Hlavní navigace

Riziko ušlého nájmu si můžete pojistit, ale samostatně to nejde

24. 3. 2017
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pronajímáte nemovitost, ale z nějakého důvodu o nájemníka přijdete. S ním odcházejí i příjmy a vznikají vám náklady. Pojištěním ušlého nájmu se dopady dají zmírnit.

Pokud vlastníte nemovitost a rozhodnete se ji pronajímat, je pro vás nájemník a peníze, které vám každý měsíc posílá, příjemným finančním přilepšením. Co když ale z nějakého důvodu nebude možné, aby ve vaší nemovitosti kdokoli dále bydlel, a vy tak přijdete o peníze, které na nájmu každý měsíc utržíte?

Pojištění ušlého nájmu

Pro takové případy je možné sjednat pojištění ušlého nájmu. Není ale možné si jej sjednat samostatně jako takové. Je buď součástí nebo volitelným připojištěním k pojištění bytových domů, které si můžete sjednat coby vlastník bytového domu, ale i jako vlastník jedné bytové jednotky nebo rodinného domu, chaty apod. U některých pojišťoven postačí, že chcete pojistit nemovitost jako vlastník, jiné ale toto pojištění sjednávají výhradně jako podnikatelské.

Přestože však pojišťovny nemají výhradně tento typ pojištění ušlého nájmu, pokud pronajímáte nemovitost za komerčním účelem, lze ušlý zisk pojistit jako běžnou součást podnikatelského pojištění ušlého zisku. To však není předmětem tohoto článku.

Většinou také musí být objekt trvale obydlený, ale najdou se i výjimky, kdy do pojištění spadají i nebytové prostory. A součástí tohoto typu pojištění je právě i ochrana před ztraceným nájemným. Ne ale u všech pojišťoven. V České republice vás proti ztrátě nájemného pojistí 5 pojišťoven:

Tento typ pojištění funguje na jednoduchém principu. Vaše nemovitost se stane neobyvatelná z nějaké příčiny (na které ale záleží, viz níže), a pokud byste měli zisk z nájemného za předpokladu, že by k neobyvatelnosti nemovitosti jinak nedošlo, náleží vám pojistné plnění za ušlé nájemné. Například Česká pojišťovna nabízí toto pojištění v rámci majetkového pojištění Můj Majetek a DIRECT pojišťovna v rámci pojištění staveb.

Pojištění nájmu už tady bylo

Ryze pojištění nájemného a kauce prodávala společnost Guarenty Group jako výhradní zprostředkovatel maďarské pojišťovny AIM Általános Biztosít.

Nedopadlo to ale dobře, Guarenty Group skončila v insolvenci a maďarské pojišťovně byla odejmuta licence. Lidé přitom dál platili pojistné, aniž by věděli, že pojištění už neexistuje. O problematice jsme psali ve článcích:

Co musíte splnit

Vznikla vám tedy škoda. Například tím, že sousedům nad vámi prasklo vodovodní potrubí a celý váš byt v soukromém vlastnictví byl vytopen. Měli jste smůlu, že voda natekla i do rozvodné sítě a je nutné udělat revizi rozvodů, možná vyměnit nějaké kabely apod. Je potřeba i vymalovat, až zdi vyschnou, vyměnit linoleum a koberce atd. V důsledku toho přicházíte o nájemníka.

Vaším úkolem je doložit výši vzniklé škody. Právnické osoby tak činí výkazem zisků a ztrát a fyzické osoby z údajů z daňové evidence. Kromě toho doložíte i nájemní smlouvu, která by měla být sjednána alespoň na dobu 12 měsíců.

Také musíte doložit, že vám nájemné bylo po nějakou dobu již placeno. V případě pojistné události se dokládá pojišťovně mimo jiné i dokument, ze kterého je patrné, že nájemné bylo placeno minimálně poslední tři měsíce před datem vzniku pojistné události. Doložit to lze např. výpisem z účtu či dokladem o zaplacení nájemného. Jinými slovy, pro plnění z této pojistky je nutné, aby byl pojištěny byt/dům pronajímán alespoň tři měsíce před vznikem pojistné události, říká Ivana Buriánková, tisková mluvčí České pojišťovny. Pokud jste tedy domluveni s nájemníkem, že se teprve nastěhuje, a kvůli pojistné události z toho sejde, pojištění se na tuto situaci nevztahuje.

S dokladem o výši škody zajdete na pojišťovnu a ta následně posoudí celou situaci. Ačkoli vaše nemovitost může být prokazatelně neobyvatelná, je důležité, proč se tak stalo.

Nezapomeňte. Aby pojišťovna plnila, musíte doložit:

  • nájemní smlouvu,
  • výpis z daňové evidence či výkaz zisku a ztrát, který dokládá výši škody,
  • dokument, který dokládá, že nájemné bylo již nějakou dobu placeno (dle lhůty ve smlouvě).

Pozor na příčinu

Pojistné podmínky definují, že aby vám pojišťovny zaplatily ušlé nájemné, musí být pojištěný objekt neobyvatelný v důsledku pojistné události. Tady je ale důležité zmínit, že ne vše může pojišťovna vnímat jako pojistnou událost. Jinými slovy, vaše nemovitost bude neobyvatelná, ale pojišťovna může říct, že je neobyvatelná z příčiny, kterou má ve výlukách, a tudíž neplní.

Mezi klasické příčiny, které jsou pojištěním kryty, patří požár, úder blesku, zřícení letadla, vichřice, krupobití, voda z vodovodního zařízení, loupež, záplava, sesuv hornin či sněhu, pád stromů, náraz vozidla apod. Kryje ale i vandalismus, zkrat v elektromotorech, škody způsobené zvěří na zateplené fasádě, podpětí a přepětí.

Problém ale nastává například tehdy, když nemáte dost peněz, abyste příčiny neobyvatelnosti odstranili. Nemáte peníze na nové vybavení, vymalování a předělání rozvodů elektřiny. V tom případě se už nejedná o pojistnou událost ve smyslu výše a pojišťovny neplní. Podle pojistných podmínek musíte závady odstranit včas, tedy zbytečně neotálet. Konkrétní lhůtu ale žádná z pojišťoven stanovenou nemá. Vždy záleží na konkrétních okolnostech vzniku škody. Každá taková pojistná událost je posuzována individuálně, dodává Ivana Buriánková.

Na co si dát pozor?

Pojišťovny hradí ušlé nájemné například poměrem z pojistné částky. Čím déle je nemovitost neobyvatelná, tím vyšší procento z pojistné částky získáte. Pojistíte se například na částku 500 000 Kč, a když k dojde k tomu, že vaši nemovitost není možné obývat, dostanete určité procento z této částky podle toho, jak dlouho nebude možné v nemovitosti bydlet (ta začíná na 40 % z pojistného limitu).

Často také bývá ve smlouvě uvedeno, že pojišťovna sice platí ušlé nájemné, ale jen po dobu, co je nemovitost neobyvatelná, nebo po dobu, kdy platí nájemní smlouva, maximálně však po dobu, jakou máte sjednanou ve smlouvě. Pokud je nemovitost neobyvatelná 5 měsíců, ale smlouva s nájemníkem vyprší po 2 měsících, platí pojišťovna jen zmíněné dva měsíce.

Pojistnou částku byste si také měli nastavit adekvátně tak, aby při vzniku škody odpovídala výši nájemného, které byste obdrželi. Pojišťovny si velice dobře hlídají, abyste v případě pojistné události nezískali více, než byste dostali na nájemném. V takové situaci záleží, jak pojišťovna částku počítá. Někde ji dokazujete z evidenčních listů, jinde počítají průměr za určité období.

V některém případě vám také částku poníží o určité procento, které je vnímáno jako náklad na chod celé budovy, jež byste platili v každém případě. A můžete se setkat i s tím, že vám nájemné poníží o cenu energií, protože po dobu neobyvatelnosti dané nemovitosti není nezbytně nutné vynakládat náklady tímto směrem.

Před sjednáním smlouvy je proto dobré se vždy informovat, jak je výše nájemného posuzována a co do ní spadá. A podle výsledné částky pak nastavit pojistný limit.

Pojistné plnění ztráty nájemného nikdy nemůže být ziskové. V každém případě kryje pouze škody, které vám vzniknou, případně její část. Prostřednictvím pojištění se nemůžete „zahojit“ na zisku.

Výluky

Jednu z výluk jsme již zmínili: pokud se vám nepodaří řádně a včas odstranit příčiny, kvůli kterým je nemovitost neobyvatelná, pojišťovna neplní.

Stejně tak v případě, že je nemovitost neobyvatelná v důsledku zásahu úředního nařízení, které například zakazuje obývat konkrétní prostor, nařídí demolici apod.

Sníží finanční zátěž

Ačkoli se při sjednání pojištění můžete setkat s tím, že ne celá částka, kterou vám nájemce platí, je také částka, kterou by vám zaplatila pojišťovna v případě pojistné události, může pojištění ušlého nájmu pomoci.

Tip do článku - účto fakturace duben

V každém případě totiž s částkou, kterou dostáváte od nájemce, nějakým způsobem počítáte ve svém rozpočtu. Někdo ji spoří, jiný ji má jen jako přilepšení k platu a pro jiného slouží jako zdroj příjmů, případně ji chce dále investovat. Při pojistné události se ale situace obrací. Nejenže vy nedostáváte příjem z pronájmu, ale naopak hradíte náklady, nastavené zálohy na energiích, odpadu, internetu apod. Z příjmu se tak rázem dostanete ne na nulu, ale do záporných čísel, kdy musíte vynaložit náklady na provoz. A k tomu i náklady na obnovu nemovitosti do stavu, abyste ji mohli znovu pronajímat.

A v takové situaci může pojištění ušlého nájmu sloužit jako zmírnění finanční zátěže a alespoň částečné vyrovnání chybějícího příjmu.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).