Hlavní navigace

Penzijní připojištění se mění

30. 9. 2004
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Od 1. října dojde ke změnám podmínek penzijního připojištění u většiny v Česku působících penzijních fondů. Nejedná se o žádnou revoluci, ale na druhou stranu to nejsou změny jen kosmetické. Co se tedy změní? Klíčem úspěchu penzijních fondů je strach.

Penzijním fondům se letos daří. Za prvních šest měsíců získaly 97 tisíc nových účastníků, přičemž za celý loňský rok to bylo 118 tisíc osob. Penzijně připojištěn je každý druhý český občan v produktivním věku, celkem více než 2,837 miliónu lidí. Objem peněz evidovaných ve prospěch účastníků penzijního připojištění se státním příspěvkem podle údajů Asociace penzijních fondů ČR koncem června představoval téměř 85,6 miliardy Kč s meziročním nárůstem o 21,4 procenta. Průměrné zhodnocení vkladů účastníků za loňský rok se pohybovalo mezi 2,30 % a 4,63 %.

Klíčem je strach

Troufám si tvrdit, že hlavním důvodem současného úspěchu penzijních fondů při získávání klientů je strach. Lidé se prostě oprávněně obávají, že pouze se státním důchodem by za pár let, až půjdou do důchodu, třeli bídu s nouzí. Místo pořádné důchodové reformy zatím jediné, na čem jsou politici schopni se shodnout, totiž je, že s ohledem na demografický vývoj bude mít stát za nějakých dvacet let s vyplácením důchodů velké problémy. Téma je to mediálně zajímavé a pro politické zviditelnění se dobře využitelné, takže je velmi frekventované v tisku i v televizi.

Penzijním fondům pak stačí jen dodat trochu seriózně vyhlížející reklamy – to aby váhající spoluobčany správně nasměrovaly a vysvětlily jim, že jen ony jsou zárukou jejich spokojeného stáří – a úspěch mají zaručen. Co na tom, že existují i jiné, přinejmenším stejně bezpečné a přitom výnosnější alternativy dlouhodobého uložení finančních prostředků? Průměrný český občan se v investicích příliš nevyzná, je konzervativní a má tendenci věřit reklamě.

Jsou penzijní fondy bezpečné?

Česko bylo první zemí střední a východní Evropy, která penzijní připojištění v roce 1994 zavedla. Ministerstvo financí vydalo 46 licencí, ale počet aktivních penzijních fondů se postupně snížil na dnešních 12, resp. už jen 11. Většina z nich zanikla sloučením s jiným fondem. Poslední čerstvou změnou je sloučení Penzijního fondu České pojišťovny a Nového ČP penzijního fondu (dříve ABN Amro penzijní fond), čímž vznikne největší tuzemský penzijní fond se 720 tisíci klienty a spravovaným majetkem 20 mld. Kč.

Pozor! Několik zdejších penzijních fondů už také po vzoru bank a kampeliček stačilo zkrachovat. Klienti penzijního fondu Vyšehrad v rámci vypořádání získali zpět pouze 10 % svých finančních prostředků, klienti PF Certum-Renta 40 %, PF Multi 60 %. Klienti fondu Garance – Vzájemný penzijní fond pro Čechy, Moravu a Slezsko dokonce přišli úplně zkrátka, protože jejich úspory zmizely tunelem kdesi v cizině.

Lidé většinou vůbec nevědí, že vklady účastníků penzijního připojištění nejsou na rozdíl třeba od bankovních vkladů ze zákona pojištěny. Jejich bezpečnost je zajištěna poměrně přísnými pravidly pro vznik a činnost penzijních fondů i pro hospodaření s majetkem a nad jejich dodržováním má bdít dozorčí rada, depozitář, auditor i státní dozor. Určitou garanci snad poskytuje i to, že prakticky všechny dnes v Česku fungující penzijní fondy jsou členy silných mezinárodních finančních skupin, které si jakékoliv pošramocení pověsti prostě nemohou dovolit. Jisté riziko tu však nepochybně zbývá, stejně u jakékoliv jiné investice.

Změna je život

Za deset let existence prošlo penzijní připojištění vývojem a došlo i k několika změnám jeho podmínek. V roce 1999 došlo poprvé k posílení dlouhodobosti penzijního připojištění. Minimální věková hranice pro výplatu starobní penze a tím i jednorázového vyrovnání byla posunuta z 50 na 60 let věku účastníka, resp. na dobu přiznání starobního důchodu. Zároveň byla prodloužena minimální doba trvání penzijního připojištění nutná pro výplatu této penze z 36 na 60 měsíců. Na oplátku bylo prodlouženo zvýšení státního příspěvku o 25 % z prvních dvou let na celou dobu trvání penzijního připojištění.

Účastníci, kteří měli uzavřeno penzijní připojištění podle penzijních plánů obsahující původní podmínky, měli na výběr – buď akceptovat penzijní plány upravené (a tím získat vyšší státní příspěvek za cenu prodloužení doby trvání připojištění), nebo zůstat u podmínek původních. Účastníci noví a ti, kteří měnili penzijní fond, na výběr neměli a automaticky pro ně platily podmínky nové. Penzijní fondy tak evidují účastníky pojištěné podle starých a nových penzijních plánů. Brzy k nim přibude ještě třetí varianta.

Aprílová novela vstupuje v život až nyní

Česko vstoupilo letos v květnu do Evropské unie a harmonizační změny se dotkly i penzijního připojištění. Hlavní novinky: možnost penzijního připojištění cizinců, zasílání dávek do zahraničí, rozšíření možností investování penzijních fondů, zvýšení jejich informační povinnosti vůči klientům a zpřísnění podmínek pro získání nároku na starobní penzi.

Novela zákona o penzijním připojištění sice byla přijata už koncem roku 2003, avšak účinná byla až od 1. dubna 2004. Penzijní fondy pak měly šest měsíců na promítnutí změn do své činnosti, zejména na úpravu svých statutů a penzijních plánů. Několik jich změny provedlo už v září (Penzijní fondy ČSOB, KB a Generali), většina je chystá od 1. října.

Našinec i cizinec

Na základě novely si penzijní připojištění mohou u tuzemských penzijních fondů uzavřít nejen občani s trvalým pobytem na území České republiky, ale i cizinci starší osmnácti let s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud jsou v Česku účastni důchodového nebo veřejného zdravotního pojištění. Penzijním fondům se tak rozšiřuje okruh potenciálních klientů zejména o pracovníky dojíždějící k nám za prací. Kamenem úrazu však pro většinu z nich asi bude nutnost splnit všechny podmínky penzijního připojištění, tzn. zejména dobu jeho trvání.

Další změnou je výplata dávek z penzijního připojištění i do zahraničí. Dávky do ciziny přitom budou z korun převedeny a vypláceny v měnách států, do kterých jsou doručovány. Pokud se tedy rozhodnete trávit podzim života na slunné Floridě hraním si s delfíny a schováváním se před hurikány, váš český penzijní fond vám může zpříjemnit pobyt menším dolarovým kapesným. Pokud byste se však chtěli spolehnout na českou penzi jako na jediný zdroj financování svého pobytu, museli byste buďto spořit o hodně víc než jen obligátních pár stokorun měsíčně, nebo byste museli za sluncem a mořem ne na Floridu, ale nejspíše do některé z chudých zemí rovníkové Afriky.

Do penze později

Asi nejpodstatnější změnou, kterou zaznamenají noví účastníci penzijního připojištění (a ti stávající, kteří se rozhodnou změnit penzijní fond), je změna podmínek pro získání nároku na starobní penzi. Podle nových penzijních plánů bude výplata starobní penze pevně vázána na dosažení věku 60 let a nebude ji tedy možno získat při předčasném odchodu do starobní důchodu. Týká se to nejen mužů, ale i žen, které mohou podle počtu narozených dětí odejít do důchodu i před šedesátkou, ale na výplatu penzijního připojištění si budou muset počkat. Podmínka minimálně 60 měsíční doby trvání penzijního připojištění zůstává nezměněna.

Více informací, méně diskriminace

Novela dále stanovila penzijním fondům povinnost písemně informovat účastníky nejen o výši všech prostředků, které fond eviduje ve prospěch jejich nároků, a o stavu jejich nároků, ale i o výši připsaného procenta zhodnocení peněz, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady, která o rozdělení zisku rozhoduje. Penzijní fond je také nově povinen písemně informovat účastníky o změnách penzijního plánu, které se týkají nároků a dávek z penzijního připojištění.

Zákon nyní také přímo uvádí, že v penzijním připojištění je zakázána jakákoliv diskriminace z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu, zdravotního stavu nebo věku. Je zde také výslovně uvedeno, že smlouva nesmí obsahovat zneužitelné klauzule v neprospěch účastníka. Sice poměrně obecná ustanovení, ale přesto zřejmě potřebná.

Změny ve výpočtu penzí

Statistika o demografickém vývoji je neúprosná. Majetek spravovaný penzijními fondy se zatím utěšeně rozrůstá, ale nebude to tak vždy. Problémem může být deformovaná věková struktura účastníku penzijního připojištění, která neodpovídá věkovému rozložení populace. Již dnes panují obavy, jak penzijní fondy zvládnou situaci, až příliv nových účastníků opadne a o výplatu svých penzí se začnou hlásit silné populační ročníky.

Penzijní fondy proto v nových penzijních plánech zavádějí určité změny ve výpočtu penzí. Jedná se zejména o snížení garancí ve smyslu zhodnocení úspor a výplaty doživotních penzí. Nové penzijní plány fondům umožňují upravovat tzv. úmrtnostní tabulky Českého statistického úřadu podle odlišností ve vývoji svého kmene účastníků.

Širší možnost investic

Možnosti investic, které penzijní fondy mohly využít ke zhodnocení spravovaného majetku, byly poměrně omezené. Novela zákona o penzijním připojištění přinesla jejich rozšíření o investice do podílových listů otevřených podílových fondů a dále do cenných papírů obchodovaných na regulovaných trzích zemí OECD. Přitom však nejméně 70 % majetku penzijního fondu musí být umístěno do aktiv znějících na měnu, v níž jsou vyjádřeny jeho závazky vůči účastníkům, tedy v českých korunách.

Nové tresty za přestupky

Novela zákona přinesla pět nových paragrafů týkajících se přestupků a správních deliktů. Kromě prodloužení lhůty pro vyměření pokuty až 5 miliónů Kč za porušení povinností při správě majetku, neplnění informačních povinností nebo třeba pochybení při uzavírání smluv s účastníky či zdržení výplaty jejich penzí, kterou může dostat penzijní fond, je tu sankce rovněž ve výši až 5 miliónů Kč depozitáři za případné neodstranění nedostatků nebo neplnění informačních povinností o plnění přijatých opatření.

Osobě, která by prováděla penzijní připojištění bez příslušného povolení, pak hrozí pokuta až 20 miliónů Kč. Zkrátka nepřišli ani členové orgánu a zaměstnanci penzijního fondu. Pokud by si někdo z nich pustil pusu na špacír, hrozí mu za porušení mlčenlivosti pokuta až 100 000 Kč. Stejně bude oceněno případné neposkytnutí součinnosti orgánu státního dozoru. Pod stejnou pokutou pak je členům orgánu penzijního fondu zapovězeno nakupovat z majetku fondu nebo mu naopak prodávat jakoukoliv věc, jejíž hodnota převýší 5 000 Kč.

skoleni_29_6

Penzijně připojistit, nebo penzijně nepřipojistit?

Ať už bude doporučení na takovouto otázku jakékoliv, rozhodnout se nakonec musí každý sám. Měl by tak především činit po zralé úvaze a se znalostí věci, nikoliv jen na základě informací od obchodního zástupce motivovaného provizí k uzavření smlouvy. Penzijní připojištění určitě není jedinou alternativou pro zajištění se na stáří. Je třeba si také uvědomit, že se jedná o velmi dlouhodobou investici, která má určité výhody, ale i nezanedbatelná rizika.

Pokud se pro penzijní připojištění rozhodnete, určitě věnujte náležitou pozornost výběru penzijního fondu a prostudování jeho statutu a penzijního plánu. Jestliže penzijní připojištění už máte, bezhlavě nepřistupujte na nový penzijní plán, bude-li vám to nabídnuto. Vždy uvažujte, zda vám jakákoliv změna reálně přinese nějakou výhodu.

Anketa

Máte uzavřené penzijní připojištění?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).