Hlavní navigace

Nové tarify Českého Telecomu - pohoršíme si!

6. 5. 2005
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Zákazníkům, kteří si do konce května sami nevyberou z nové nabídky tarifů Českého Telecomu, bude tarif změněn automaticky. Jaký tarif odpovídá kterému a co bude změna znamenat? Kdo na ní vydělá a kdo naopak tratí? Je nutné, aby ke změně vůbec došlo?

Po dopsání následujícího článku dorazila do redakce tisková zpráva Sdružení obrany spotřebitelů, které vede boj proti novým změnám, jež pro své zákazníky nachystal Český Telecom. Tisková zpráva začíná takto: Podle vyjádření Českého telekomunikačního úřadu Český Telecom nemusí rušit stávající cenové programy. Sdružení obrany spotřebitelů České republiky doporučuje všem uživatelům, aby si spočítali, zda je pro ně nový cenový program výhodnější, a jinak svůj stávající neměnili. Právo Českého Telecomu na avizované převedení všech uživatelů na nový program je sporné.

Bohužel ze zprávy vyplývá, že převádění uživatelů na nové tarify je sporné a od Českého Telecomu nehezké, ale že k němu nejspíš dojde. Nejspíš by pomohlo, kdyby se sami zákazníci proti převodu ozvali, a domnívám se, že po přečtení následujících srovnání starých a nových tarifů k tomu budou mít dostatečnou motivaci.

Do srovnání jsme zahrnuli vždy starý tarif a jeho ekvivalent z řady nových. Pokud si zákazník do konce května nevybere nový tarif sám, Český Telecom mu jej změní právě na tento nový ekvivalent.

Home Mini – Telefon Mini
Tarif Home Mini Telefon Mini
měsíční poplatek 180,95 Kč 1) 167,23 Kč
volný kredit 85,71 Kč 0
místní volání (Kč/min) (špička/mimo špičku) 2,66/1,33 2,66/1,26
dálkové volání (Kč/min) (špička/mimo špičku/noc/víkend) 6,95/3,23/1,90/1,90 5,36/2,68/1,90/1,26
do mobilní sítě (Kč/min) 8,48 7,56
Internet špička (Kč/min) 2) 2,32/1,33 2,26/1,30
Internet mimo špičku (Kč/min) 2) 0,93/0,40 0,90/0,39

1) pro místní a dálkové hovory
2) cena každé z prvních 10ti minut/po prvních deseti minutách

Snížit měsíční poplatek za základní tarify (Mini a Standard) a zrušit u těchto volné minuty (kredit na volání) dostal Český Telecom od Českého telekomunikačního úřadu nařízeno. Stejně tak mělo dojít k drobnému snížení hovorného. To se stalo a mohlo by se zdát, že alternativní operátoři budou moci konečně Telecomu pořádně konkurovat, neboť nabízení volného kreditu zákazníkům ze strany ČTc jim bylo velkým trnem v oku.

Dříve oblíbená kombinace Home mini + alternativní operátor, kdy zákazník ČTc platil co nejmenší možnou částku, však již není dostupná. Nový Telefon Mini totiž nelze kombinovat ani s alternativním operátorem, ani – a proti tomu jsou největší protesty – s ADSL. O tom více u příslušné tabulky.

Přestože ČTc všude avizuje, že nové tarify jsou pro zákazníka výhodnější, u tarifu Telefon Mini toto platí pouze pokud zákazník nevolá téměř vůbec (ale proč by si pak linku pořizoval) nebo po provolání více než 100 minut místně mimo špičku či např. 45 minut dálkově ve špičce.

Home Standard, Telefon 70 – Telefon Standard
Tarif Home Standard Telefon 70 Telefon Standard
měsíční poplatek 284,76 Kč 284,76 Kč 276,47 Kč
volný kredit 85,71 Kč 1) 70 minut 2) 0
místní volání (Kč/min) (špička/mimo špičku) 1,33/0,66 1,33/0,66 1,33/0,63
dálkové volání (Kč/min) (špička/mimo špičku/noc/víkend) 3,47/1,61/0,95/0,95 3,27/1,61/0,95/0,95 2,68/1,34/0,95/0,63
do mobilní sítě (Kč/min) 6,19 6,19 5,46
Internet špička (Kč/min) 3) 1,62/0,93 1,33/0,76 1,58/0,90
Internet mimo špičku (Kč/min) 3) 0,63/0,29 0,52/0,24 0,62/0,29

1) pro místní a dálkové hovory
2) Vnitrostátní volání (místní, dálková); 35 minut ve špičce a 35 minut mimo špičku
3) cena každé z prvních 10ti minut/po prvních deseti minutách

Home Standard a Telefon 70 podle ČTc nejvíce odpovídají novému tarifu Telefon Standard. Tarif Home Standard byl tarifu Telefon 70 velmi podobný, při místním volání (které je častější) odpovídá 70 volných minut cca 70 Kč. Drobné nuance jsou kompenzovány levnějším hovorným u Telefonu 70.

Ovšem zrušením výrazného kreditu a pouze malým snížením hovorného nastává tentýž efekt jako u Home Mini a Telefon Mini. A to ten, že nový tarif vyjde levněji pouze tehdy, nevolá-li zákazník vůbec a nebo pokud volá místním voláním mimo špičku déle než 2500 minut (41 hodin)… či 90 minut dálkovým voláním ve špičce. Vytáčené připojení je oproti Home Standard lehce výhodnější, oproti Telefon 70 nevýhodnější.

Telefon 120 – Telefon Start
Tarif Telefon 120 Telefon Start
měsíční poplatek 335,00 Kč 335,29 Kč
volný kredit 120 minut 1) 60 minut
místní volání (Kč/min) (špička/mimo špičku) 1,33/0,66 1,33/0,63
dálkové volání (Kč/min) (špička/mimo špičku/noc/víkend) 2,67/1,43/0,95 2,68/1,34/0,95/0,63
do mobilní sítě (Kč/min) 5,62 5,46
Internet špička (Kč/min) 2) 1,33/0,76 1,50/0,84
Internet mimo špičku (Kč/min) 2) 0,52/0,24 0,60/0,26

1) Vnitrostátní volání (místní, dálková); ve špičce 60 minut, mimo špičku 60 minut
2) cena každé z prvních 10ti minut/po prvních deseti minutách

U Telefonu 120 převedeného na Telefon Start je „výhodnost“ nových tarifů ještě hůře pochopitelná. Při volání pouze ve špičce (místně či dálkově) a při využívání vytáčeného připojení k internetu je nový tarif vždy dražší než ten původní. Vyplatí se při volání do mobilní sítě a mimo špičku (nebyl-li volný kredit Telefonu Start již vyčerpán). Při dálkovém volání o víkendu vyjde levněji po 178 minutách v případě, že bylo 60 volných minut vyčerpáno jinak.

Telefon 240 – Telefon Volno Plus
Tarif Telefon 240 Telefon Volno Plus
měsíční poplatek 450 Kč 419,33 Kč
volný kredit 240 minut 1) 60 minut 2)
místní volání (Kč/min) (špička/mimo špičku) 1,24/0,66 1,18/0,003)
dálkové volání (Kč/min) (špička/mimo špičku/noc/víkend) 2,29/1,24/0,95/0,95 2,35/0,00/0,00/0,00 4)
do mobilní sítě (Kč/min) 5,24 4,33
Internet špička (Kč/min) 5) 1,33/0,71 1,50/0,83
Internet mimo špičku (Kč/min) 5) 0,52/0,22 0,60/0,24

1) Vnitrostátní volání (místní, dálková); 120 minut pro volání ve špičce a 120 minut pro volání mimo špičku
2) Vnitrostátní volání (místní, dálková) ve špičce
3) při volání mimo špičku a o víkendech stojí prvních 30 minut spojení 0,00 Kč, každá další minuta spojení 0,63 Kč
4) při volání mimo špičku resp. v nočním provozu resp. O víkendu stojí prvních 30 minut spojení 0,00 Kč, každá další minuta spojení 1,34 Kč resp. 0,95 Kč, resp. 0,63 Kč
5) cena každé z prvních 10ti minut/po prvních deseti minutách

Telefon Volno Plus se jednoznačně vyplatí při volání do pevné sítě v ČR mimo špičku, v noci a o víkendu. Každých prvních třicet minut hovoru je zdarma a stačí po třiceti minutách zavěsit a zavolat znovu, aby byl zdarma celý hovor trvající déle než půl hodiny.

Oproti původnímu tarifu je levnější volání do mobilní sítě, naopak vytáčené připojení je dražší. Telefon 240 poskytoval 120 volných minut na volání ve špičce, Telefon Volno Plus nabízí jen 60, ale zato nabízí již zmíněné volání zdarma mimo špičku. Tato dvojice tarifů je jedna z mála, o níž lze říci, že na ní zákazník netratí.

Internet 780 – Telefon Standard + balíček Internet NaDoma 420
Tarif Internet 780 Telefon Standard + balíček Internet NaDoma 420
měsíční poplatek 380 Kč 396,47 Kč
volný kredit 780 minut 1) 420 minut 2)
místní volání (Kč/min) (špička/mimo špičku) 1,33/0,66 1,33/0,63
dálkové volání (Kč/min) (špička/mimo špičku/noc/víkend) 3,27/1,61/0,95 2,68/1,34/0,95/0,63
do mobilní sítě (Kč/min) 6,19 5,46
Internet špička (Kč/min) 3) 1,33/0,71 1,58/0,90
Internet mimo špičku (Kč/min) 3) 0,52/0,22 0,62/0,29

1) Internet mimo špičku
2) Internet mimo špičku
3) cena každé z prvních 10ti minut/po prvních deseti minutách

V tomto případě je nový tarif k volání lepší než stávající. Ovšem zákazník, který si pořídil tarif s názvem Internet 780, zřejmě netoužil po volání, ale po připojení k síti.

Jedinou výhodou nového tarifu je možnost využití volných minut i ve špičce. To ocení především lidé, kteří pracují z domova a Internet potřebují přes den. Pro zákazníky, kteří se k Internetu připojují až po pracovní době, tedy obvykle mimo špičku, představuje nový tarif pouze ztrátu 360 volných minut.

Telefon a Internet 90+300 – Telefon Start + balíček Internet NaDoma 180
Tarif Telefon a Internet 90+300 Telefon Start + balíček Internet NaDoma 180
měsíční poplatek 380 Kč 381,51 Kč
volný kredit 90 minut volání + 300 minut Internet 1) 60 minut volání + 180 minut Internet3)
místní volání (Kč/min) (špička/mimo špičku) 1,33/0,66 1,33/0,63
dálkové volání (Kč/min) (špička/mimo špičku/noc/víkend) 2,67/1,43/0,95 2,68/1,34/0,95/0,63
do mobilní sítě (Kč/min) 5,62 5,46
Internet špička (Kč/min) 2) 1,33/0,76 1,50/0,84
Internet mimo špičku (Kč/min) 2) 0,52/0,24 0,60/0,26

1) vnitrostátní volání (místní, dálková); 45 minut pro volání ve špičce a 45 minut pro volání mimo špičku; 300 minut pro Internet mimo špičku
2) cena každé z prvních 10ti minut/po prvních deseti minutách 3) Internet mimo špičku

U této dvojice tarifů dochází ke stejnému jevu jako u dvojice předchozí. Zákazník, který zjevně stojí především o přístup k Internetu, dostává levnější volání a dražší vytáčené připojení. Stejně jako o odstavec výše je příjemná možnost využití 180 volných minut k surfování na síti ve špičce, avšak znamená ztrátu 120 minut pro surfování mimo špičku.

ADSL + HOME STANDARD, ADSL + HOME MINI, ADSLsal – Telefon Expres + Telefon Univer
Tarif ADSL + HOME STANDARD ADSL + HOME MINI ADSL + Telefon Universal Telefon Expres
měsíční poplatek 284,76 Kč 180,95 Kč 495 Kč/279 Kč 1) 276,47 Kč
volný kredit 85,71 Kč 85,71 Kč 0 0
místní volání (Kč/min) (špička/mimo špičku) 1,33/0,66 2,66/1,33 1,13/0,50 1,12/0,55
dálkové volání (Kč/min) (špička/mimo špičku/noc/víkend) 3,47/1,61/0,95 6,95/3,23/1,90 1,97/0,59 1,96/0,84/0,55
do mobilní sítě (Kč/min) 6,19 8,48 4,73 4,33

1) standardní cena/při kombinaci s ADSL

A nyní se dostáváme k nejožehavějšímu místu. Kombinace tarifu + ADSL. Základní myšlenkou kombinace Home Mini + ADSL bylo stálé připojení k Internetu za co nejnižší částku. Výše hovorného byla v tomto případě vedlejší – ostatně volat se dá přes Internet zadarmo.

V nové koncepci ČTc však vychází nejlevnější připojení k Internetu o 95 Kč dráž. I sám Telecom si zřejmě uvědomil, že v tomto bodě šlápl vedle, a proto telefonisté na infolince Telecomu zákazníkům radí, aby si tarif ještě neměnili, že se na tom pracuje a že koncem května by měl být na trh uveden nový tarif (případně by měl být změněn stávající tarif – to není jasné), který by původní kombinaci Mini + ADSL více odpovídal.

Oproti Standard + ADSL je Telefon Expres naopak lehce výhodnější, neboť měsíční poplatek byl o pár korun snížen. Hovorné je sice nižší, někdy poměrně výrazně, avšak ztráta 85 Kč kreditu je nepříjemná.

Cenou vytáčeného připojení se v tomto i následujících případech zabývat nebudeme.

ADSL + Telefon 120 – Telefon Expres Start
Tarif ADSL + Telefon 120 Telefon Expres Start
měsíční poplatek 335,00 Kč 335,29 Kč
volný kredit 120 minut 1) 60 minut
místní volání (Kč/min) (špička/mimo špičku) 1,33/0,66 1,12/0,55
dálkové volání (Kč/min) (špička/mimo špičku/noc/víkend) 2,67/1,43/1,43/0,95 1,96/0,84/0,84/0,55
do mobilní sítě (Kč/min) 5,62 4,33

1) Vnitrostátní volání (místní, dálková); ve špičce 60 minut, mimo špičku 60 minut

Postup tzv. „zvýhodňování“ nových tarifů byl zřejmě všude stejný. „Ubereme volný kredit, kosmeticky upravíme hovorné“. U této dvojice tarifů je opět důležité především to, že paušál zůstává stejný. Hovorné a volné minuty jsou opět až na druhém místě. Co se týče připojení k Internetu – vše je beze změny, co se týče telefonování do mobilní sítě, je nový tarif levnější. Avšak dojde-li na porovnání volný kredit vs. levnější hovorné, znovu nám vyjde, že při místním volání ve špičce se nový tarif vyplatí po 380 minutách, dálkové volání ve špičce po 225 minutách.

ADSL + Telefon 240 – Telefon Expres Volno Plus
Tarif ADSL + Telefon 240 Telefon Expres Volno Plus
měsíční poplatek 450 Kč 419,33 Kč
volný kredit 240 minut 1) 60 minut
místní volání (Kč/min) (špička/mimo špičku) 1,24/0,66 1,12/0,00 2)
dálkové volání (Kč/min) (špička/mimo špičku/noc/víkend) 2,29 /1,24 /0,95/0,95 1,96/0,00/0,00/0,00 3)
do mobilní sítě (Kč/min) 5,24 4,33

1) Vnitrostátní volání (místní, dálková); 120 minut pro volání ve špičce a 120 minut pro volání mimo špičku
2) prvních 30 minut spojení stojí 0,00 Kč, každá další minuta spojení 0,55 Kč
3) mimo špičku a v noci stojí prvních 30 minut spojení stojí 0,00 Kč, každá další minuta spojení 0,84 Kč; o víkendu je prvních 30 minut spojení zdarma, každá další minuta stojí 0,55 Kč

Srovnání těchto dvou tarifů je shodné s dvojicí Telefon 240 a Telefon Volno Plus. Vzhledem k tomu, že cena za ADSL zůstává nezměněná, měsíční poplatek je u novějšího tarifu nižší a volání levnější, nezbývá než znovu uznat, že v tomto případě se přechod k novému tarifu vyplatí.

Časová pásma
Časové pásmo Místní hovory Dálkové hovory
Ve špičce 7.00 – 19.00 hodin v pracovních dnech 7.00 – 19.00 hodin v pracovních dnech
Mimo špičku 19.00 – 7.00 hodin v pracovních dnech a celých 24 hodin o víkendech a svátcích 5.00 – 7.00 hodin
a 19.00 – 22.00 hodin v pracovních dnech,
5.00 – 22.00 hodin o víkendech a svátcích
V noci 22.00 – 5.00 hodin po celý týden

Toto srovnání starých tarifů a jejich nových protějšků by mělo vést zákazníky ČTc k tomu, aby zauvažovali nad možností, kterou doporučuje Sdružení obrany spotřebitelů, a to aby se ti, kteří nesouhlasí se změnou cenového progamu a přesto jim podmínky budou změněny, obrátili nejprve na ČTc a posléze na Český telekomunikační úřad.

skoleni_29_6

V případě, že bude zákazník nucen přestoupit na některý z nových tarifů, měl by si jejich nabídku důkladně projít, aby pak nebyl na konci června nemile překvapen došlou fakturou. V lepší orientaci v nových tarifech by mělo pomoci naše minulé srovnání.

Vzhledem k potvrzení informace, že volné minuty v balíčcích Internet NaDoma 180 a 420 se dají využít jen mimo špičku, je nutné opravit tvrzení o výhodnosti nových tarifů. V tomto případě totiž dochází u obou nových tarifů opatřených těmito balíčky pouze ke znevýhodnění zákazníka. Volání je sice o něco levnější než u původního tarifu, ale zákazník přichází o 360 resp. 120 volných minut na surfování po Internetu mimo špičku. Navíc je vytáčené připojení po uplynutí volných minut u nového tarifu dražší než u původního.

Anketa

Jste spokojeni s novými tarify Českého Telecomu?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).