Hlavní navigace

Vlákno názorů k článku I při volání z mobilu můžete výrazně ušetřit od anonym - Nejlepší je nevolat z mobilu vůbec, protože mobily...

 • Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 8. 4. 2009 10:00

  anonymní
  Nejlepší je nevolat z mobilu vůbec, protože mobily mají škodlivé záření, mozek se přehřívá a a naše mobilní generace vychcípá na rakovinu. Taky argument, proč neuzavírat penzijní připojištění, protože důchodu se nedožijeme.
 • 9. 4. 2009 8:10

  Jarmila (neregistrovaný)
  To byla parafráze na repliku ze Spejbla a Hurvínka:
  Hurvínek: "To mi nejde na rozum..."
  Spejbl: "Co by ti na rozum mohlo chodit, když žádný nemáš?"
 • 9. 4. 2009 20:37

  stracka (neregistrovaný)
  A kde je psáno, že nemůžu jít do důchodu ve čtyřiceti, když na to budu mít naspořeno? Pokuď budu mít naspořenejch pár milionkůl, tak se na státní můžu vykašlat a na to mi stačí od 18-ti tisícovka měsíčne. :D
 • 10. 4. 2009 11:47

  Pavel (neregistrovaný)
  Můžu vás ujistit, že strach z mobilů vám škodí více, než ty mobily. To je poměrně známý fakt, že lidi, co se vyhýbají všem možným hypotetickým nebezpečím, zemřou poměrně mladí na následky stresu, který tento životní styl přináší.
 • 14. 4. 2009 7:17

  anonymní
  Jednoho času pronikly na veřejnost nějaké informace o škodlivosti záření z mobilů. Výrobci se do toho nemohli vejít, tak snad ty normy změkčili. Nejvíce září mobily s anténkami. Užívání mobilů u hlavy má za následek zvýšení teploty mozku, což je nežádoucí. A jak vidím úroveň některých příspěvků tady na Měšci, dost pisatelů asi mobil používá imr vére. Je snad jasné, že v této době převládá zisk nad lidským zdravím. Nedovedu si představit, že by někdo vydal zákaz používání mobilů z důvodu poškozování zdraví (asi tak jako nikdo nezákáže výrobu potravin s jedovatými aditivy - éčky).
 • 14. 4. 2009 8:26

  Jimmy (neregistrovaný)
  Nejvíce září mobily s anténkami.
  Zato mobily bez bez antének se připojují na základovou stanici telepatií. Z logiky věci že anténa je nejlepší zesilovač musí mobily s lepší anténou zářit méně než mobily s interní anténou, která musí přezářit nejen překážky v okolí ale ještě navíc útlum obalu mobilu nebo dokonce kovové části v mobilu, když je zrovna základová stanice v nepříznivém úhlu.
  Užívání mobilů u hlavy má za následek zvýšení teploty mozku, což je nežádoucí.
  Ano, maximální výkon 2W vám úplně griluje mozek. Mikrovlnná trouba má sice výkon 500x větší a utvářený tak, že se celý pohltí v ohřívaném jídle zatímco mobil září co nejméně (aby baterka nebyla hned vybitá) a do všech stran, ale co selský rozum říká, že princip je stejný, takže i následky musí být stejné.
  Pokud se někde tkáň, tedy především kůže ohřeje mobilem o 0,1°C, tak to je méně než ohřev od stání na slunci a nic se nestane.
 • 14. 4. 2009 9:48

  Viper1 (neregistrovaný)
  Takto osvětě nepomůžete. Říkat nesmysly o problematice odradí všechny chytré. Zkuste argumentovat věcně, čistě, správně a pravdivě a možná tím něčeho dosáhnete. Takto to nejde.
 • 15. 4. 2009 23:00

  anonymní
  http://www.europarl.europa.eu: Tisková zpráva Evropského parlamentu, Výbor pro veřejné zdraví, 2. 4. 2009, 12.34: Jak se vyhnout potenciálním rizikům elektromagnetických polí.
  Antény a jiná zařízení vydávají elektromagnetická pole by měly být umístěny ve zvláštní vzdálenosti od škol a zdravotnických zařízení, jak praví zpráva iniciativy výboru přijatá ve čtvrtek 2. 4. 2009. Komise by měla dát k dispozici důvěryhodnější informace o účincích vystavení elektromagnetickým polím pro občany, kteří se všeobecně necítí dostatečně informováni o této otázce.

  Jak lidské tělo absorbuje elektromagnetickán pole vysílaná různými přístroji, jako je radio, televize, mikrovlnná trouba, mobilní telefon, mobilní vysílače či vedení vysokého napětí?
  Pokud Evropská unie stanovila limitní prahy pro vystavení záření na ochranu pracovníků proti účinkům CEM, na základě principu opatrnosti by bylo třeba přijmout taková opatření rovněž pro kategorie obyvatelstva, kterých se to týká, jako lidé žijící v blízkosti zařízení a jejich uživatelé.
  Podle zprávy Frédérique Ries, (ADLE, BE) je v obecném zájmu podpořit řešení spočívající v dialogu mezi průmyslovými aktéry, veřejnou správou, vojenskými autoritami a asociacemi občanů, pokud jde o kritéria instalací nových antén GSM nebo vedení vysokého napětí, a zejména zajistit, aby školy, předškolní zařízení, sociální a zdravotnická zařízení byla v určité vzdálenosti od těchto zdrojů záření. Zpráva byla přijata širokou většinou: 559 hlasů pro, 22 hlasů proti, 8 se zdrželo hlasování.

  Zlepšit ochranu optimálním rozmístěním věží a vysílačů

  Mezi jiným by ochrana osob žijících v blízkosti těchto zařízení měla být brána v úvahu nařízením o „optimálním umístění věží a vysílačů“. Poslanci se domnívají, že množství antén mobilních operátorů a tedy vystavení veřejnosti elektromagnetickým polím by mohlo být redukováno vyhláškou o infrastruktuře operátorů mobilních telefonů.

  Bojovat proti nedostatku informací

  Většina občanů nemá dojem, že veřejná správa je řádně informuje o opatřeních, jejichž cílem je chránit obyvatelstvo pře elektromagnetickými poli, jak ukazuje nedávno publikovaný průzkum Eurobarometru. V důsledku toho parlamentní komise vyzývá Komisi k zveřejnění map ukazujících vystavení linkám vysokého napětí, telekomunikačních věží a zejména telefonních antén.

  Komise je vyzvána, aby přednesla každoroční zprávu o úrovni elektromagnetického záření v Unii, o zdrojích a opatřeních přijatých Unií, aby lépe chránila lidské zdraví a životní prostředí.
  Zpráva navrhuje také komisi, ve snaze o politickou a rozpočtovou účinnost, částečné přerozdělení financování obcí a vydání prostředků na studie o elektromagnetických polích, s cílem upozornit mladé Evropany na správné zacházení s mobilními telefony, jako užívání „hands free“, krátké hovory, vypínání telefonu, pokud se nepoužívá – jako např. ve škole, užívání telefonu tam, kde je dobrý příjem. Ve skutečnosti většina evropských občanů, zejména mladých mezi 10 – 20 lety, užívá mobilní telefon jako předmět užitkový, funkční i módní.

  Údaje

  Speciální průzkum Eurobarometru v r. 2007 ukazuje následující výsledky, pokud jde o zájem občanů o případná zdravotní rizika elektromagnetických polí: 14% se o toˇvůbec nezajímá, 35% se o to příliš nezajímá, 35% se o to dost zajímá a 13% je velmi znepokojeno.
  Stejná zpráva učinila závěr, že podle občanů jsou nejvýznamnějším zdrojem elektromagnetického pole vedení vysokého napětí – to se domnívá 37% (na Kypru 81%, v Řecku a Itálii 65%).
  80% občanů se necítí informováno, pokud jde o současnou ochranu proti možným zdravotním rizikům elektromagnetických polí.

  Evropský parlament vyzývá k publikování výsledků studie Interphone, vědeckého projektu založeného na průzkumu svědeckých případů za účasti 12 zemí celého světa, za účelem zjištění, zda užívání mobilních telefonů je spojeno s rizikem rakoviny. Studie začala v roce 2000, ale její výsledky byly od r. 2006 odloženy.

  V červenci 1999 Rada doporučila následující hodnoty pro omezení vystavení elektromagnetickým polím:
  1. GSM (900 MHz): 41,25 voltů/m
  2. DCS (1 800 MHz): 58,33 voltů/m
  3. UMTS (2 100 MHz): 61 V/m

  Některé členské státy, jako Řecko, Polsko a Belgie, přijaly přísnější normy pro omezení expozice. V Lucembursku je ochrana 14x větší než v ostatních státech EU: maximální hodnota povolená pro vysílač umístěný v blízkosti obyvatelstva je 3 volty/m.
  Skutečné problémy

  Přestože výrobci mobilních telefonů tvrdí, že jejich výrobky jsou bezpečné, objevují se ve světě případy dokazující pravý opak. V nemocnici ve švýcarské Ženevě muselo být hospitalizováno 13 lidí, kteří si stěžovali na bolesti hlavy a nevolnosti – příčinou byla základnová stanice vybudovaná v jejich sousedství před dvěma lety. Místní soud nařídil příslušnému operátorovi tuto stanici odstranit. Na severu Evropy – ve švédském okresu Nassjo byla dokonce vybudována radiací nepostižená zóna, která je určena pro nemocné lidi trpící alergií na radiové signály.

  Myši nám pomohly

  Nebezpečí trvá dál. Na výzkumech prováděných na kolonii laboratorních myší bylo prokázáno, že vysoké dávky radiových signálů způsobují rakovinu u většiny pozorovaných zvířat. Některé z myší ze stejného důvodu ztratili dokonce zrak, někteří samci se stali neplodnými a u dalších testovaných zvířátek došlo k úplnému selhání imunitního systému. Naštěstí nízké dávky radiového signálu, které vyzařují dnešní mobilní telefony jsou bezpečné a neměly by způsobit podobné závažné zdravotní potíže.

  Tisíce bolehlavů

  Podle některých lékařů si lidé stěžují na bolesti hlavy, nevolnost a závratě v případech, kdy provolají několik hodin denně. Postižení lidé také vypověděli, že po dlouhých telefonátech měla jejich hlava o 0,2 stupně celsia zvýšenou teplotu – bolesti hlavy totiž údajně způsobuje právě toto místní zvýšení teploty.

  V mikrovlnné troubě se využívá mikrovln k ohřevu potravin. Je zde použito až tisícinásobně vyššího výkonu (800–1000 W) než v mobilních telefonech, ale přeci. U mobilního telefonu jsme těmto účinkům vystaveni po relativně dlouhou dobu. Čím více telefonujeme, tím více jsme pod vlivem tohoto záření. Při používání mobilů tedy nehrozí nebezpečí z nárazového ozáření. Mnohem větší potencionální nebezpečí může plynout z dlouhodobého používání mobilního telefonu. Stejně jako vás nezabije jedna cigareta, ale několik let kouření. Teď jsem použil trochu drastičtější přirovnání, ale je to podobné.

  http://www.sujb.cz: Mobilní telefon v pohotovostním stavu žádné záření nevysílá. Je pouze přijímačem. Při komunikaci je mobilní telefon ovšem poměrně silný a výkonný vysílač elektromagnetického záření.

  odborníci na neurologii a elektromagnetické záření nabádají k opatrnosti. Argumentují studiemi, které prokázaly nepříznivý vliv záření z mobilů na koncentraci, paměť a pozornost, a zatím nevyloučily riziko nádorů mozku.
 • 15. 4. 2009 23:29

  anonymní
  "Podle některých lékařů si lidé stěžují na bolesti hlavy, nevolnost a závratě v případech, kdy provolají několik hodin denně." - pokud někdo provolá z mobilu několik hodin denně, tak je magor a jeho potíže souvisejí spíše s tím, že je magor, než se zářením z mobilů.
 • 16. 4. 2009 7:00

  anonymní
  Že někdo provolá X hodin, nemusí být jeho vina. Stačí, že musíte být na příjmu a jste bombardován neustálými telefonáty.
  Manželka má např. šéfa, který je líný zhoupnout se na židli a sáhnout na stole po pevném telefonu. Tak radši vytáhne mobil, a zavolá ji: přijď ke mně. A když není v kanclu, tak není 5 minut, aby si nevymyslel nějaký "důležitý" hovor. Někdy mi připadá, že pokud manažeři nedrží telefon neustále u hlavy, že nejsou těmi pravými manažery, co hledají problémy tam kde nejsou a vymýšlejí již 100x vymyšlené.
 • 15. 8. 2009 9:01

  Suschi (neregistrovaný)
  Jistě. A taky je škodlivé si fénovat, nebo kulmovat vlasy. Také opalování, at už v solárku, nebo na sluníčku, A co třeba umývání vlasů TEPLOU vodou, nošení pokrývek hlavy... . Mohl by jsem porkačovat. Ono je toho hodně co ,, zahřívá ,, hlavu.
  Kdyby byl mobilní telefon to nejmenší čím si mi lidé kazíme zdraví... , tak se všichni dožijeme 90let.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).