, rychlobruslení, silniční a dráhová cyklistika, softball, sportovní gymnastika, squash, stolní tenis, střelectví, tenis, triatlon, veslování, vodní pólo, volejbal.

3.riziková skupina
osoby provozující některý z uvedených sportů i v rámci organizací: americký fotbal, bojová umění všech druhu a stylu vč. sebeobrany, basketbal,  dobrovolní hasiči, floorbal, fotbal, házená,  lední hokej, moderní pětiboj, motorismus, národní házená, potápění (bez dýchacího přístroje), pozemní hokej, ragby, saně, sjezdové lyžování, skateboarding, skoky do vody, skoky na lyžích, snowboarding, šerm, vodní lyžování, vysokohorská turistika (do 3000 m n. m.), vzpírání, zápas, závody na horských kolech, závody psích spřežení
4. riziková skupina: osoby, které vykonávají vysoce rizikové činnosti, např.: artisté, kaskadéři, veškerá soutěžní, závodní a jiná sportovní činnost včetně přípravy na ni (tréninku) u profesionálních sportovců a sportovců zúčastňujících se nejvyšších republikových a zahraničních soutěží – mimo sportovců zařazených do 1. rizikové skupiny
ERGO pojišťovna rekreační sport registrovaní sportovci (individuální posouzení) zcela nepojistitelné:
např: parašutismus, jízda na divoké řece vysokého stupně obtížnosti, profesionální výkon sportovní činnosti za úplatu
Komerční pojišťovna riziková skupina A
rekreační sport
riziková skupina B: registrovaný sport, tj. sport, který je pojištěným vykonáván organizovaně, s členstvím ve sportovním svazu nebo klubu (např. TJ, FK, SK, AC, HC apod.) s přípravou na soutěže formou tréninku. riziková skupina C:
vrcholový sport, který je pojištěným vykonáván organizovaně, s členstvím v klubu, na úrovni vyšší než je krajský přebor a/nebo na mezinárodní úrovni a zároveň neodpovídá definici pro profesionální sport.

Sport, který je vykonáván za úplatu, je profesionální sport, spadající do rizikových skupin podle obvyklého povolání.
Kooperativa pojišťovna volnočasové aktivity riziko neovlivňují volnočasové aktivity riziko neovlivňují volnočasové aktivity riziko neovlivňují
NN Životní pojišťovna 1. riziková skupina:
rekreační sport
tzn: méně než 2× týdně bez registrace v klubu nebo organizaci. Výjimkou jsou šachy, které patří do 1. rizikové skupiny, a to i když klient hraje každý den
2. riziková skupina:
sport provozovaný 2× týdně a častěji a/nebo u sezónních sportů ti co jsou registrovaní v klubech
např: maratonský či orientační běh,
rychlochůze, desetiboj, trojskok, horská cyklistika, treking, horská turistika/vysokohorský nosič, jezdectví, baseball, basketbal, házená, skycross, lacrosse, squash, golf, střelba, plavání, veslování, vodní polo, boby, krasobruslení, biatlon, aerobic, fitness balet, tanec, triatlon

3. riziková skupina:
hod diskem, kladivem, kick-box, judo, karate, dostihy, ragby, surfing, vzpírání, jachting
4. riziková skupina:
profesionální sporty (kromě šachů), rodeo, býčí zápasy
(na některá připojištění mohou být tito sportovci nepojistitelní)nepojistitelné:
horolezectví nebo potápění do hloubky více než 40 metrů, závody všech motorových prostředků a adrenalinové sporty hazardní povahy
Pojišťovna České spořitelny rekreační sport 2. riziková skupina:
sporty vykonávané registrovaně ve sportovních organizacích na úrovni krajského přeboru a nižší

3. riziková skupina:
sporty vykonávané registrovaně ve sportovních organizacích na vyšší úrovni než krajský přebor
4. riziková skupina: adrenalinové sporty jako horolezectví, bungee jumping, rodeo, potápění s dýchacím přístrojem, rafting, dále bojové sporty, letecké sporty a motoristické sporty)


nepojistitelné: fotbal a hokej na profesionální úrovni
UNIQA pojišťovna 1. riziková skupina: např. rekreační kopaná 2. riziková skupina: fotbal – registrace v klubu

3. riziková skupina:
např. bojové sporty
4. riziková skupina:
velmi nebezpečné sporty – létání, parašutismus, horolezectví
Wüstenrot životní pojišťovna 1. riziková skupina:
rekreační sport, sporty v rámci organizací, jejichž náplní je organizování tělovýchovné, soutěžní
nebo závodní činnosti:
billiard, bowling, bridž, curling, golf, jóga, kulečník, kuželky,, lukostřelba, orientační běh, rybářský sport, spinning, střelectví, šipky, turistika apod.
2. riziková skupina:
sporty i v rámci organizací:
aerobik, atletika, basketbal, běh na lyžích, biatlon,
jezdectví,kulturistika, lední hokej, plavecké sporty,rychlobruslení, tenis, triatlon, veslování, vodní pólo, volejbal apod.

3. riziková skupina:
americký fotbal, baseball, bojová umění, desetiboj, jachting, jízda na motokárách, jízda na sněžných a vodních skútrech,
potápění, ragby, sjezdové a akrobatické lyžování, skoky do vody, skoky na lyžích, snowboarding,
vysokohorská turistika, vzpírání, závody na horských kolech apod.
4. riziková skupina – nepojistitelné:
bojová umění (aikido se zbraní, box, kick-box, kung-fu se zbraní, musado, ninjutsu, thai-box, ultimate fi
 ghting, wing-chun
se zbraní, wrestling)

Pozor na výluky

Pozor byste si měli dát i na jednorázové zážitky, které provozujete třeba na dovolené. V případě, že jste pojištěni v rámci skupiny s nejnižším rizikem a zraníte se při činnosti, která je rizikovější, nemuselo by se to vaší pojišťovně líbit. Důsledek pak můžete pocítit na kráceném plnění. Víte-li proto, že budete jednorázově provozovat činnost, která s sebou nese vyšší míru rizika, raději se poraďte se zástupcem své pojišťovny. Dozvíte se tak i případně, že se chystáte dělat činnost obsaženou přímo ve výlukách, a pak musíte počítat s tím, že jednáte výhradně na vlastní riziko a v případě úrazu žádné plnění nedostanete.

Situaci můžete ošetřit pomocí cestovního pojištění, a to někdy i pokud nevyrážíte za hranice. Některé produkty (pochopitelně draží než klasické cestovní pojištění pro běžnou rekreaci) kryjí i rizikovější či adrenalinové sporty.

Za dočasné zvýšení rizika většinou zaplatíte

Některé pojišťovny také pro účely dočasného zvyšování rizikové skupiny poskytují přímo připojištění k životnímu pojištění. Žádný produkt ale většinou nespasí vše, proto i u připojištění prostudujte výluky.

FIN revoluce - tip do článku 1

Česká podnikatelská pojišťovna má v nabídce například připojištění Adrenalin pro nebezpečné či rizikové sporty v rámci 4. skupiny. Podobné připojištění najdete i u České pojišťovny. Dočasné zvýšení rizikové skupiny umožňuje také NN Životní pojišťovna. Změny (dočasné zvýšení a následně i opětovné snížení rizikové skupiny) mohou klienti dělat k frekvenci placení pojistného. Jednorázové rizikové činnosti můžete pojistit ad-hoc i u UNIQA pojišťovny v rámci on-line úrazového pojištění, které si můžete uzavřít k běžnému životnímu pojištění.

Pojišťovna České spořitelny tvoří v tomto případě na trhu jakousi světlou výjimku. Klienti, kteří mají v rámci FLEXI životního pojištění i úrazové riziko, mají nárok na pojištění rizikových rekreačních sportů na 30 dní v kalendářním roce bez dalších poplatků. I se zachováním své původní rizikové skupiny se tak mohou na pár dní pojistit pro aktivity, jako jsou například horolezectví, bungee jumping, potápění s dýchacím přístrojem nebo třeba rafting. Tato možnost není nijak místně omezena, můžete ji využít i pro cesty do zahraničí. Podmínkou je ale aktivace z vaší strany. Nejpozději den před rizikovou aktivitou do 23 hodin stačí poslat SMS v požadovaném tvaru včetně čísla smlouvy a počtu dnů, kdy chce být klient pojištěn, případně vyplnit údaje do formuláře na webových stránkách www.flexi.cz, vysvětlila serveru Měšec.cz mluvčí Jana Náchodská. Na tomtéž webu najdete tvar SMS i číslo, kam ji zaslat, stejně jako návod, jak postupovat, pokud byste chtěli dočasné zvýšení rizikové skupiny stornovat.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).