Hlavní navigace

Nebojte se akcií

10. 2. 2004
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Řada lidí má obavy z nákupu akcií a volí raději nevýdělečné termínované vklady. Přitom nákup cenných papírů je tak jednoduchý! Stačí zvednout telefon nebo otevřít správnou internetovou stránku a se vším vám poradí zkušený odborník. Jak investovat na českém trhu?

V současné době se většina českých investorů obrací při vyhledávání investičních příležitostí směrem na západ, málokdo dává přednost investici do cenných papírů na domácím trhu, které již delší dobu ztrácejí na popularitě. Některé investiční společnosti však stále nabízejí možnost obchodovat jak na českém burzovním, tak i mimoburzovním trhu.

V rámci České republiky se nabízí dvě možnosti pro investování do cenných papírů – první je Pražská burza cenných papírů (BCPP) a druhou je mimoburzovní trh RM-Systém. Na BCPP mohou obchodovat jen licencovaní investoři, tzn. že řadový zákazník musí využít jejich služeb, naopak RM-Systém je určen širokému okruhu zájemců.

Obchody na Burze cenných papírů Praha a v RM-Systému zprostředkovávají společnosti přímo na účet klienta (to znamená s klientovými penězi na jeho pokyn), obchodování probíhá na základě komisionářské smlouvy (tj. smlouvy o zastupování) a pokynu klienta k provedení obchodu. Komisionářskou smlouvu je možno uzavřít osobně nebo korespondenčně.

Smlouva bývá trvale platná a opravňuje klienta k zadávání obchodních pokynů k prodejům a nákupům cenných papírů. Pokyny je možno zadávat osobně, poštou, přes internet nebo telefonicky. Klientovi je k dispozici makléř, se kterým může konzultovat své investiční záměry.

Co je SPAD?

SPAD znamená systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů, je založený na povinné kotaci tvůrců trhu. Obchodování ve SPAD je rozděleno do otevřené a uzavřené fáze kotace (určení ceny cenných papírů).

Nabídky

Jedním z obchodníků s cennými papíry, kteří nabízejí ve svých službách obchodování na BCPP a RM-S, je Finanční skupina FIO. Klient může zadávat své pokyny osobně, což zahrnuje i zadávání prostřednictvím telefonu, dále pak elektronicky, tzn. že může využít aplikaci e-Broker nebo Aron, které jsou nainstalovány na stanicích mimo provozovny FIO.

Součástí nabídky FIO je i služba e-SPAD, která zprostředkuje obchodování s cennými papíry v segmentu trhu SPAD. Obchodování probíhá prostřednictvím internetu a v reálném čase. e-SPAD je zahrnuta do obchodního systému pro obchodování s cennými papíry e-Broker.

Poplatky společnosti FIO za podání pokynu na Burze cenných papírů Praha shrnuje následující tabulka, a pokud klient používá službu elektronického obchodování první měsíc, je od poplatků osvobozen.

Fio na BCPP
Od – do Poplatek
0 – 100.000 0,85 % (min. 70 Kč nebo 180 Kč, resp. 100 Kč *)
100.000 – 250.000 0,6 % + 250 Kč
250.000 – 1.000.000 0,3 % + 1000 Kč
1.000.000 – 5.000.000 0,2 % + 2000 Kč
5.000.000 a více dohodou

*) U elektronicky podávaných pokynů je minimální poplatek 70 Kč. U osobně podávaných pokynů je 180 Kč. Po realizaci desátého obchodu bude minimální poplatek na žádost klienta snížen na 100 Kč. Pokud je pokyn realizován několika obchody, vypočte se poplatek z každé částečné realizace.

Fio na BCPP – podání pokynu
Podání pokynu Aronem zdarma
Podání pokynu e-Brokerem elektronicky 1) 15 Kč
Podání pokynu e-Brokerem elektronicky – paušál 1) 650 Kč/měsíc
Podání pokynu osobně 30 Kč

1) Klient si může vybrat zda chce platit poplatek za podání jednotlivých pokynů nebo zda chce platit pouze měsíční paušál bez omezení počtu podaných pokynů.

Za obchodování v segmentu SPAD si společnost účtuje poplatky uvedené níže v tabulce, kdy je poplatek stanoven za každý realizovaný (i neúplný) lot (tisíc kusů akcií).

Fio na SPAD
Poplatek za jeden lot na základě elektronicky podaného pokynu 0,1 % (min.500 Kč/max­.1200 Kč)
Poplatek za jeden lot na základě osobně podaného pokynu 0,2 % (min.1000 Kč/max­.2650 Kč)

U mimoburzovního trhu RM-Systém jsou poplatky opět rozděleny v závislosti na cestě, kterou si klient vybral pro zadání pokynu k nákupu či prodeji cenných papírů, následovně:

Fio na RM-Systému
Podání pokynu Investem zdarma
Podání pokynu e-Brokerem elektronicky 1) 25 Kč
Podání pokynu e-Brokerem elektronicky – paušál 1) 650 Kč/měsíc
Podání pokynu osobně 100 Kč

1) Klient si může vybrat, zda chce platit poplatek za podání jednotlivých pokynů, nebo zda chce platit pouze měsíční paušál bez omezení počtu podaných pokynů.

Druhou společností, která nabízí obchody na obou českých trzích je SATI – Online Investing. Za podání obchodního pokynu klasickou cestou, tj. osobně, telefonicky nebo poštou, u ní klient zaplatí na BCPP 35 Kč a na RM-Systému 50 Kč. Za podání pokynu elektronickou cestou na BCPP 15 Kč a na RM-Systému 35 Kč. Zrušení pokynu je v obou případech zdarma.

Pokud klient podá pokyn na BCPP, čeká na něj další výdaj v podobě provize za obstarání obchodu – ten je odstupňován výší investované částky a neobsahuje poplatky BCPP.

Provize za obstarání přímého obchodu na BCPP v případě segmentu SPAD je bez zahrnutí poplatku BCPP 0,08 % z objemu obchodu, minimálně 700 Kč, maximálně 2000 Kč.

Na mimoburzovním trhu nejprve klient uhradí 100 Kč poplatek za registraci a dále ho čeká úhrada provize za obstarání obchodu.

Sati na RM-Systému
Od – do Poplatek
do 10.000 1,80 %
10.001 – 100.000 1,3 % + 180 Kč
100.001 – 1.000.000 0,9 % + 1350 Kč
1.000.001 – 3.000.000 0,5 % + 9450 Kč
nad 3.000.000 0,3 % + 19450 Kč

Poznámka: Procento je vypočítáno z částky přesahující dolní mez intervalu.

Společností, která poskytuje svým klientům obchodování pouze na českém burzovním trhu, je společnost Patria Direct. Podání pokynu nabízí zdarma a poplatky za obchod obsahuje následující tabulka.

Poplatky Patria Direct
Od – do Poplatek
do 99.999 0,80 %
100.000 – 299.999 0,65 % + 150 Kč
300.000 – 499.999 0,45 % + 750 Kč
500.000 – 1.000.000 0,3 % + 1500 Kč
nad 1.000.000 0,25 % + 2000 Kč

Poznámka: Procento je vypočítáno z částky přesahující dolní mez intervalu.

Možnost obchodovat na mimoburzovním trhu RM-Systém nabízí běžným zákazníkům také správce tohoto prodejního místa – společnost RM-Systém, a. s. Aby klient mohl prodávat a kupovat cenné papíry na obchodním místě RM-S nebo prostřednictvím telefonu či internetu, musí uhradit registrační poplatek 100 Kč.

Za podání pokynu pro přímý obchod na podatelně obchodního místa RM-S uhradí klient částku 125 Kč, pokud pokyn podá elektronicky přes internet, je částka u přímého obchodu 50 Kč. Zrušení je v obou případech zdarma.

skoleni_29_6

Ceny za uzavřený obchod jsou u RM-S účtovány dle uspokojeného pokynu v tabulce.

Ceny za uzavřený obchod na RM – S
Od – do Poplatek
do 10.000 1,7 %, min. 50 Kč
10.000 – 100.000 1,2 % + 173 Kč
100.000 – 1.000.000 0,8 % + 1253 Kč

Toto je výčet možností a cen, se kterými se setká klient jednotlivých investičních společnosti v případě, že se rozhodne obchodovat právě na domácích trzích s cennými papíry. Zprostředkovatelů obchodů s cennými papíry je více, ale ostatní nenabízejí přístup přes Internet nebo se specializují na zahraniční trhy.

Anketa

Proč neinvestujete do akcií?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).