Hlavní navigace

Kolik stojí pojištění psů, koček a dalších zvířat?

5. 11. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Domácí mazlíčci představují pro mnohé z nás příjemné společníky již od dávné historie. Vyplatí se zvíře pojistit kvůli případným zdravotním problémům?

Domácí mazlíčci představují pro mnohé z nás příjemné společníky již od dávné historie. V současné době má více než třetina českých domácností minimálně jednoho domácího mazlíčka, ať už se jedná o psa, kočku, papouška či fretku. Málokdo si však uvědomuje, že chov domácího mazlíčka není levnou záležitostí, kromě krmiva, výbavy a očkování musíme počítat, že i zvíře může mít čas od času zdravotní problémy a bude potřeba navštívit veterináře. V takovém případě vyvstává otázka: pojistit zvíře, či nikoliv? Co se vyplatí více?

Pojištění domácích mazlíčků slouží primárně jako krytí pro případ léčby úrazů či nemocí, kde vám pojišťovna proplatí výdaje za hospitalizaci, anestezii, ambulantní ošetření a veterinární vyšetření a chirurgické zákroky, a to až do výše sjednaného limitu pojištění.
Dále je možné své mazlíčky připojistit pro případ:

  • Uhynutí či utracení, kdy vám pojišťovna vyplatí částku, na kterou bylo pojištění sjednáno, při jeho sjednání je však třeba ověření znaleckým posudkem, zdali má dané zvíře sjednanou hodnotu.
  • Odpovědnosti za škodu, kterou může domácí mazlíček způsobit.

Cena za sjednané pojištění se odvíjí od konkrétní nabídky dané pojišťovny. Je zde třeba zohlednit stáří zvířete, jeho váhu v dospělosti či územní platnost (pouze na území ČR, v rámci EU). Některé pojišťovny vám při sjednání mohou nabídnout slevu, pokud si zvolíte například roční frekvenci placení, při on-line sjednání či při pojištění více zvířat nebo při sjednání dalšího pojištění z nabídky produktů dané pojišťovny.

Pojistné podmínky tohoto typu pojištění se u jednotlivých pojišťoven značně liší. Různé jsou i limity pojistného plnění a míra spoluúčasti v případě škody.

Mazlíček od České pojišťovny

Česká pojišťovna nabízí pojištění pro domácí zvířata v rámci pojištění Mazlíček. V rámci tohoto pojištění je vaše zvíře chráněno jak před náklady za ošetření (na výběr je pojistná částka ve výši 15, 20 nebo 30 tisíc korun), tak i pro případ, že umře nebo ho musíte utratit (ve výši 5, 10 nebo 15 tisíc korun), anebo pro případ, že způsobí nějakou škodu. Pojištění však disponuje i omezením, resp. omezeným vstupním věkem zvířete. Věkový limit je následující:

  • Pes vážící do 40 kg musí být mladší 8 let.
  • Pes vážící nad 40 kg musí být mladší 4 let.
  • Kočka musí být mladší než 8 let.

Pojištěné zvíře musí být rovněž označeno čipem nebo tetováním. Výše spoluúčasti u tohoto typu pojištění je stanovena v případě České pojišťovny na 10 %, min. však 500 Kč. Jako velmi vítaná pojistná ochrana je pojištění odpovědnosti, které je zde nabízeno až do limitu 2 000 000 Kč pro případ ublížení na zdraví nebo usmrcení, 1 000 000 Kč pro případ škody na majetku a ve výši 500 000 Kč pro případ jiné finanční újmy. Při sjednání pojištění formou on-line vám pojišťovna jako bonus dá navíc slevu ve výši 10 %.

HAFAN od České podnikatelské pojišťovny

Jak už vyplývá z názvu, ČPP nabízí toto pojištění pouze pro psí domácí mazlíčky. Pojištění zahrnuje náklady na veterinární léčbu a nutné léky při léčbě úrazu nebo nemoci vašeho psa a dále náklady na nutnou hospitalizaci. Pojistná ochrana se vztahuje na pojistnou událost, která se stala na území České republiky, ale za příplatek je možné rozšířit tuto pojistnou ochranu i na území Evropy.
Podmínkou pro sjednání pojištění je věk psa ve věku od 6 měsíců do 8 let. Pojištěný musí být rovněž registrovaný u příslušného orgánu státní nebo obecní správy (musí mít evidenční známku), čip ani tetování ale není nutné. Pojistit vašeho mazlíčka lze na 10, 20 nebo 30 tisíc korun a základní výše spoluúčasti je stanovena na 500 Kč.

Pejsek a kočička od Slavia pojišťovny

V rámci tohoto pojištění jsou pojištěny náklady vynaložené na nezbytné, neodkladné veterinární ošetření psa nebo kočky (vyšetření veterinárním lékařem v případě úrazu či nemoci, léčiva aplikovaná veterinárním lékařem v případě úrazu či nemoci, ambulantní chirurgické zákroky, použití diagnostických přístrojů včetně spotřeby materiálu, anestezie, náklady nutné hospitalizace). Pojišťovna rovněž garantuje vyplacení 50 % nákladů prokazatelně vynaložených pojištěným za sterilizaci pojištěné feny nebo kočky, povinnou komplexní veterinární prohlídku pojištěného zvířete, označení pojištěného zvířete mikročipem.
Mezi vstupní podmínky pro pojištění vašeho mazlíčka je:

  • Věk od 6 měsíců do 5 let u psů váhové kategorie nad 50 kg.
  • Věk od 6 měsíců do 6 let u psů váhové kategorie do 50 kg.
  • Věk od 5 měsíců do 6 let u koček.
  • Domácí mazlíček musí být označen čipem či tetováním, musí mít evidenční známku a v případě zájmového chovu musíte vlastnit platný pas zvířete.

Pojištění si můžete sjednat ve třech limitních třídách:

Limitní třída Roční limit pojistného plnění pro léčbu nemocí Roční limit pojistného plnění pro léčbu úrazů
V1 10 000 Kč 30 000 Kč
V2 20 000 Kč 60 000 Kč
V3 30 000 Kč 90 000 Kč

V rámci limitní třídy V3 vám pojišťovna navíc zajistí náhradní ubytování a náhradní péči či hledání ztraceného zvířete.

Hasičská vzájemná pojišťovna nenabízí pojištění domácích zvířat jako takové, ale má ve svém portfoliu produktů pojištění odpovědnosti za škody způsobeném psem, koněm. Pojištění kryje odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou psem nebo koněm třetí osobě nebo na osobu, které byl pes nebo kůň, svěřen do opatrování. Pojištění si můžete uzavřít samostatně, nebo jako součást pojištění domácnosti.

Ostatní tuzemské pojišťovny, jako je Kooperativa, ČSOB pojišťovna, MAXIMA pojišťovna či například Wüstenrot, nabízí pojištění odpovědnosti domácích mazlíčků v rámci pojištění domácnosti.

Pojistit vašeho domácího mazlíčka se vyplatí, ať už se zaměříte na kompletní ochranu včetně krytí pro případ léčby z důvodu úrazu nebo nemoci, nebo pouze na pojištění odpovědnosti pro případ, že váš mazlíček způsobí třetí osobě nějakou škodu na majetku či zdraví. Podle České asociace pojišťoven mají děti a domácí zvířata na svědomí čtvrtinu odpovědnostních škod. Jak uvádí Marcela Kotyrová, manažerka komunikace a vzdělávání: Typické škody na majetku, které po našich domácích mazlíčcích zůstávají, jsou například rozkousané, podrápané nebo zničené předměty, poškozené ploty a zahradní architektura nebo dopravní nehody způsobené vniknutím psa na veřejnou komunikaci. Ty mohou být navíc spojeny i se škodou na zdraví. Mezi nejčastější zvířecí škodu patří pokousání psem. Zajistit si včas relevantní pojištění je vhodný způsob, jak předejít zbytečným výdajům a přenechat náhradu škody na pojišťovně.

Autor článku

Pokračuji ve své zálibě psaní a studování problematiky ekonomiky a financí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).