Hlavní navigace

Letní čas: Vyspíme se o hodinu méně

Jan D. Klášterecký

Už nás zase čeká letní čas. O jeho potřebnosti či zbytečnosti se vedou diskuse. Podle svých zastánců přináší nemalé ekonomické úspory, má ale i celou řadu odpůrců. My se podíváme, kde se tenhle "vynález" u nás vzal...

Podíváme-li se např. do internetové encyklopedie cs.wikipedia.org, dočteme se celou řadu zajímavostí, kdy a za jakých souvislostí vznikla potřeba „hýbat s časem“, který je pro naše pásmo označen jako „středoevropský“.

Důvodem pro toto „hýbání“ byly nesporně ekonomické ukazatele, které – jak je známo – mají na své straně nejvíce argumentů v době krizí, globálních problémů, zkrátka celosvětových průšvihů, k nimž patří zejména války. A tak se není co divit, že „poručit času“ bylo nutné za válečných konfliktů. První světová válka dokládá prvé zavedení „jiného“ – tedy „letního“ – času; druhý celosvětový konflikt se pak úspěšně v tomto úsilí opakuje…

Leč války pominuly, ale snaha po úsporách s posouváním objektivně daných časových pásem v kalkulacích těch, „kdo chtějí spořit a mít stále více“, v evropském ekonomickém rybníku zůstala. Opustíme jej však, a podíváme se, jak se tyto tendence projevovaly v naší české tůňce…

První právní normou určující danou problematiku byl zákon č. 54/1946 Sb., o letním čase, který lakonicky stanovil, že vláda se zmocňuje, aby nařízením zaváděla odchylkou od středoevropského času letní čas a určovala jeho začátek a konec.

Příslušným právním předpisem, který z tohoto zmocnění vyplýval, bylo vládní nařízení ze dne 26. 4. č. 84/1946 Sb., kterým byl začátek letního času stanoven na 6. květen 1946 o druhé hodině středoevropského času, aniž z předpisu jednoznačně vyplývá, kdy konkrétně posun času nastane. A tak lze konstatovat (podle doslovného znění právní normy), že to muselo být již o půlnoci, kdy uvedený den začal. Na určení konce takto vyměřeného času si obyvatelé tehdejšího Československa museli počkat až do 1. 10. 1946. A opět jednoznačné konstatování: Konec letního času se určuje na den 7. 10. 1946 o třetí hodině letního času. Tedy zase posun o tři hodiny zpět?

Rok 1946 nebyl zajímavý jen výše uvedeným časovým vymezením letního času, ale i tím, že v tehdejším ČSR byl zákonem zcela kuriózně zaveden i tzv. zimní čas. Stalo se tak zákonem č. 212/1946 Sb., o zimním čase, kdy v duchu předchozího zákona o letním čase byla dána vládě libovůle, kdy tento čas zavede. Stalo se tak vládním nařízením č. 213/1946 ze dne 27. 11. 1946, ve kterém bylo již konkrétně stanoveno, že začátek zimního času se určuje na den 1. 12. 1946 o třetí hodině ranní středoevropského času a provede se posunutím hodinových ručiček na druhou hodinu; konec se určuje na den 23. února 1947 o druhé hodině ranní posunutím hodinových ručiček na třetí hodinu.

Poté bylo hýbáno časem v roce 1948 z druhé na třetí hodinu dne 18. 4. 1948 (vládní nařízení č. 35/1948), zpět pak 3. 10. 1948 ze třetí na druhou hodinu; obdobně pak i v roce 1949 (nařízení č. 54/1949 Sb.).

Po těchto úpravách byl velmi dlouhou dobu klid, až v roce 1979 si tehdejší vláda ČSSR vzpomněla na zmocnění uvedeného zákona z roku 1946 a zavedla letní čas dne 1. 4. 1979 z 0:00 hod na 1:00 hod, zpět pak 30. 9. 1979. Stejným nařízením byl obdobně od 6. 4. do 28. 9. zaveden letní čas i v roce 1980. Od tohoto data se letní čas stal naší realitou, jak o tom svědčí další vládní nařízení pro následující roky.

V současné době v uvedeném duchu platí nařízení vlády č. 293/2001 Sb., které z úsporných důvodů řeší zavedení letního času globálně od roku 2002 až do letošního roku včetně. Letní čas tak podle něj začíná 26. března 2006 o druhé hodině středoevropského času posunutím hodin na třetí hodinu. Zpět se na druhou hodinu vrátíme dnem 29. 10. letošního roku.

cestovko

Není pochyb, že citované nařízení nahradí pro příští rok další a budeme se mlátit v letním čase i nadále. Zda „zájmy“ ekonomiky – diktované nyní celoevropsky – jsou skutečně tak průkazné, nechám na odbornících a diskusi čtenářů. Radikální změny bychom se snad dočkali jen tehdy, kdybychom zvolili nechvalně známého pekaře Stanislava Pecku ze Sobětuch na Chrudimsku za prezidenta… Ten by s touto anomálií podle svých slov zatočil tak, že bychom už o ní neslyšeli!

Zatím však: Hezké vstávání do léta!

Anketa

Souhlasíte s přechodem na letní čas?

Našli jste v článku chybu?