Hlavní navigace

Na návštěvě: Exekutorský úřad Praha 6

20. 6. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Vydali jsme se na pražský exekutorský úřad a podívali se pod pokličku této obávané instituce.

O exekutorech panují mezi obyčejnými lidmi dost hororové historky. Bylo by naivní se domnívat, že na nich nic není. Stejně hloupé by ale bylo předpokládat, že se všichni exekutoři chovají stejně.

Na začátku června Exekutorská komora ČR informovala o možnosti navštívit exekutorské úřady v rámci dne otevřených dveří. My jsme jí využili a zašli na Exekutorský úřad Prahy 6 Zuzany Sobíškové, abychom se podívali, jak takový obávaný úřad vypadá.

Zajímavosti o úřadu

Úřad byl založen roku 2002, Zuzana Sobíšková v něm působí od roku 2013. Úřad má mezi 50–100 zaměstnanci (bližší číslo jsme nevyloudili) a řadí se tak mezi středně velké úřady. Ročně pořádá stovky až tisíce dražeb. Všechny dražby nemovitého majetku se konají on-line, dražby movitého majetku jsou organizovány v rámci skladových prostorů.

Když jsme se ptali na nějakou kuriózní exekuci, dozvěděli jsme se, že v roce 2004 úřad vymáhal na povinném 20 haléřů nedoplatku za nedoplacené služby. Záležitost se s dlužníkem vyřešila obratem telefonicky. Jiný výkon soudního rozhodnutí měl za účel vymoci, aby sousedova prasata svým zápachem nenarušovala sousedské vztahy.

Exekutorský úřad Zuzany Sobíškové

Ze všeho nejdříve jsme na úřadě zamířili do tzv. spisovny, kde se zpracovává všechna příchozí pošta jak z datových schránek, tak i písemná. Zde se zakládá i celý spis k danému případu a případně doplňuje o další dokumenty. Od roku 2009 úřad vede spisy elektronicky, ty staré v písemné formě musí ukládat ve skladu.

Spisovna

Dál jsme navštívili oddělení identifikace, kde se došlá pošta ze spisovny třídí podle druhu podání a rozděluje pro zpracování konkrétními zaměstnanci úřadu.

Oddělení identifikace

Na podatelně se zpracovává všechna odchozí pošta, písemná – včetně té vrácené – i elektronická, co jde do datových schránek. Protože denně z úřadu odejde klidně kolem 4–5 stovek písemných dokumentů (elektronické odchozí pošty je mnohem víc), pomáhají zde poštu obálkovat stroje.

Podatelna

Do jednoho přístroje se vkládají prázdné obálky s vyplněnou adresou a na jiné místo dokumenty, které do obálek patří, a stroj je naobálkuje. Dalším pomocníkem je frankovačka, která každou zásilku ofrankuje místo klasické známky.

Z jedné strany seřazené obálky a dokumenty, z druhé už naplněné obálky

Na stejném patře najdete i ekonomické oddělení, které má na starosti veškerou ekonomiku exekučních spisů, výpočet nákladů apod. Kvůli větší efektivitě a záplavě čísel se zde pracuje se dvěma monitory.

Je tu i kancelář části ekonomicko-správního oddělení, které se stará o vyznačování doložek právní moci, o lustraci Centrální evidence obyvatel a další administrativní úkony, které probíhají napříč celým exekučním řízením.

Ekonomicko-správní oddělení

Ekonomicko-správní oddělení

Na oddělení péče o klienty se věnují komunikaci s oprávněnými. Vyřizují hlavně e-mailovou komunikaci, například dotazy oprávněných na stav řízení. Úřad má kolem deseti velkých klientů, které tvoří hlavně banky a úvěrové společnosti, a pak řadu menších, zejména advokátní kanceláře.

Oddělení dražeb se věnuje dražbám nemovitostí. Obstarávají zde například podklady pro vydávání exekučních příkazů k prodeji jednotlivých nemovitostí (přímo vydávat je může jenom exekutor), zařizují agendu pro vydávání znaleckých posudků, připravují podklady pro usnesení dražeb nemovitostí, které exekutor vydává.

Oddělení dražeb nemovitostí

Oddělení telefonistů se věnuje telefonnímu vymáhání. Odtud se obvolávají povinní, vyřizuje se zde úhrada dluhů a sjednávání splátkových kalendářů. Zdejší zaměstnanci zaštiťují také jednání s povinnými přímo na úřadě, když si například přejí nahlédnout do spisu.

Oddělení telefonistů

Zasedací místnost, ve které se vedou jednání s oprávněnými a výběrová řízení. Po celém úřadu visí obrazy, které sem vybírá přímo paní exekutorka.

Zasedací místnost

Oddělení právní podpory. V parných vedrech bývá na úřadě kvůli skleněné střeše dost vedro. Pracovníci v této kanceláři díky zeleni bývají opékání ušetřeni.

Oddělení právní podpory

Kancelář výkonu – zde sedí vykonavatelé, kteří jezdí do terénu, a zaměstnanci, kteří na průběh výkonu v terénu dohlíží. V současné době jich má úřad pět. Zde se plánuje místo a čas výjezdů.

Kancelář výkonu

Pokladna, kde povinní splácí dluhy nebo si vyzvedávají naopak přeplatky z dražby apod.

Pokladna

Recepce. Recepční zde najdete v úředních dnech.

Recepce

Místnosti, kde se jedná s povinnými, řeší se dotazy nebo kde mohou na počítači nahlédnout do spisu (spisy se nyní vedou elektronicky).

Místnost pro jednání s povinnými. Zde mohou nahlédnout do spisu

V čekárně se sejdou v úředních dnech zhruba tři povinní najednou. Podle informací exekutorského úřadu celkový počet exekucí nenarůstá, ale spíše stagnuje. Zvyšuje se naopak počet dlužníků s mnohačetnými exekucemi.

V úředních dnes se tu najdou v průměru tak tři povinní najednou

V úředních dnech se tu najdou v průměru tak tři povinní najednou

Sklad movitých věcí. Při zabavování majetku ho oceňuje přímo vykonavatel, v případě uměleckých předmětů je to ze zákona znalec. Finální cenu každé věci ale určí až dražba, původní odhad slouží jen pro stanovení nejnižšího podání.

Věci oceňuje vykonavatel v terénu. Umělecké předměty musí ohodnotit znalec

Věci oceňuje vykonavatel v terénu. Umělecké předměty musí ohodnotit znalec

Rozšířená spisovna, kde jsou uložené starší spisy. Většinou skončily ještě před tím, než se přešlo na elektronický systém.


Autor fotek: Karel Choc

Rozšířená spisovna – sklad

Na všechny fotografie u Exekutorského úřadu na Praze 6 se můžete podívat v galerii.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).