Hlavní navigace

Na úvěr si počkáte

18. 10. 2002
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

U úvěrových produktů platí, že lépe zajištěný znamená lépe úročený. Proč tedy nevyužít k zajištění stavební spoření? Jedná se o dlouhodobou investici, která před ukončením pětiletého cyklu nemá lepší uplatnění. Ač se to zdá neuvěřitelné, důvodů může být hned několik - trvá to déle a připlatíte si.

Čtenářská zkušenost:

Požádal jsem o spotřební úvěr u Union banky. Fáze získávání informací o úvěru byla téměř idylická. Jako klientovi VOPF mi Union banka přislíbila exkluzivní úrokovou sazbu s možností neprokazovat účel čerpání úvěru. Dohodli jsme i způsob jištění úvěru – vinkulaci stavebního spoření ve prospěch Union banky.

A tady začíná část, která byla již méně příjemná. Dostal jsem spolu s manželkou formulář, který jsme měli nechat potvrdit u ČSST (dnes Stavební spořitelna České spořitelny) a jeho pomocí prokázat vinkulaci vkladu ve prospěch Union banky. Na centrále ČSST na nás hleděli exoticky a nakonec nám nabídli svůj formulář vinkulace, který se zavázali poslat přímo Union bance. Co dělat, je to komunikace mezi bankami, do které já jako klient mohu dost těžko něco svého prosadit.

Formuláře jsem vyplnil a ohlásil v Union bance splnění podmínky vinkulace vkladu mezi mnoha dalšími splněnými úkoly. Abych nemusel chodit na pobočku Union banky opakovaně, zřídil jsem převod nadbytečných prostředku z běžného účtu u Union banky na svůj běžný účet v jiné bance.

Peníze z úvěru však stále nepřicházely, zato začala chodit oznámení Union banky o nedostatku peněžních prostředků na účtu. Volal jsem do Union banky, co se děje, že přeci nemám žádné platby kromě převodu zůstatku nad 4 000 Kč na jiný účet. Odpověď byla – nic se neděje. Pouze nedorazilo potvrzení o vinkulaci vkladu u ČSST. Peníze na účtu máte, pouze nejsou uvolněny do doručení potvrzení o vinkulaci.

Začal jsem tedy v Buřině intenzivně pátrat, zda poslali či neposlali potvrzení o vinkulaci. Telefonicky jsem vymohl, že potvrzení o vinkulaci poslali – podle pozdějšího písemného potvrzení ČSST o 14 dní později, než měli – ale přeci stihli den předpokládaného čerpání prostředků Union banky.

Na pobočce Union banky Praha 4 tvrdili, že stále neobdrželi potvrzení o vinkulaci. Tak jsem po maratónu telefonátů a čekání dospěl až na ústředí v Ostravě. A ejhle, potvrzení o vinkulaci bylo přijato na centrále, bohužel o týden později než čerpání. Pobočku Union banky na Praze 4 jsem tedy uvědomil, že kýžené potvrzení již dávno Union banka má v Ostravě. Pracovnice na Praze 4 byla poněkud nerudná, když jsem jí sdělil, jestli by si to nemohla z Ostravou vykorespondovat. Nicméně peníze byly další týden (po 14 dnech) uvolněny a dorazily na běžný účet u jiné banky.

Bohužel tím celé tristní představení nekončí. Ze čtvrtletního výpisu jsem se dozvěděl, že si Union banka strhla 2 000 Kč za nekryté platby. Na mém účtu bylo 14 dní zablokovaných 120 000 Kč. Já na počátku zadal příkaz, aby mi převedli hotovost nad 4 000 Kč do jiné banky. Celkem tedy překvapení, po kterém následovalo přetahování mezi pracovníky úvěrového a provozního oddělení. Pracovnice provozního oddělení mi slíbila, že pokud nebude poplatek za nekryté platby vrácen, zavolá mi. Pustil jsem tedy celou věc z hlavy. Přišel další výpis a Union banka peníze nevrátila. To ještě vynechávám dopis řediteli pobočky Union banky na Praze 4 a spoustu telefonátů a osobních hovorů v mezikolech.

Má někdo návrh, co z bankou, která jako argument, že z vašeho účtu strhla 2 000 Kč, uvedla, že pobočka nekomunikuje s centrálou? A jejíž pracovníci se chovají ve výsledku jako v zastavárně?

Lukáš Konečný
(text prošel redakční úpravou)

Vyjádření Union banky:

Každému klientovi se pokoušíme zajistit podmínky, které by mohl označit za téměř idylické a věřím, že to není myšleno ironicky. V tomto případě měl klient možnost vyplnit a předat tiskopisy ke spotřebitelskému úvěru mimo přepážky Union banky. Klient se tedy do Union banky dostavil poprvé při založení běžného účtu po schválení své žádosti o úvěr úvěrovou komisí pobočky.

Kromě vinkulace vkladu patřilo mezi mnoho dalších úkolů pouze již zmíněné založení běžného účtu, předání potvrzení od zaměstnavatele klienta o pravidelném měsíčním poukazování mzdy na jeho účet a podpis smluvních a zajišťovacích dokumentů.

Ve své stížnosti ze dne 4.10.2002 klient uvádí, že ČSST vystavila potvrzení o provedení vinkulace vkladů ze stavebního spoření v den čerpání spotřebitelského úvěru. Tato skutečnost je pravdivá, jiná skutečnost je taková, že jsme na námi připraveném Potvrzení o provedení vinkulace, které klient odnesl ČSST a ta ji měla pouze potvrdit, žádali, aby nám ČSST Potvrzení obratem nejprve zafaxovala a poté v originále odeslala na adresu pobočky Praha 4. ČSST však Potvrzení poslala na jinou adresu, a to na centrálu Union banky do Ostravy, kam dorazilo 3 dny po čerpání úvěru, tj. 21.03.2002. Odtud bylo předáno na pražskou pobočku 29.03.2002. Toto prodlení bylo zaviněno pracovnicemi naší podatelny, které si nedokázaly poradit s nestandardním postupem při zaslání potvrzení. Obchodní oddělení pobočky Praha 4 okamžitě po obdržení Potvrzení zažádalo o odblokaci prostředků z úvěru na účtu klienta.

V této době probíhá ono klientem zmiňované načítání poplatků za nekryté platby.

Svůj nesouhlas s oprávněným účtováním poplatků za nekryté platby vyjádřil klient ve svém druhém dopise ze dne 19.08.2002. Dne 02.09.2002 byla klientovi jménem náměstka ředitele pobočky Union banky Praha 4 zaslána odpověď na tento dopis, kde jsme slíbili prošetření případu ve škodní komisi a následné písemné stanovisko. Klient si tento dopis od České pošty nepřevzal. Téhož dne (02.09.2002) vypracovala pracovnice obchodního oddělení Protokol o škodě. Škodní komise pobočky Praha 4 zasedala dne 04.09.2002 a rozhodla vrátit klientovi poplatky v plné výši, přestože podle vyjádření oddělení bankovních služeb byla chyba i v postupu klienta, který, ačkoliv byl informován obchodním oddělením i oddělením bankovních služeb pobočky Praha 4, nezrušil podmíněný příkaz tak, jak jej nabádali vygenerované dopisy adresované mu každý den po neuskutečnění platebního příkazu. Přestože za chyby v této nestandardní situaci nemohou pouze pracovníci Union banky, budou poplatky vráceny na účet klienta a ten bude o vyřešení případu písemně informován.

V Ostravě 09.10.2002
Josef Řeřicha, tiskový mluvčí

Redakce

Tabulka č. 570
Chyba komunikace nastala v bankovních domech pro jistotu několikrát. Jako první se komunikačního faux pas (čti fó pa) dopustila tehdejší ČSST, dnešní Stavební spořitelna České spořitelny, když zaslala potvrzení o vinkulaci (zablokování vkladu ve prospěch Union banky) na špatnou adresu. Proto Stavební spořitelně České spořitelny udělujeme Zlámanou grešli.

I v Union bance došlo k pochybení v komunikaci, které zdrželo výplatu úvěrových prostředků o týden. Proto Union bance udělujeme Zlámanou grešli. Oceňujeme však snahu Union banky o nápravu a nahrazení škody včetně části, za kterou nenese přímou zodpovědnost.

Zajímá vás, kdo již získal naše ocenění? Podívejte se na Zlámaná grešle / Zlatý dukát.

Máte také nějakou špatnou zkušenost? Nebo chcete naopak někoho pochválit? Příspěvek do nové rubriky Měšce můžete zasílat i vy! Tešíme se na ně na adrese redakce@mesec.cz, autor každého zveřejněného zážitku od nás navíc obdrží tričko s logem Měšce. Ti z vás, kteří do konce roku pošlou nejvíce zkušeností, případně nejzajímavější příspěvek, se kromě toho mohou těšit na zajímavé dárky.

skoleni_20_9

Pro finanční instituci, jíž se ohlas týká, bude mít vaše zkušenost trvalé následky. Za kladný ohlas jí totiž redakce jménem čtenářů udělí „zlatý dukát“, záporný ohlas bude oceněn „zlámanou grešlí“.

Každá instituce, které se čtenářská zkušenost týká, přitom přímo v článku dostane prostor pro vyjádření. Jakým způsobem jej využije – zda k omluvě, poděkování, osvětlení situace či jinak – je plně na jejím uvážení. Takže – vzhůru do toho!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).