Hlavní navigace

Vlákno názorů k článku Lidé nečtou pojistné podmínky a pak se diví (ROZHOVOR) od Pavel - Po přečtení tohoto rozhovoru si určitě pojistné podmínky...

Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.

 • 21. 9. 2017 16:40

  Pavel (neregistrovaný) ---.static.grapesc.cz

  Po přečtení tohoto rozhovoru si určitě pojistné podmínky přečtu a hlavně si rozmyslím se nechat pojistit u České pojišťovny. A vlastně u kterékoliv pojišťovny.

 • 22. 9. 2017 8:01

  KAB (neregistrovaný) 185.153.195.---

  Hehe, na to pozor, já si je přečetl a pojistku zrušil. Kdysi jsem si nechal udělat pojistku odpovědnosti pro případ, že praskne stoupačka nebo hadička na WC a vytopím sousedy pode mnou. Pak jsem z podmínek zjistil, že pojišťovna by plnila pouze v případě, že bych tu hadičku blbě vyrobil já (což je blbost) - pokud ji vyrobil nějaký Číňan v nějaké továrně u nich, tak škodu má zaplatit on (ještě větší blbost). Po zjištění, že pojistka vlastně nic nepojišťuje jsem to ukončil, vyhozené peníze.

 • 22. 9. 2017 12:07

  Petr Dufek

  V čem je to blbost? Pojištění občanské odpovědnosti, které Vás chrání dle občanského zákoníku na škody za které dle zákona skutečně odpovídáte. A jestli zákon jasně říká, že odpovědný za škodu v případě poruchy pračky je výrobce pračky, musí škodu vzniklou uhradit výrobce pračky. Tím pádem vy jako provozovatel (vlastník) jste z toho venku a nikomu ze sousedů nejste povinen jakoukoliv škodu hradit. A nikdo to po Vás ani nemůže chtít uhradit. Zákon je vždy nad všemi smlouvami tj. i pojistkami.

  Pojistka na blbost má i tu vlastnost, že se Vás bude snažit chránit, aby po Vás někdo nechtěl uhradit něco, za co ze zákona nejste odpovědný. Proto u většiny pojistek jsou v rámci plnění i nároky na náhradu právního zastoupení do výše sjednaného limitu, pokud se týkají pojistné události.

  A že mají pojistky i nějaké výluky, za které nelze za pojištěného převzít odpovědnost, je přeci logické - nebo Vy osobně byste převzal odpovědnost za jednání způsobené pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek? Nebo byste chtěli hradit škody, které někdo udělal úmyslně? Vždyť je přece logické, že všechno má mít svá pravidla. Některá pravidla jsou dána zákonem, některá dobrými mravy a některá třeba tím, že se řeší jinými předpisy. A toto vše máte vždy definováno v pojistných podmínkách.

 • 22. 9. 2017 13:33

  AAA (neregistrovaný) ---.tmcz.cz

  Dobrá snůška keců. Už vidím, jak zjišťujete výrobce či prodejce nějaké flexihadičky, která byla v bytě namontovaná třeba ještě dříve než jste se tam nastěhoval, abyste ho uháněl o náhradu škody.

 • 22. 9. 2017 23:03

  Pavell+ (neregistrovaný) ---.151.broadband7.iol.cz

  Omyl. To neni snůžka keců. Ono by výrobce té hadičky musel zjišťovat poškozený. Pojišťovna v mnoha případech slouží k tomu, aby plnění zamítla a poškozenému vysvětlila, že za škodu neodpovidáte. Že je to na nic a pojistka nenapomůže dobrým sousedským vztahům je jasné.

 • 23. 9. 2017 15:38

  Ramesse II. (neregistrovaný) ---.diskobol.cz

  Ale to je přece blábolení. Praskla hadička u mého záchodu, škodu musím sousedům uhradit já a ne nějaký výrobce někde v tramtárii, kterého by nenašla ani CIA. Jasně, můžu se soudit a možná vyhrát nebo prohrát, v každém případě bych se musel odstěhovat někam, kde nežijí lidé. Pojistku jsem si uzavřel jen a pouze pro takové případy, nechci být pojištěn na něco, co nastat nikdy ani teoreticky nemůže, ale právě na běžné věci, které se stávají jako že praskne hadička - a to nejde, takže jsem pojistku "na nic co by se mohlo někdy stát" zrušil.

 • 25. 9. 2017 12:03

  Petr Dufek

  Blábolení to není, je to pouze zákonem jasné rozdělení odkud kam jste nebo nejste odpovědný za škodu. A odkud kam, je či není Vaše povinnost odškodnit poškozené. A pokud jste jeden z mála lidí, který chce zaplatit škodu, kterou jste nezavinil, je to Vaše svobodné právo, ale pak se musíte spokojit pouze s dobrým pocitem, že jste udělal "dobrý skutek" nad rámec Vašich povinností.

  Ono je to ještě o něco komplikovanější. Máte pravdu, že v případě Vaší zmíněné hadičky máte v určitých případech odpovědnosti Vy. Ale není tomu tak vždy. Uvedu konkrétní případy, kdy odpovídáte za škodu a pojišťovna hradit bude a kdy naopak neodpovídáte, pojišťovna tedy hradit nebude:

  1) Pojišťovna hradit bude:
  V bytě bydlíte cca pět let hadička u WC je možná i staršího data a díky stáří praskne. Jelikož vy jako vlastník bytu jste odpovědný za stav a údržbu domácnosti, jste plně odpovědný i za škodu, kterou tato hadička způsobí - Pojišťovna za Vás škodu vyplaveným sousedům uhradí.

  2) Pojišťovna hradit nebude:
  V bytě bydlíte cca 5 let hadička u WC je staršího data a jelikož víte, že je starší necháte jí vyměnit firmou nebo sám koupíte novou a vyměníte jí. Pokud hadička praskne do dvou let od výměny (vztahuje se na ní záruka) je za škodu odpovědný výrobce popřípadě firma, která hadičku namontovala (pokud by se prokázalo, že hadička byla špatně namontována). V tomto případě máte právo uplatnit nárok na náhradu škody ve svém bytě a zároveň i Vaši sousedé mají právo o náhradu škody. Nicméně V tomto případě musíte svůj nárok požadovat po skutečném viníkovi (tedy výrobci) popřípadě firmě, která prováděla montáž. Tady záleží co bylo příčinou jestli vadná montáž nebo vada výrobku.

 • 25. 9. 2017 14:30

  jezevec (neregistrovaný) ---.dobnet.cz

  rozumím tomu správně, že v tom nejpravděpodobněji očekávatelném případě, tedy, že v bytě bydlím již více než pět roků, ale naprosto nemám tušení, kdy a zdali jsem kterou hadičku koupil nebo měnil, nemám na ní účet ani doklad, nereflektoval jsem na odbornou "montáž" dvou metrických závitů na gumové těsnění, a pokud ano tak naprosto netuším která firma mi kterou hadičku kdy měnila - mám prostě hadičku které praskla, a vody vyplavila byt pode mnou, na což mám důvod se domnívat že jsem pojištěn pojištěním odpovědnosti za škodu třetím osobám - takže pojištovna neplní, protože se neví, kdo to zavinil?
  zajímavé. již tedy vím, že až mi u auta praskne brzdové vedení a selžou brzdy a někoho zbořím, povinné mručení jest mi nahovno, protože si přece musím najít výrobce hadičky, případně prodejce, a nárokovat škodu po něm. s takovou logikou jděte fakt do brusele.

 • 26. 9. 2017 12:31

  Petr Dufek

  Ne, rozumíte tomu právě špatně. Ve Vámi zmíněném případě:
  že v bytě bydlím již více než pět roků, ale naprosto nemám tušení, kdy a zdali jsem kterou hadičku koupil nebo měnil, nemám na ní účet ani doklad, nereflektoval jsem na odbornou "montáž" dvou metrických závitů na gumové těsnění, a pokud ano tak naprosto netuším která firma mi kterou hadičku kdy měnila - mám prostě hadičku které praskla, a vody vyplavila byt pode mnou.

  Jste za tuto škodu z hlediska zákona odpovědný skutečně Vy. Protože jste zanedbal údržbu, v tomto případě by pojišťovna za Vás škodu pravděpodobně uhradila, pokud by se neprokázalo, že se jednalo o hrubou nedbalost (hadičku jste měl na wc denně na očích a musel jste prokazatelně vidět, že je ve špatném stavu - tudíž jste mohl předpokládat, že praskne v blízké době).

  Co se týče Vaší poznámky o povinném ručení:
  již tedy vím, že až mi u auta praskne brzdové vedení a selžou brzdy a někoho zbořím, povinné mručení jest mi nahovno, protože si přece musím najít výrobce hadičky, případně prodejce, a nárokovat škodu po něm. s takovou logikou jděte fakt do brusele.

  Tady se také jinak - tím, že se jedná o zákonné pojištění pojišťovna může odmítnout plnění akorát ve velmi omezených případech např.: škody které jste způsobil při motoristickém závodu nebo při použití vozidla k teroristickému činu nebo válečné události.

  Jinými slovy pojišťovna zaplatí poškozenému vždy, ale má právo po vás jako po řidiči/pojistníkovi na regres vyplaceného plnění. Jedná se především o tyto případy:
  1) škodu jste způsobil úmyslně
  2) způsobil jste ujmu provozem, které jste použil neoprávněně
  3) porušil jste základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích (např. řízení pod vlivem alkoholu, řízení vozidla bez řidičského oprávnění, řízení v době zákazu řídit vozidlo apod.)
  4) porušil jste povinnosti předepsané právními předpisy , například:
  - odmítl se podrobit na výzvu Policie ČR testu na alkohol, omamné látky apod.
  - nesepsal společný záznam o dopravní nehodě nebo neohlásil dopravní nehodu, čímž ztížil šetření pojistitele
  - porušil povinnost oznámit škodnou událost a další stanovené údaje, čímž ztížil šetření pojistitele.

 • 26. 9. 2017 18:54

  Pavel (neregistrovaný) 88.103.95.---

  Když tomu tak rozumíte, tak poraďte, jaké pojištění mi pokryje tato dvě rizika (a kolik to bude stát - abych kvůli placení pojistky nepošel hlady):

  1. Sousedovi praskne hadička a vyplaví mě. Chci náhradu škody bez handrkování, kdo za to může.

  2. Mě praskne hadička a vyplaví souseda. Chci náhradu škody u mě (bez ohledu kdo, kdy a kde tu hadičku vyrobil a instaloval) a neřešit škodu u souseda (tedy pojišťovna buď škodu uhradí, nebo mu vysvětlí, že já mu hradit nic nemám).

  Reklamy na pojištění stále zdůrazňují, jak s pojistkou máme bezstarostný život zalitý sluncem, tak jaká pojistka mě zbaví úplně všech starostí v případě prasklé hadičky?

 • 27. 9. 2017 16:42

  Petr Dufek

  1. Sousedovi praskne hadička a vyplaví mě. Chci náhradu škody bez handrkování, kdo za to může.
  Toto bez problémů bude řešit pojištění domácnosti (které má součástí pojištění stavebních součástí) a pojištění nemovitosti (obvodové zdivo). Pojišťovna Vás při hlášení pojistné události upozorní, že když je znám viník, měl by primárně uhradit škodu on - když uvedete, že chcete i přesto vyplatit škodu z Vašeho soukromého pojištění z důvodu např.: špatných sousedských vztahů. Pojišťovna škodu vyplatí jako vodovodní a uplatní regres vůči skutečnému viníkovi (tomu kdo Vás vyplavil).

  2. Mě praskne hadička a vyplaví souseda. Chci náhradu škody u mě (bez ohledu kdo, kdy a kde tu hadičku vyrobil a instaloval) a neřešit škodu u souseda (tedy pojišťovna buď škodu uhradí, nebo mu vysvětlí, že já mu hradit nic nemám).
  Škoda na Vašem majetku je hrazena opět z pojištění domácnosti a nemovitosti v závislosti na čem skutečně vznikla škoda - jestli na vybavení nebo nebo nemovitosti.
  Škodu sousedovi bude hradit pojištění odpovědnosti opět dle zákona (Nový občanský zákoník) a sjednaných podmínek. Pro tu výplatu platí to co jsem již psal výše. Záleží skutečně na tom zda-li jste za škodu dle zákona odpovědný či nikoliv.

  Pokud byste si chtěl o této problematice podrobněji popovídat napište mi na: petr_dufek@ge­nerali.cz, kde se můžeme domluvit na osobním setkání nebo pouze na telefonickém rozhovoru.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).