Hlavní navigace

Notáři si z dědictví ukrojí více. Zvyšují se notářské poplatky

13. 8. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Dědická daň sice neexistuje, ale z dědictví se odvádí notáři poplatky, zejména odměna za to, že vám jej vyřídil, přiřkl. Od roku 2021 notářům zaplatíte více. Vše si ukážeme v tabulce.

Odměnu, náhradu hotových výdajů a náhradu za daň z přidané hodnoty jsou v řízení o pozůstalosti, tedy v dědickém řízení povinni notáři zaplatit zejména jediný dědic, který nabývá dědictví, jež není předlužené, více dědiců, kteří nabývají dědictví, jež není předlužené, a to podle poměru svých dědických podílů nebo podle poměru majetku nabytého při rozdělení pozůstalosti, nebo také stát. Nedědí-li totiž žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, ani ze závěti, připadá dědictví státu.

Žádný nebo nepatrný majetek – za poplatek 1000 Kč

​Tak je jasné, že notář nebude pracovat zadarmo a určitý poplatek se platí, i když se žádný majetek v podstatě nedědí, prostě jen za vyřízení věci. To chápeme, ale jinak jsou a budou notářské poplatky poměrně vysoké. Uvažme, že notář neřeší dědické spory, k tomu jsou povolány soudy a jim už platíte soudní poplatky a svým advokátům, kteří vás ve sporu zastupují, jejich palmární odměnu.

Odměna notáře, který byl soudem pověřen, aby jako soudní komisař vyřídil dědické řízení, za jeho úkony provedené v řízení o pozůstalosti, které bylo zastaveno, činí dosud zásadně 400 Kč, od 1. 1. 2021 tomu bude 1000 Kč.

Dědické řízení se zastavuje, nezanechal-li zůstavitel, tedy ten, kdo zemřel a po němž se má nebo mohlo by se dědit, žádný majetek patřící do pozůstalosti. Dále je to v situaci, zanechal-li zůstavitel majetek bez hodnoty nebo jen majetek nepatrné hodnoty a nenabývají jej jiné osoby. Pak soud vydá zůstavitelův majetek tomu, kdo se postaral o pohřeb, jestliže s nabytím tohoto majetku vyslovil souhlas, a současně řízení zastaví.

​Předcházelo-li zastavení řízení vypořádání společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela, činí dosud odměna notáře jako soudního komisaře 2500 Kč. Nově bude základem odměny notáře polovina obvyklé ceny majetku patřícího do společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela, tedy jako je tomu při určování poplatku za vyřízení dědictví.

Tak a právě v těchto situacích mohou notářské poplatky hodně narůst. Místo pevného paušálního poplatku se bude platit poplatek procentuální.

Vezměme si jako příklad majetek ve společném jmění v hodnotě 500 000 Kč. Dosud jde (a kdyby se nezvyšovaly sazby, šlo by i příští rok) o 2 % z majetku do 100 000 Kč, čili o 2000 Kč. Z hodnoty od 100 000 Kč do 500 000 Kč se platí 1,2 % ze 400 000 Kč, tedy 4800 Kč. Takže celkem jde o 6800 Kč (2000 Kč + 4800 Kč), z čehož polovina jsou 3400 Kč. Ovšem nesmíte zapomenout přičíst daň z přidané hodnoty, takže celkem bude odměna notářovi i s náhradou daně 4114 Kč. Asi těžko najdete notáře, který není plátcem této daně.

Jenomže i tento a další jiné procentuální poplatky se budou zvyšovat, jak si ukážeme v tabulce.

Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o pozůstalosti je obvyklá cena aktiv pozůstalosti.

DOSUD

OD 1. 1. 2021

z prvních 100 000 Kč základu

2 %

(vždy nejméně 600 Kč)

z prvních 500 000 Kč základu

2%

(vždy nejméně 2000 Kč)

z přebývající částky až do 500 000 Kč základu

1,20 %

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu

0,9 %

stejně jako dosud

z přebývající částky až do 3 000 000 Kč základu

0,5 %

stejně jako dosud

z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu. (Hodnota dědictví nad 20 milionů Kč už se nepočítá.)

0,1 %

stejně jako dosud

​Takže zatímco vyřízení dědictví v hodnotě půl milionu korun nyní stojí dědice, jak už jsme naznačili, 6800 Kč + DPH, tak nově to bude 10 000 Kč + DPH. Tím se cena zvýší z 8228 Kč na 12 100 Kč.

Musíte nahradit DPH a hotové výdaje notáře

Vedle toho, kromě své odměny a náhrady DPH, má notář nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s prováděním svých úkonů. Nově má notář v souvislosti s prováděním úkonů nárok na paušální náhradu nákladů vynaložených na úhradu telekomunikačních služeb, opisy a fotokopie ve výši 300 Kč a nárok na náhradu jiných hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s prováděním úkonů.

Jinými hotovými výdaji jsou zejména soudní a jiné poplatky, poštovné, cestovní výdaje, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů. Není-li řízení zastaveno, bude dále nově notáři vedle uvedené náhrady hotových výdajů náležet také paušální náhrada nákladů spojených s prováděním úkonů po skončení řízení o pozůstalosti ve výši 300 Kč, které mu rovněž zaplatíte.

Mění se i jiné, nejenom dědické poplatky

Uvedené a další změny přináší vyhláška č. 341/2020 Sb., kterou se s účinností od 1. 1. 2021 mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.