Hlavní navigace

Na jaké sociální dávky máte nárok?

8. 7. 2013
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Jak se vyznat v sociálních dávkách? Jak se stanovují vaše nároky a k čemu všemu se přihlíží? (RADY ODBORNÍKA)

Vyznejte se v systému sociálních dávek. Na co máte nárok a s čím naopak počítat nemůžete? Jak se zachovat, abyste si se složitou životní situací poradili co nejlépe? Našim čtenářům radí specialistka na dávky státní sociální podpory Jana Davidová.

Co se „zdravotkem“ mezi rodičovskou a zaměstnáním? 

Dobrý den, jsem sama s holčičkou. Rodičovská dávka mi bude končit na konci června, školku mám slíbenou až od září, kdy bych měla nastoupit do práce. Kdo za mě zaplatí zdravotní pojištění?

Máte dvě možnosti. První je, že zůstanete s dcerou doma až do doby, kdy ji vezmou do školky a vy nastoupíte do práce. V tomto případě si zdravotní pojištění nebudete muset platit za předpokladu, že se obrátíte na svoji zdravotní pojišťovnu, a tam se necháte zařadit do kategorie osob, za které platí zdravotní pojištění stát z důvodu péče o dítě. Měla byste ale doložit rozhodnutí o odejmutí rodičovského příspěvku, a to obdržíte nejdříve v červenci, až po vyplacení dávky za červen. Druhá možnost je taková, že se ihned po třetích narozeninách dcery půjdete zaregistrovat na Úřad práce. Tím za Vás zdravotní pojištění bude hradit taky stát a navíc Vám vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti, a tím byste mohla být finančně zabezpečena do doby, než začnete pracovat.

Příspěvek na bydlení a podnájem

Jsem zaměstnaná za mzdu 7400 Kč a mám dvě děti. Mohu žádat o sociální dávky? Všude mě zrazují, že nemám nárok, protože jsem v podnájmu, ale bez trvalého bydliště. 

Na příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory skutečně nemáte nárok – podmínkou je mít nájemní či vlastnický vztah k bytu či nemovitosti a současně tam mít i trvalý pobyt. Mohla byste mít ale nárok na doplatek na bydlení, a to i přesto, že jste v podnájmu a bez trvalého pobytu v něm. Zcela určitě se proto obraťte na Úřad práce, oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi a tam si nechte posoudit nárok na příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.

Dávky pomoci v hmotné nouzi se posuzují dle celkových příjmů rodiny a také dle sociálních a majetkových poměrů. Mezi vaše příjmy bude patřit příjem ze zaměstnání, který se pro výpočet dávky nebude počítat celý, ale jen ze 70 %. Dalšími příjmy by byly přídavky na děti a jejich výživné – tyto příjmy se započítávají ze 100 %.

Životní minimum a příjem rodiny

Mám podporu v nezaměstnanosti, příspěvek na bydlení a výživné na dvě děti. Po zaplacení nákladů spojených s bydlením mi zůstává 7000 Kč na měsíc. Mám dvě děti ve věku 13 a 11 let. Jaké máme životní minimum?

Životní minimum vaší rodiny činí 7420 Kč. Pro první dospělou osobu 3140 Kč a nezaopatřené děti od 6–15 let 2140 Kč. Jestliže ale má někdo z vás zvýšené nároky na dietní stravování (máte diabetes, celiakii atd.), pak se životní minimum může navýšit ještě o částku na toto stravování.

Nepíšete konkrétně, jak vysoké máte výživné a podporu v nezaměstnanosti a proto vám doporučuji obrátit se na Úřad práce, oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi a nechat si posoudit nárok na příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.

Dávky pomoci v hmotné nouzi se posuzují dle celkových příjmů rodiny a také dle sociálních a majetkových poměrů. Mezi vaše příjmy budou patřit podpora v nezaměstnanosti, která se pro výpočet dávky nebude počítat celá, ale jen z 80 % a výživné – to ze 100 %. O přídavcích na dítě nebyla z vaší strany zmínka, i ty by se započítávaly do příjmu rodiny, pokud na ně máte nárok. Příspěvek na bydlení se do příjmu rodiny naopak nezapočítává.

Vzhledem k tomu, že dávky pomoci v hmotné nouzi nelze vyřídit zpětně, určitě návštěvu na úřad neodkládejte a zajděte si tam co nejdříve.

Zápočet studia pro nárok na podporu

Syn studoval na vysoké škole a pak pracoval 9 měsíců. Má nárok na podporu v nezaměstnanosti? Započítává se mu studium?

Bohužel, nárok na podporu v nezaměstnanosti mít nebude. Nárok na podporu má uchazeč, který získal za poslední 2 roky zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Studium se do doby důchodového pojištění nezapočítává.

Společně posuzované osoby

Ukončila jsem školu a nyní jsem na úřadu práce. Podporu nemám a jedna úřednice mi řekla, že nemám nárok na žádné sociální dávky, protože bydlím s rodiči.

Bohužel, je to tak. Pokud bydlíte a hospodaříte s rodiči, tak byste se s nimi musela pro účely dávek pomoci v hmotné nouzi skutečně počítat jako osoba společně posuzovaná. Tzn., že jejich příjmy by se započítávaly pro posouzení nároku na dávku. Pokud pracují a mají průměrné příjmy, nárok na příspěvek na živobytí ze systému dávek hmotné nouze, by zcela určitě nevyšel.

Abyste se mohla posuzovat samostatně, musíte prokázat samostatné bydlení – např. v nějakém podnájmu nebo pokud s rodiči bydlíte v domě, který je zkolaudovaný na 2 bytové jednotky, že obýváte jednu z nich.

Společný příjem a společný trvalý pobyt

Já pracuji, muž je nezaměstnaný. Mám nárok na hmotnou nouzi, ale muž se do doplatku na bydlení neposuzuje, má trvalý pobyt jinde. Chtěla jsem se zeptat, jestli se dále bude posuzovat jeho příjem do toho doplatku, když začne pracovat?

Podle toho, co píšete, usuzuji, že máte buď nájemní vztah či vlastnický vztah k bytu či nemovitosti, kde máte trvalý pobyt. V tomto případě by se případný příjem započítával jen tehdy, pokud by váš muž měl již stejný trvalý pobyt jako vy.

Pro účely doplatku na bydlení je okruh společně posuzovaných osob shodný jako u příspěvku na bydlení, tzn., že se dávka vypočítává z příjmů jen těch osob, které jsou v bytě hlášeny k trvalému pobytu.

Výjimkou jsou ale situace, kdy se doplatek na bydlení poskytuje v případech hodných zvláštního zřetele, kdy jde o dlouhodobé užívání jiné než nájemní formy bydlení – např. podnájem atd.

Žádná ze situací se na vás nehodí? Vložte svůj vlastní dotaz do bezplatné poradny o sociálních dávkách.

Životní minimum a nárok rodiny na dávky

Jaké máme životní minimum jako čtyřčlenná rodina a na jaké dávky je nárok?

Jelikož jste neuvedla, kolik je vašim dětem, nemohu vám přesně spočítat životní minimum. Sama si jej můžete spočítat v kalkulačce životního minima.

Co se týče nároku na sociální dávky, dávek je několik a většina má jedno společné. A to, že se vypočítávají z příjmů rodiny a také vycházejí z životního minima. Všechny dávky se také od roku 2012 vyplácejí na Úřadech práce.

Na oddělení státní sociální podpory se vyřizují následující dávky: přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče. Ve vašem případě předpokládám, že by se vás mohly týkat dávky – přídavek na dítě a příspěvek na bydlení.

Nárok na přídavek na dítě vzniká, jestliže čistý příjem rodiny nepřesáhne 2,4násobek životního minima. Příjem, ze kterého by se vám dávka vypočítávala, je až do 30.9. 2013, příjem za rok 2011. Jestliže nárok vznikne, pak je výše přídavku na dítě stanovena pevnými částkami, dle dané věkové skupiny, ve které se nachází. Dítě do 6 let 500 Kč od 6 – 15 let 610 Kč a od 15 – 26 (musí být nezaopatřené) 700 Kč.

Nárok na příspěvek na bydlení má nájemce či vlastník nemovitosti, který současně musí mít v bytě také trvalý pobyt. Příjmem, ze kterého se dávka vypočítává, je kalendářní čtvrtletí, které předchází čtvrtletí, ve kterém si žádáte. Výpočet této dávky je poměrně složitý. Můžete si ho spočítat v Kalkulačce příspěvku na bydlení.

Další skupinou dávek jsou dávky, které se vyřizují na oddělení hmotné nouze. Jedná se o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Dávky pomoci v hmotné nouzi se posuzují jednak dle celkových příjmů rodiny, ale také dle sociálních a majetkových poměrů.

Jak se posuzuje nárok pro příspěvek na bydlení?

Jsem nezaměstnaná a podpora mi již skončila. Žiji s přítelem v městském bytě. Mám něco naspořeno a přítel vydělává. Mám na nějaké dávky nárok?

Obávám se, že i když vám podpora v nezaměstnanosti skončila, tak na dávky pomoci v hmotné nouzi určitě nárok nebudete mít. Pro dávky z tohoto systému byste se posuzovala se svým přítelem, a tudíž i s jeho příjmem. Nevím, jak vysoký je jeho příjem, ale vaše životní minimum je 5970 Kč (starší z vás 3140 Kč, druhý v domácnosti 2830 Kč). Příjem se porovnává s životním minimem rodiny. Obecně lze říci, že pokud životní minimum nemáte, stát vám do něj doplatí. Píšete také, že máte něco naspořeno – i toto se sleduje.

Pokud bydlíte v městském bytě, máte na byt platnou nájemní smlouvu a máte tam i trvalý pobyt, mohla byste zkusit požádat si o dávku  – příspěvek na bydlení. Pokud tam máte s přítelem trvalý pobyt oba, budete opět společně posuzovaní. Jestliže přítel v bytě trvalý pobyt nemá a máte ho tam pouze vy, posuzovala byste se sama. Tzn., že by se dávka vypočítávala pouze z vašeho příjmu a porovnávala by se s náklady, které vynakládáte na bydlení (nájem, plyn, elektřina, teplo, voda, svoz komunálního odpadu). Tato dávka se vyřizuje 1× za čtvrt roku a vypočítává se z příjmů za předcházející čtvrtletí tomu čtvrtletí, ve kterém si žádáte. Pro příklad: pokud byste požádala v květnu tj. ve 2 čtvrtletí, příjem by se sledoval za leden – březen – tj. za 1.čtvrtletí. Tato dávka se vyřizuje na Úřadu práce, oddělení státní sociální podpory.

Student bez nároku na podporu

Jsem čerstvá maturantka, bydlím v podnájmu a mám řádnou nájemní smlouvu. V současné době to vypadá tak, že budu bez práce v evidenci úřadu práce. Pobírám příspěvek na bydlení. Rozvedení rodiče mi dosud platí 3000 Kč výživné. Jak dlouho mi rodiče výživné ještě budou muset platit a budu mít nárok na nějaké sociální dávky? 

Co se týče výživného, v zákoně stojí, že vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit. V praxi ovšem většinou rodič dítěti přestane výživné platit, když přestane studovat. Vše ale záleží na vaši společné dohodě s rodiči.

Jako čerstvá maturantka, která ještě nepracovala a půjde se zaevidovat na Úřad práce, nebudete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti.

skoleni_8_6

Pro ostatní dávky záleží, s kým žijete ve společné domácnosti. O tom jste se nezmínila. Pokud žijete a hospodaříte sama, tak je Vaše životní minimum 3410 Kč. Vzhledem k tomu, že se brzy můžete ocitnout zcela bez finančních prostředků, obraťte se na Úřad práce, oddělení dávek hmotné nouze a nechte si posoudit nárok na příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi se posuzují jednak dle celkových příjmů rodiny či jednotlivce, ale také dle sociálních a majetkových poměrů.

Píšete dále, že příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory již pobíráte. Ten se do příjmů nezapočítává. Takže jediné dávky, které byste si mohla ještě vyřídit, jsou dávky pomoci v hmotné nouzi.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).