Hlavní navigace

Na jakou odměnu navíc máte nárok, pokud pracujete v sociálních službách?

16. 3. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Pracovníci sociálních služeb dostanou mimořádné odměny za období od října 2020 do února 2021. Přijít si mohou až na 50 tisíc korun. Výše odměny závisí na oblasti sociálních služeb, kde jsou zaměstnáni, i na konkrétní činnosti, kterou vykonávají.

Zaměstnanci pracující v sociálních službách, včetně zdravotnického personálu, dostanou mimořádné odměny. Peníze navíc získají i zařízení provozující sociální služby, a to na pokrytí vyšších nákladů, které jim vznikly v souvislosti s epidemií.

Odměny dostanou všichni zaměstnanci v sociálních službách za zvýšené pracovní nasazení v období od října 2020 do února 2021. Příplatky dostanou nejen zaměstnanci pečující přímo o klienty (v přímé péči), ale všichni ti, kteří pomáhali zajistit provoz sociálního zařízení, jako jsou zaměstnanci v kuchyni, úklidu, údržbě, administrativě a vedoucí pracovníci.

Na odměnu mají nárok zaměstnanci, kteří mají s provozovatelem sociálních služeb buďto uzavřený pracovní poměr, nebo u něj vykonávají práci mimo pracovní poměr, tj. na dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ). (Dotaci nelze použít na nákup služeb. Mimořádná odměna tak nemůže být například vyplacená pracovníkům úklidové služby, kterou si organizace provozující sociální služby najala.)

O dotaci musí požádat každá organizace poskytující sociální služby sama. Podat ji můžou všechny organizace registrované jako poskytovatelé sociálních služeb (podle § 85 odst. 1 zákona o sociálních službách). Výplatu finančních prostředků plánuje ministerstvo zahájit v dubnu.

Podávání žádosti

Dotace je poskytována na základě žádosti, která musí být zpracována a podána pouze prostřednictvím internetové aplikace.

Každý žadatel vyplňuje a podává jen jednu žádost o dotaci. Příjemce dotace musí provést finanční vypořádání mimořádné dotace (tedy přehled o čerpání a použití financí a případné vrácení nepoužitých prostředků do státního rozpočtu, a to odděleně od finančního vypořádání běžné provozní dotace.

Pro podání žádosti je potřeba mít zřízenu datovou schránku a certifikovaný elektronický podpis.

Dotace bude sociálním organizacím, které o ni požádají, poskytnuta včetně zákonných odvodů. Aplikace pro podání žádostí nerozlišuje mezi pracovněprávním vztahem a prací vykonávanou na DPP a DPČ. Rozdíl v objemu finančních prostředků na krytí zákonných odvodů, tj. přebytek vzniklý kvůli nižším odvodům u DPP a DPČ, ministerstvo doporučuje využít na povolené 10% navýšení odměn s ohledem na individuální pracovní výkon jednotlivých pracovníků a nevypořádávat je formou vratek dotace.

Příjemce mimořádné dotace musí dodatečně předložit do 15. února 2022 příslušnému odboru MPSV podklady pro finanční vypořádání dotace.

Posuzování žádostí

MPSV bude posuzovat oprávněnost žadatele, dále pak soulad poskytnutých údajů s registrem poskytovatelů sociálních služeb a výši odměn pro výpočet dotace. Jestliže poskytovatel sociální služby dostal jiné finanční prostředky na mimořádné odměny (třeba dotace kraje či obce, příspěvek zřizovatele – kraje či obce), dojde k odečtení této částky od požadované dotace na mimořádné odměny pro zaměstnance.

Podmínky vyplácení mimořádné odměny

Výše jednorázové odměny se odvíjí od druhu sociální služby, výkonu práce a rozsahu úvazku zaměstnance.

 • Základem pro výpočet odměny zaměstnance je mzda za plný pracovní úvazek za jeden odpracovaný měsíc v období, za něž je odměna vyplácena (tzn. pět měsíců od začátku října 2020 do konce února 2021). Měsíční odměna za plný úvazek je stanovena jako maximální, u částečných úvazků a při odpracování jen části měsíce se úměrně krátí. Navýšení odměny nad plný úvazek za měsíc není v rámci základní kalkulace povoleno. Jde ale zohlednit individuální výkon konkrétních zaměstnanců a vypočtenou odměnu upravovat v rozmezí +/−10 %.
 • Jestliže zaměstnanec v období, za které mu má náležet odměna, čerpal řádnou dovolenou, případně byl na nemocenské trvající do 30 kalendářních dnů, odměna se mu nekrátí.
 • V případě, že zaměstnanec pracoval v období, za nějž mu náleží odměna jen 2,5 měsíce, a byl zaměstnán na plný úvazek, má nárok jen na polovinu maximální výše odměny pro celé období. U jiného počtu odpracovaných měsíců se postupuje obdobně (úměrně se krátí). Podobně se postupuje i u DPČ a DPP.

Výše odměny za plný úvazek je stanovena pro jednotlivé druhy sociálních služeb následovně:

I. kategorie služeb – zahrnuje níže uvedené sociální služby:

skoleni_15_5

 • domovy pro seniory,
 • domovy se zvláštním režimem,
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením,
 • pečovatelská služba,
 • osobní asistence,
 • odlehčovací služby,
 • chráněné bydlení,
 • týdenní stacionáře,
 • denní stacionáře.
Druh vykonávané práce Maximální výše odměny za celé období při plném prac. úvazku (bez zák. odvodů)
přímá péče (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotnický personál) 50 000 Kč
ostatní pracovníci 30 000 Kč

II. kategorie služeb – jde o sociální služby nezařazené do I. kategorie

Druh vykonávané práce Maximální výše odměny za celé období při plném prac. úvazku (bez zák. odvodů)
přímá péče (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotnický personál) 25 000 Kč
ostatní pracovníci 15 000 Kč

V mimořádném dotačním titulu určeného na odměny a pokrytí nákladů sociálních zařízení je zhruba 6,4 miliardy korun. Na odměny pracovníkům v sociálních službách půjde z této sumy téměř 5,7 miliardy korun.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).