Hlavní navigace

Penzijní fondy své klienty letos nepotěší

12. 9. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Zájem o penzijní připojištění stále roste. Výsledky hospodaření penzijních fondů však příliš přesvědčivé nejsou. Už vloni většina z nich prohrála souboj s inflací. Letos nejspíš dopadnou ještě podstatně hůř. V prvním pololetí v průměru vydělaly sotva polovinu toho, co vloni. Přitom inflace je oproti loňsku více než dvojnásobná.

Zájem o penzijní připojištění roste

Na konci loňského roku penzijní fondy v Česku evidovaly 3,962 milionu účastníků penzijního připojištění. Podle údajů Českého statistického úřadu tou dobou v Česku žilo 6,626 milionu lidí ve věku 18 až 60 let. Odečteme-li studenty, invalidní důchodce, lidi bez pravidelných příjmů nebo naopak lidi finančně velmi dobře zabezpečené, kteří o penzijní připojištění nejspíš opravdu nemají zájem, nezbude už skoro nikdo, kdo by se mohl dát přesvědčit k uzavření smlouvy s některým z penzijních fondů.

Zdání klame. V prvním pololetí se počet účastníků penzijního připojištění zvýšil o 173 tisíc osob, tj. 4,36 %, a dosáhl úctyhodné výše 4,135 milionu osob. Ve srovnání s druhým pololetím loňského roku, kdy do systému přibylo „jen” 158 tisíc osob, tedy zájem o penzijní připojištění nepoklesl, ale naopak se zvýšil. Otázkou však je, jak dlouho ještě taková dynamika růstu vydrží. Další vývoj bude bezpochyby zásadně ovlivněn připravovanými změnami podmínek pro fungování penzijních fondů.

V boji o klienty přituhuje

Ne všechny penzijní fondy jsou v honu na klienty stejně úspěšné. Největší relativní nárůst počtu klientů v letošním roce vykázal AEGON penzijní fond, který vznikl v červnu 2007. Zatím sice zůstává nejmenším penzijním fondem působícím na českém trhu, ale to se může poměrně rychle změnit. V získaném počtu klientů totiž začíná šlapat na paty podstatně staršímu Penzijnímu fondu Generali. Za ostatními většími penzijními fondy ovšem AEGON prozatím stále výrazně zaostává.

V absolutním vyjádření přírůstku klientů se nejvíce dařilo Penzijnímu fondu České spořitelny, který tak posílil své postavení dvojky na trhu. Zato třetí největší penzijní fond na trhu, měřeno počtem klientů, AXA, penzijní fond, jako jediný ztrácel. Jsou-li statistiky zveřejněné Asociací penzijních fondů ČR správné, počet klientů tohoto penzijního fondu v prvním pololetí klesl o více než 9 tisíc osob. Vzhledem k tomu, že právě tento fond investuje nemalé prostředky do silné mediální podpory svých produktů, je to překvapující výsledek.

Velikost penzijních fondů a jejich tržní podíly k 31. 12. 2007 a 30. 6. 2008
Penzijní fond Počet aktivních účastníků Tržní podíl
12 / 2007 6 / 2008 rozdíl index 12 / 2007 6 / 2008 vzrůst / pokles
PF České pojišťovny 1 079 410 1 117 150 37 740 1,03 27,24 % 27,02 %  –0,23 %
PF České spořitelny 634 162 696 091 61 929 1,10 16,01 % 16,83 % 0,83 %
Axa PF 577 082 567 768  –9 314 0,98 14,57 % 13,73 %  –0,83 %
PF Komerční banky 470 315 483 257 12 942 1,03 11,87 % 11,69 %  –0,18 %
ING PF 434 998 446 391 11 393 1,03 10,98 % 10,79 %  –0,18 %
ČSOB PF Stabilita 385 477 397 518 12 041 1,03 9,73 % 9,61 %  –0,12 %
ČSOB PF Progres + Zemský PF 224 674 247 473 22 799 1,10 5,67 % 5,98 % 0,31 %
Allianz PF 115 790 118 200 2 410 1,02 2,92 % 2,86 %  –0,06 %
Generali PF 29 168 32 411 3 243 1,11 0,74 % 0,78 % 0,05 %
AEGON PF 11 022 28 910 17 888 2,62 0,28 % 0,70 % 0,42 %
Celkem 3 962 098 4 135 169 173 071

Zdroj: APF ČR, výpočet autora

Penzijní fondy spravují 176 miliard korun

V systému penzijního připojištění se točí stále větší peníze. Úměrně přibývajícímu počtu klientů totiž docela rychle roste i objem majetku, s nímž penzijní fondy hospodaří. K 30. červnu 2008 to bylo 175,9 mld. korun, tedy o 13,9 mld. korun, tj. o 8,6 %, více než na konci loňského roku. Při porovnání se stavem k 30. červnu 2007 celkový objem prostředků evidovaných ve prospěch účastníků penzijního připojištění meziročně vzrostl o 25,8 mld. korun, tj. o 17 %.

Rozdělení trhu podle objemu majetku, s nímž penzijní fondy hospodaří, zhruba odpovídá pořadí penzijních fondů podle počtu klientů. Přesto jsou zde určité rozdíly. Postavení Penzijního fondu České pojišťovny není zdaleka tak dominantní a dvě dvojice penzijních fondů si vzájemně vyměnily své pořadí (viz tabulka). Své postavení na trhu v letošním prvním pololetí nejvíce posílil Penzijní fond České spořitelny. Naopak největší ztrátu tržního podílu utrpěl AXA, penzijní fond.

Velikost penzijních fondů a jejich tržní podíly k 31. 12. 2007 a 30. 6. 2008
Penzijní fond Prostředky evidované ve prospěch účastníků (v mil. Kč) Tržní podíl
12 / 2007 6 / 2008 12 / 2007 6 / 2008 vzrůst / pokles
PF České pojišťovny 37 083 40 893 22,88 % 23,24 % 0,36 %
PF České spořitelny 24 324 27 371 15,01 % 15,55 % 0,55 %
Axa PF 32 228 33 469 19,88 % 19,02 %  –0,86 %
PF Komerční banky 22 598 24 292 13,94 % 13,80 %  –0,14 %
ING PF 18 807 20 247 11,60 % 11,51 %  –0,10 %
ČSOB PF Stabilita 14 216 15 226 8,77 % 8,65 %  –0,12 %
ČSOB PF Progres + Zemský PF 5 466 6 296 3,37 % 3,58 % 0,21 %
Allianz PF 6 070 6 447 3,74 % 3,66 %  –0,08 %
Generali PF 1 284 1 473 0,79 % 0,84 % 0,04 %
AEGON PF 28 268 0,02 % 0,15 % 0,14 %
Celkem 162 104 175 982

Zdroj: APF ČR

Kam s úsporami?

Tato nerudovská otázka přidělává vrásky na čele nejednomu manažerovi penzijního fondu. Investiční možnosti penzijních fondů jsou českou legislativou dosti omezené. Více než 90 % majetku, s nímž penzijní fondy na konci června hospodařily, měly uloženy v dluhopisech, pokladničních poukázkách, nebo na termínovaných a běžných účtech. Tyto konzervativní investice, na rozdíl od akcií a podílových fondů, i v bouřlivých dobách zaručují sice jistý, ale, zejména při vyšší inflaci, přece jen příliš nízký výnos.

Umístění majetku penzijních fondů k 30. 6. 2008
Penzijní fond Umístění spravovaného majetku (v %)
Dluhopisy a pokladniční poukázky Akcie a podílové listy Peníze na účtech a termín. vkladech Ostatní
PF České pojišťovny 80,1 12,7 6,1 1,1
PF České spořitelny 70,5 8,2 20,7 0,6
Axa PF 71,1 8,9 15,3 4,7
PF Komerční banky 83,9 4,8 10,4 0,9
ING PF 85,4 8,9 5,6 0,1
ČSOB PF Stabilita 81,2 6,1 12,1 0,6
ČSOB PF Progres + Zemský PF 76,3 8,5 14,7 0,5
Allianz PF 96,9 0,0 3,1 0,0
Generali PF 80,4 4,9 11,9 2,8
AEGON PF 61,6 8,3 30,1 0,0
Celkem 78,6 8,5 11,5 1,4

Zdroj: APF ČR


Investice slibující vyšší zhodnocení vložených prostředků, ovšem s vyšší mírou rizika, penzijním fondům v Česku prozatím zůstávají zapovězeny. Změnu by měla už v roce 2010 přinést druhá etapa důchodové reformy, jejíž součástí by měla být i transformace systému penzijního připojištění. Konkrétní teze pro přípravu nového zákona o penzijním připojištění má podle usnesení vlády připravit ministr financí ve spolupráci s ministrem práce a sociálních věcí do konce září 2008.

Letošní rok bude pro penzijní fondy nejhorším v jejich dosavadní historii

Výsledky hospodaření většiny penzijních fondů v roce 2007 byly neslavné. Ty letošní je však nejspíš překonají. Bohužel negativně. V prvním pololetí se svým loňským výsledkům přiblížily jen dva penzijní fondy: Generali a Allianz. Ostatním penzijním fondům se dařilo podstatně hůř. Zatímco na konci června 2007 fondy hospodařily s celkem 162,1 mld. korun a vykázaly zisk přes 2,6 mld. korun, letos na 176 mld. korun připadl zisk ve výši necelé 1,5 mld. korun. To je ani ne poloviční výkonnost oproti loňsku.

dan_z_prijmu

Výsledky penzijních fondů k 30. 6. 2007 a 2008
Penzijní fond Prostředky evidované ve prospěch účastníků (v mil. Kč) Hospodářský výsledek (v mil. Kč) Podíl zisku a prostředků evidovaných ve prospěch účastníků k 30. 6. (v %) *)
6 / 2007 6 / 2008 6 / 2007 6 / 2008 6 / 2007 6 / 2008 index
Generali PF 1 191 1 473 32,0 37,0 2,7 2,5 0,93
Allianz PF 5 757 6 447 103,0 107,0 1,8 1,7 0,93
ING PF 17 401 20 247 311,4 260,0 1,8 1,3 0,72
PF Komerční banky 20 679 24 292 285,0 212,0 1,4 0,9 0,63
ČSOB PF Stabilita 13 425 15 226 126,0 92,0 0,9 0,6 0,64
PF České pojišťovny 33 899 40 893 697,0 409,0 2,1 1,0 0,49
PF České spořitelny 21 804 27 371 360,8 182,5 1,7 0,7 0,40
ČSOB PF Progres + Zemský PF 4 764 6 296 36,0 12,0 0,8 0,2 0,25
Axa PF 31 208 33 469 681,2 171,3 2,2 0,5 0,23
AEGON PF **)  – 268  –  –24,0  –  –  –
Celkem 150 128 175 982 2 632,4 1 458,8 1,8 0,8 0,47

Zdroj: APF ČR, výpočet autora
*) Uváděné údaje mají pouze orientační hodnotu.
**) AEGON PF vznikl v červnu 2007.


Prozatím jde jen o pololetní výsledky, které se do konce roku mohou ještě změnit. Lze očekávat jejich mírné zlepšení, ovšem radikální obrat k lepšímu nikoliv. Nestane-li se nic mimořádného, průměrné zhodnocení, které penzijní fondy budou schopny za letošní rok připsat svým klientům, jen stěží přesáhne hranici 2 %. S ohledem na poměrně vysokou inflaci to bude historicky nejhorší výsledek jejich hospodaření. V řadě případů tak ani státní příspěvky nezabrání tomu, aby úspory svěřené penzijním fondům letos neztratily na hodnotě.

Anketa

Máte sjednáno penzijní připojištění?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).