Hlavní navigace

Musíte danit vánoční dárky?

22. 12. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: isifa.com
Vánoce jsou obdobím, kdy obdarováváme nejen své příbuzné, ale také kamarády nebo obchodní partnery. Musí se platit z dárku daň? A co když daruje dárky Ježíšek?

Průměrný Čech o Vánocích utratí přibližně čtvrtinu svého příjmu, jedná o částku 5000 Kč. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu ING Bank: Na svoji finanční situaci se letos o Vánocích nebude ohlížet až třetina Evropanů. Češi jsou v tomto ohledu uvážlivější a Vánoce jako svátky, kdy peníze neřeší, vnímá jen pětina spoluobčanů, uvedl ředitel retailového bankovnictví ING Bank Libor Vaníček.

Jsou však i lidé, kteří šetří a dávají skutečně hodnotné dárky i ve výši několika desítek tisíc korun svým nejbližším. Například se může jednat o elektroniku či hodnotné dárky s významnou uměleckou, a tedy i finanční hodnotou. Je nutné v těchto případech platit darovací daň?

Darovací daň už neexistuje, zaplatíte daň z příjmů

Začněme nejdříve tím, že darovací daň už neexistuje, v roce 2014 došlo ke zrušení nejen darovací daně, ale také daně dědické. Bezúplatné příjmy jsou však předmětem daně z příjmů právnických a fyzických osoby s tím, že příjmy, které jste získal děděním, jsou od daní z příjmů osvobozeny.

Jak je to ale u vánočních dárků? Jak upozorňuje daňový poradce Jan Molín ze společnosti MIVO, obecně je nemusíte danit v případě, že se jedná o bezúplatný příjem: 

  1. od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
  2. od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,
  3. obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2,
  4. pokud byl dárek nabyt příležitostně a nepřesahuje hodnotu 15 000 Kč.

Pozor na hranici 15 000 Kč

Důležitý je především bod 4. Pokud obdržíte dary, jejichž hodnota je vyšší než 15 000 Kč, pak budete muset zaplatit daň z příjmů (nebude-li příjem osvobozen z jiných titulů – například z důvodu výše popsaného příbuzenského vztahu). Pokud tedy obdarujete například manželku notebookem, jehož hodnota je 18 000 Kč, pak daň z příjmů manželka platit nemusí. V případě ale, že žijete s přítelkyní půl roku a obdarujete ji tímto notebookem, pak s ohledem na skutečnost, že s ní nejste v žádném příbuzenském vztahu, ani s vámi nežila více než rok před získáním tohoto bezúplatného příjmu ve společné domácnosti, znamená to, že  hodnota tohoto notebooku bude základnou pro zdanění.

Problém může také nastat v případě, že není možné určit hodnotu dané věci. Například se bude jednat o předmět, kde je určitá umělecká hodnota a je vyroben ze specifických cenných kovů či kamenů. V tomto případě se takový předmět musí ocenit, podle zákona o oceňování majetku, ke stanovení tržní hodnoty například poslouží znalecký posudek, který vám pomůže určit reálnou hodnotu dané věci s tím, že pokud cena přesáhne 15 000 Kč, pak budete muset zaplatit daň z příjmů.

Co když dar nepřiznám?

Co když dar, jehož hodnota je vyšší než 15 000 Kč, nepřiznáte? Koneckonců, tam, kde není žalobce, tak není ani soudce. Pozor ale na problémy, které můžou nastat. V případě, že by věc zjistil finanční úřad, daň z příjmů vám dodatečně doměří a navíc vám hrozí, že budete muset zaplatit úrok z prodlení (cca 14 % z dlužné daně ročně) a penále (20 % z částky doměřené daně).

Osoba, která vám věc darovala, může danou věc použít k daňové šikaně. Řekněme, že máte dobrého kamaráda, se kterým podnikáte. K Vánocům vám věnuje dar v hodnotě kolem 30 000 Kč, tento dar jste však nepřiznal. Bohužel po určitém čase se pohádáte, ať už je to kvůli podnikání nebo ženám, a váš nejlepší přítel vám začne dělat naschvály. Finančnímu úřadu oznámí, že vám věnoval dar v hodnotě 30 000 Kč s tím, že má pochybnosti, zdali z vaší strany došlo k odvedení daně z příjmů. Následně se může uskutečnit finanční kontrola a budete platit tučné pokuty. Dary, které přesahují hodnotu 15 000 Kč, proto zdaňujte, neboť mohou sloužit jako nástroj šikany.

Co když dárek daruje Ježíšek?

Co dělat v případě, že darující osoba vám uvede, že vám daruje dárek od Ježíška?  Pokud je na faktuře uveden „Ježíšek“, pak tato osoba není daňovým subjektem v České republice, v živnostenském rejstříku jsme ji také nenašli. V tomto případě lze očekávat, že Ježíšek nejspíše nebude uplatňovat zakoupenou věc do daňových nákladů. Závist nebo lakomost je však jeden z hříchů. Pokud například dostanete od Ježíška zlaté hodinky (v tomto případě však musíme vznést pochybnost, zdali nedošlo ke zneužití identity Ježíška) a posléze vás někdo s těmito hodinkami vyfotí a fotku pošle na místně příslušný finanční úřad s pochybností, zdali za hodinky byla odvedena darovací daň, pak můžete mít velké problémy.

Co když vás obdaroval zaměstnavatel?

Obdaroval vás zaměstnavatel? V případě, že od něj dostanete například propisku v hodnotě 25 000 Kč, pak zvažte, zdali není lepší ji odmítnout. Propiska totiž vstoupí do vašich celkových příjmů s tím, že vám z její hodnoty zaměstnavatel strhne daně a odvody.

Přijmout dar bez povinnosti zdanění totiž můžete jen do výše 2000 Kč ročně s tím, že takový dar si nebude moci zaměstnavatel dát do daňových výdajů. Pokud vám ale zaměstnavatel chce poskytnout dar z „fondu kulturních a sociálních potřeb“ (nebo na vrub zisku po zdanění, popř. na vrub nedaňových výdajů), pak zde platí, že dar je osvobozen od daně z příjmů. Pozor jen, musí se ale jednat o nepeněžní plnění ve formě možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, zařízení péče o děti předškolního věku, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení nebo ve formě příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce. Pokud půjde o poskytnutí rekreace včetně zájezdů, je u vás jako zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za kalendářní rok.

Děkujeme za odborné rady daňovému poradci Janu Molínovi ze společnosti MIVO. Otázky, které se týkají daní, mu můžete položit na fóru serveru Podnikatel.cz.

Autor článku

Nejčastěji se věnuje tématům z oblasti investování, financí a makroekonomie.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).