Hlavní navigace

Prázdniny můžete využít ke změně zdravotní pojišťovny. Čas máte do konce září

19. 7. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Je to jako letní a zimní slunovrat, i možnost změny zdravotní pojišťovny přichází 2× do roka. Nyní, v době prázdnin, nastává možnost odejít od své dosavadní zdravotní pojišťovny k nové. Dobře si zkontrolujte, zda se vám změna vyplatí.

Pokud máte v úmyslu změnit svoji zdravotní pojišťovnu, právě teď je ta pravá chvíle, abyste si změnu začali vyřizovat. Pojišťovnu můžete změnit každý rok, ale musíte si počkat na vhodný termín. Jeden nastává 1. ledna a druhý 1. července. Pojišťovnu smíte měnit nejčastěji jedenkrát za rok.

Chcete-li přejít k jiné pojišťovně od začátku příštího roku, je nutné, abyste o registraci požádali mezi 1. červencem a 30. zářím 2022. Pro přeregistraci od 1. července 2023 je zapotřebí požádat mezi 1. lednem a 31. březnem 2023.

Pro přechod k nové pojišťovně je zapotřebí vyplnit přihlášku, formuláře naleznete online na webových stránkách zvolené pojišťovny. Některé z nich vás poté požádají o vlastnoruční podpis, jiné už zvládají elektronický podpis na dálku. Vámi zvolená nová pojišťovna vás sama odhlásí od vaší původní pojišťovny a také vám zašle průkaz pojištěnce.

Změnu pojišťovny musíte ohlásit lékaři i zaměstnavateli

O změně pojišťovny pak nezapomeňte informovat svého lékaře, a pokud jste zaměstnanci, tak také svého zaměstnavatele.

Změnu ohlaste zaměstnavateli co nejdříve, protože on musí nejpozději do 8 dnů poté, co změna proběhla, tuto změnu zapracovat. Tedy například pokud se nyní přihlásíte k nové pojišťovně a stanete se jejími pojištěnci od 1. ledna 2023, pak zaměstnavatel musí do 8. ledna tuto změnu zaregistrovat. Protože za vás platí zdravotní pojištění, musí vás včas odhlásit od staré pojišťovny a přihlásit k nové, aby poslal pojistné na správný účet.

Nahlášení změny pojišťovny opravdu neoddalujte, jinak se vám poněkud prodraží. Zaměstnavatel by dál posílal pojistné původní pojišťovně a nová pojišťovna by evidovala dluh. Začalo by vám také naskakovat penále, které činí 0,05 % z dlužné částky.

Pokud jste osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), nezapomeňte si nastavit nové číslo účtu trvalého příkazu. Jestliže přejdete k jiné pojišťovně v polovině roku, musíte odevzdávat přehledy po skončení daňového období oběma pojišťovnám.

Zkontrolujte bonusy pojišťoven a smlouvy s lékaři

Částky zdravotního pojištění jsou pro všechny pojišťovny stejně vysoké. Minimální měsíční záloha zdravotního pojištění pro rok 2022 je u OSVČ 2627 Kč, pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) je 2187 Kč.

Minimální výše vyměřovacího základu pro výpočet pojistného zaměstnanců se zvýšilo na částku 16 200 Kč z původní částky 15 200 Kč platné v roce 2021. Pojistné z této částky činí 2187 Kč od lednového výpočtu pojistného.

Ačkoli jsou částky zdravotního pojištění stejně vysoké a mohlo by se zdát, že je vcelku jedno, u které pojišťovny jste pojištěni, není tomu tak.

Pojišťovny hospodaří na tzv. „fondovém principu“, což znamená, že jsou jejich jednotlivé činnosti financovány přesně určenými penězi z jednotlivých fondů.

Fondy zdravotních pojišťoven:

 • Základní fond – slouží primárně k úhradě poskytnutých zdravotních služeb pojištěncům. Do tohoto fondu jdou všechny povinně odváděné částky ze zdravotního pojištění a také další finanční prostředky, například vyměřené náhrady škody, penále a pokuty. Z tohoto fondu se následně přerozdělují peníze do ostatních fondů.
 • Provozní fond – platí se z něj náklady spojené s provozem pojišťovny. Tedy například mzdy zaměstnanců, nákup hmotného i nehmotného majetku.
 • Fond prevence – toto je ve vztahu k pojištěncům nejdůležitější fond, který stojí za nadstandardní nabídkou služeb či benefitů jednotlivých pojišťoven, tedy tím, čím se pojišťovny od sebe liší a vzájemně si konkurují. Tento fond je postaven na dobrovolném základu a hradí se z něj zdravotní služby nad rámec zákona, u kterých je možno prokázat preventivní, diagnostický nebo léčebný efekt. Fond prevence tvoří především příjmy z pokut, penále, přirážek pojistného a minimálního přídělu ze základního fondu
 • Rezervní fond – slouží ke krytí schodku základního fondu a také ke krytí hrazených služeb v případě hromadných onemocnění či přírodních katastrof. Peníze do něj přicházejí ze základního fondu a pojišťovny ho musí udržovat v zákonem stanovené výši.
 • Další fondy zdravotní pojišťovny pak tvoří sociální fond, fond majetku a fond reprodukce majetku.

Pokud se chystáte změnit zdravotní pojišťovnu, bude to nejspíš právě z důvodu pro vás zajímavější nabídky, která vychází z fondu prevence. Nejčastěji se jedná o podporu zdravého životního stylu, program prevence onkologických onemocnění, duševního zdraví, civilizačních onemocnění, očkování a prevence úrazů.

Kromě toho, že si porovnáte výhody a bonusy, které můžete od nové pojišťovny získat, je také nutné ověřit, zda vaši lékaři s touto novou pojišťovnou „kamarádí“. Tedy že s ní mají uzavřenou smlouvu.

Jak se přihlásit k nové zdravotní pojišťovně

Zdravotních pojišťoven je v České republice celkem sedm:

 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP). Přihlášku vyplníte elektronicky, pak za vámi přijede kurýr pro vlastnoruční podpis.
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP). Přihlášku vyplníte online a poté si zvolíte způsob podpisu.
 • Revírní bratrská pokladna (RBPZP). Přeregistraci můžete provést online.
 • Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP). Přihlášku můžete vyplnit online, poté vám pojišťovna zašle zpět papírovou přihlášku, abyste ji podepsali a zaslali zpět.
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Přihlášku můžete vyplnit online a potom podepsat myší, nebo na mobilním zařízení prstem.
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPSKODA). Přihlášku můžete vyplnit online, poté se podepisuje korespondenčně.
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMVCR). Přihlášku je možné vyplnit online a poté podepsat pomocí SMS kódu.

Povinnost platit si zdravotní pojištění ukládá zákon. Zdravotní pojišťovnu si můžete zvolit a přihlásit se k ní, včetně vašich dětí. Jediná výjimka se týká novorozenců. Novorozené dítě se pojišťuje u stejné pojišťovny, u které je v den porodu přihlášena jeho matka. Pokud matka z nějakého důvodu není pojištěna, pak se dítě přihlašuje k pojišťovně svého otce. Nejsou-li rodiče v České republice zdravotně pojištěni, pak se narození dítěte hlásí Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR. Tato situace se týká zejména cizinců, kteří mají povolení k dlouhodobému pobytu. K přihlášení dítěte do pojištění je zapotřebí předložit jeho rodný list, který byste měli obdržet do 8 dní od narození.

Zdravotní pojištění a pobyt v zahraničí

Zdravotní pojišťovnu můžete změnit i tehdy, pokud jste odcestovali do zahraničí na dobu kratší než 6 měsíců. Přihlásit se k jiné pojišťovně můžete i online, a pokud je zapotřebí váš fyzický podpis, můžete zmocnit jinou osobu v ČR, aby za vás novou smlouvu podepsala.

Trochu jiná situace nastane, když jste v zahraničí déle než 6 měsíců. Při takto dlouhé nepřítomnosti jste se mohli odhlásit od své české pojišťovny, ale zároveň jste měli povinnost hradit si zdravotní pojištění v zahraničí. V případě, že nejste v danou chvíli vůbec přihlášeni k českému zdravotnímu pojištění, musíte s novým pojištěním počkat až do návratu do ČR, a teprve poté se přihlásit ke zvolené pojišťovně. Při sjednání nového pojištění pak předložíte doklad o hrazení zdravotního pojištění v zahraničí po celou dobu pobytu.