Hlavní navigace

Počet řidičů nad 80 let se prudce zvýšil. Co vede seniory v tomto věku nevzdat se řízení?

20. 12. 2023
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Archiv MF
V posledních letech se výrazně zvýšil počet seniorů, kterým je 80 a více let a požádali o vydání nového řidičského průkazu poté, co tomu starému skončila platnost. Co je důvodem řídit auto v tak vysokém věku a jaký to má vliv na bezpečnost na silnicích?

V posledních 5 letech, tedy od roku 2018 do současnosti, vzrostl počet vydaných řidičských průkazů seniorům starším 80 let o 41 %. Ukázala to letošní analýza Senioři v ČR v datech 2023, kterou každoročně vydává Český statistický úřad. 

Analýza sleduje řidiče osobních motorových vozidel ve věku od 65 let výše. V roce 2023 vlastní řidičské oprávnění 1 530 562 osob v seniorském věku, tj. ve věku 65 a více let. Znamená to, že ze všech lidí, kteří mají řidičák, tvoří senioři přibližně čtvrtinu a většina z nich jsou muži. S přibývajícím věkem se procentuální zastoupení mužů stále zvyšuje.

 • Ve věkové kategorii 65 až 69 let disponuje v roce 2023 řidičským oprávněním skupiny B 491 565 řidičů. 
 • Senioři ve věku 85 a více let se na seniorské populaci podílejí z 6,2 %.

Největší překvapení přinesl počet vydaných řidičských oprávnění skupiny B lidem ve věku nad 80 let. Jen mezi lety 2018 a 2023 se zvýšil z původních 96 tisíc na cca 135 tisíc, což je nárůst o 41 %. Opět zde převažují muži, ale statistika zaregistrovala prudký růst počtu u žen. Řidičák má nyní dvojnásobný počet žen ve věku 80+ než před 5 lety.

Držitelé platného řidičského průkazu ve věku 80 a více

Držitelé platného řidičského průkazu ve věku 80 a více

Autor: Ministerstvo dopravy ČR

Nejvíce vydaných řidičských průkazů je ve Středočeském kraji, hned za ním následuje Praha, pak Jihomoravský a Moravskoslezský kraj. Nejméně 80letých řidičů si průkaz vyzvedlo v Karlovarském kraji.

Vydané řidičské průkazy osobám starším 80 let
Kraj 2019 2020 2021 2022 2023
Hlavní město Praha 946 1156 785 1183 1931
Jihočeský 461 803 429 757 1176
Jihomoravský 632 915 625 1231 1803
Karlovarský 263 338 166 237 374
Královéhradecký 457 597 404 634 1045
Liberecký 227 363 233 482 895
Moravskoslezský 536 753 557 976 1693
Olomoucký 313 563 370 593 1074
Pardubický 347 562 353 602 980
Plzeňský 528 781 397 671 848
Středočeský 758 1299 890 1379 2067
Ústecký 375 646 422 714 1083
Vysočina 288 602 343 627 870
Zlínský 295 453 267 424 830
Celkem 6444 9831 6241 10 510 16 769

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Když je pošta daleko, lékař taky a nohy už tolik neslouží

Měšec.cz pátral po okolnostech, co za takovým nárůstem vydaných řidičských průkazů pro seniory ve vysokém věku stojí a zda tento fakt může ovlivnit dopravní bezpečnost. Aby bylo jasně řečeno hned na začátku, nejde nám o hodnocení, jestli je na silnicích moc, nebo málo seniorů a jestli je to dobře, spíš nás zajímá, jaké důvody vedou seniory k tomu, aby přes všechny obtíže, které jsou s vysokým věkem spojené, žádali o vydání nových řidičských průkazů a zda z toho mohou plynout nějaká zvýšená rizika.

Jisté je, že aktivní řízení je pro seniory i v tomto věku nejen významným pozitivním faktorem pro vlastní psychickou pohodu, protože dodává pocit soběstačnosti, prospěšnosti a důležitosti. Stalo se zřejmě i nutností.

Nárůst o 41 % mě samotného překvapil. Může to být mix různých vlivů, zřejmě za tím stojí životní nutnost, domnívá se ředitel Gerontologického institutu Jan Lorman a vyjmenovává možné důvody vysokého počtu řidičů-seniorů:

 • Zhoršuje se dopravní obslužnost. Jezdí méně spojů, nejvíce to pociťují v obcích na rozhraní územně správních celků (okresy, kraje).
 • Služby, a nejen zdravotní, se od lidí vzdalují. Lékař, pošta, banka… A tento trend bude pokračovat.
 • Automobily mají delší životnost. Jinak řečeno, je možné, že staří jezdí ve starých autech, a protože najezdí málo kilometrů, je i nižší opotřebení, takže auta projdou technickou kontrolou.
 • Auta se stala životním standardem.

S vyjmenovanými okolnostmi souhlasí také lékařka a ředitelka Gerontologického centra v Praze-Kobylisích Iva Holmerová.

Zřejmě asi hraje roli i dopravní obslužnost, zejména ve venkovských oblastech, ale myslím si, že se také jedná o skutečnost, že stále více lidí i v pokročilém věku se dostává do role pečujících, a s tím souvisí i to, že potřebuje třeba partnera, o kterého pečuje, zavézt na vyšetření, potřebuje něco dalšího obstarat, říká lékařka. Zrovna jsem měla teď v ordinaci paní, která si udělala řidičák, aby mohla vozit svého manžela s rozvíjející se demencí. Nebylo jí sice přes osmdesát, ale stejně jsme ji složili poklonu, dodává.

S počtem řidičů roste i počet smrtelných nehod

Přestože podle Ivy Holmerové není dožití Čechů ve zdraví až tak zářné ve srovnání se zeměmi západní a severní Evropy, přece jen se dožíváme delšího věku v lepším zdraví a funkčním stavu než dříve. A s tím také souvisejí běžné činnosti, které jsme schopni vykonávat až do vysokého věku. Nabízí se však otázka, zda s počtem řidičů ve vysokém věku, který už může být ovlivněn sníženou fyzickou kondicí, léky a horším soustředěním, nemůže také stoupnout počet dopravních nehod.

Odpověď dává další statistika Ministerstva dopravy, tentokrát jeho oddělení BESIP. Graf, který ukazuje, kolik lidí zemřelo při smrtelné nehodě zaviněné seniorem, je od roku 2011 postupně vzrůstající, nejvíce osob zemřelo letos.

Vývoj počtu usmrcených osob - senioři jako viníci

Vývoj počtu usmrcených osob – senioři jako viníci

Autor: Ministerstvo dopravy ČR, BESIP

Další tabulka ukazuje věkové skupiny a jejich podíl na smrtelných dopravních nehodách. Největší podíl a s velkým náskokem mají stále mladí řidiči ve věku od 18 do 24 let. Ten se podle vedoucího oddělení BESIP při Ministerstvu dopravy Tomáše Neřolda začal lehce snižovat.

Trend posledních tří let je nejhorší u řidičů 65 plus, konstatuje Neřold.

Usmrcení a zranění - viníci nehod podle věkových kategorií

Usmrcení a zranění – viníci nehod podle věkových kategorií

Autor: Ministerstvo dopravy ČR, BESIP

Příčiny dopravních nehod seniorů

Nejvíce nehod senioři zapříčiní na křižovatkách, při změně směru jízdy a při nedodržení přednosti v jízdě. Dalším problémem se stává nižší rychlost, než je povolená, a jízda více u středu vozovky. Tím často ztěžují případné předjíždění.

Kondice lidí ve stejném věku bývá velmi rozdílná. Někdo si dlouhodobě udrží fyzickou i psychickou svěžest, jiný nikoliv. Fyzickou kondici a celkovou schopnost ještě mít řidičské oprávnění a řídit auto většinou posuzuje obvodní lékař. Ten má však většinou velmi málo možností, jak celkovou způsobilost k řízení zjistit. Může se také opřít o vyšetření psychologa, ale ne vždy to udělá.

Povinné lékařské prohlídky

 1. Prohlídka nejdříve 6 měsíců před dovršením 65 let a nejpozději v den dovršení tohoto věku.
 2. Prohlídka nejdříve 6 měsíců před dovršením 68 let a nejpozději v den dovršení tohoto věku.
 3. Prohlídka a další prohlídky jsou povinné každé dva roky po dovršení věku 68 let.

Řidičský průkaz může obsahovat tzv. harmonizované kódy, které nějakým způsobem omezí seniorovo řízení auta:

Kód 01. Ochrana nebo korekce zraku 

Kód 01.01. Brýle 

Kód 01.02. Kontaktní čočky 

Kód 01.05. Oční kryt 

Kód 01.06. Brýle nebo kontaktní čočky 

Kód 01.07. Specifické optické pomůcky 

Kód 02. Sluchové pomůcky / komunikační pomůcky

Kód 61. Omezení jízdy podle denní doby (například: jedna hodina po východu slunce a jedna hodina před západem slunce)

Kód 62. Omezení jízdy v okruhu XY km od místa bydliště řidiče nebo pouze ve městě/regionu

Kód 63. Řízení vozidla bez cestujících

Kód 64. Jízda rychlostí nepřesahující XY km/h

Kód 65. Řízení vozidla povoleno výhradně v doprovodu jiného držitele řidičského oprávnění minimálně stejné skupiny vozidel

Kód 67. Zákaz jízdy na dálnici

To, co hraje negativní roli v řízení řidičů seniorů, je stále se zvyšující dopravní provoz a z toho plynoucí požadavky na koncentraci pozornosti, reakce i pružnost a pohyblivost. Ze své praxe vím, že pro řidiče seniory je velmi těžké odevzdat řidičské oprávnění a vzdát se tak samostatnosti. Bohužel však řada z nich je velmi nekritická ke svým schopnostem. Vždyť přece řídí celý život, říká dopravní psycholožka Daniela Čajánková a dodává, že zdrojem vážných chyb seniorů za volantem je také rychlejší nástup únavy, špatné počasí, zhoršená viditelnost a jízda ve tmě. 

Také ale pomalá orientace v neznámém prostředí. Roli hraje i to, jak se aktuálně cítí, případně stres, uvádí psycholožka.

Zajímavý postřeh uvádí i Tomáš Neřold z BESIPu: Senioři mají občas problém vnímat jednostopá vozidla. Typicky například při výjezdu z postranní komunikace, nebo při vyjíždění ze svého pozemku. Pečlivě sledují, zda nejede auto, ale nevšimnou si motorky nebo kola, podotýká.

dan_z_prijmu

Řízení seniorů se věnuje také nezisková organizace Custodium, která se zaměřuje na pomoc seniorům a jejich rodinám. Na svých webových stránkách uvádí, s čím se při řízení potýkají starší lidé.

Ve srovnání s osobami ve středním věku senioři častěji jednají zbrkle, potřebují více času k provedení zamýšleného manévru a častěji mohou také zapomenout na nějaký potřebný úkon. K tomu dochází například na složitějších křižovatkách v době, kdy je silný provoz. Řidič senior potřebuje více času na vyřešení náročnější řidičské situace, uvádí Custodium. Volí pomalejší tempo jízdy, vše si důkladně promýšlí, na hlavní silnici vjíždí až v okamžiku, kdy má naprostou jistotu, že nemůže dojít ke vzniku rizikové situace. Pokud je však na něho tlačeno, aby jednal ve svižnějším tempu, může opomenout provést důležitý řidičský úkon (např. nezapne blinkr), na hlavní silnici vjede i přes přesvědčení, že provádí nebezpečný manévr, apod. Řidiči ve věku nad 65 považují za nejkomplikovanější místa na komunikacích složitější křižovatky.

Na co si senioři mohou sami dávat pozor?

 • Léky a momentální fyzická kondice. Pokud senior užívá léky, je nutné se podívat do příbalového letáku, zda nemají vedlejší příznaky, jako jsou únava, malátnost či snížená pozornost. Tento druh léků má v letáku uvedeno, že při jeho užívání není vhodné řídit auto.
 • Zrak. Používá senior brýle? Kdy naposled zkontroloval oční lékař, zda stále odpovídají jeho potřebám? Senioři by si také měli rozmyslet, zda je vhodné sedat za volant v noci.
 • Psychická odolnost. Pro řízení vozidla je nutná také schopnost řešit nenadálé situace s chladnou hlavou. Někteří senioři mohou mít potřebu ‚vychovávat‘ mladší účastníky provozu, jednat zbrkle a nepředvídatelně. Zde je možné poradit řidičům, aby se vyhýbali řízení ve špičce, kde není o stresové situace nouze, radí Custodia.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).