Hlavní navigace

Kolik stojí lidský život?

1. 7. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Život má pro každého jinou cenu a pro každého také cenu v něčem jiném. Dá se sice vyčíslit cena lidského života, ale ten je z principu nenahraditelný.

NN pojišťovna realizovala průzkum, v rámci kterého se na život a jeho cenu podívala z několika úhlů. Kromě obecné otázky, jak si lidé život považují, sledovala i dílčí faktory. Mezi ně patří například to, jakým způsobem tráví lidé svůj volný čas a jak by jej ve skutečnosti trávit chtěli. Nesoulad mezi těmito hodnotami pak také vytváří pohled na to, jak moc si lidé váží svého času, potažmo života.

Co je pro vás důležité?

V rámci zjišťování měli lidé odpovídat například na to, jak důležité jsou pro ně jednotlivé oblasti života, jako například rodina, práce, zdraví apod. Poté měli stejné hodnoty sledovat z jiného úhlu, a sice kolik času těmto oblastem skutečně věnují.

Nakolik jsou pro vás důležité následující oblasti?
Autor: NN pojišťovna

Nakolik jsou pro vás důležité následující oblasti?

Kolik procent svého volného času věnujete následujícím oblastem?
Autor: NN pojišťovna

Kolik procent svého volného času věnujete následujícím oblastem?

Jako nejdůležitější oblast vnímají Češi svou rodinu. Následuje zdraví a domov. Ostatní oblasti života jsou již méně důležité a je mezi nimi poměrně odstup. Reálný podíl volného času, který lidé těmto oblastem života věnují, víceméně odpovídá tomu, jak si těchto oblastí cení.

Jedinou výjimku tvoří zdraví, kdy jako důležité ho vnímá 21 % osob, ale věnují mu průměrně jen 12 % volného času. To ovšem může plynout i z toho, že tito lidé se zdravím problém nemají, a tudíž nemají potřebu se o něj nějak cíleně starat.

Tomu odpovídá i to, jak respondenti své zdraví zhodnotili.

Jak hodnotíte svůj zdravotní stav?
Autor: NN pojišťovna

Jak hodnotíte svůj zdravotní stav?

Více než dvě třetiny dotázaných jej hodnotily jako dobrý.

Jakou hodnotu má život?

Vyčíslit cenu lidského života nebývá snadné. Někdo by takovou otázku mohl vnímat i jako necitlivou. Respondenti také často uváděli, že hodnota života se vyčíslit nedá, respektive že se nedá měřit penězi.

Jakou hodnotu pro vás má život?
Autor: NN pojišťovna

Jakou hodnotu pro vás má život?

Ti, kteří se o vyčíslení lidského života alespoň pokusili, pak ve většině případů volili možnost, že má vyšší hodnotu než 30 000 000 Kč. Velice podobně si lidé cení i vlastního života.

Jakou cenu pro vás má váš život?
Autor: NN pojišťovna

Jakou cenu pro vás má váš život?

Pečujete o své zdraví?

Cíleně o své zdraví pečuje jen 7 % Čechů. Jsou ale i aktivity, které zdraví podporují, i když je neděláme s tímto úmyslem. Například rekreační sport, který děláme pro zábavu, zdravé stravování apod.

Co děláte pro své zdraví?
Autor: NN pojišťovna

Co děláte pro své zdraví?

Nejčastěji si lidé dopřejí dlouhý spánek. Čtvrtina respondentů dbá na dostatek spánku denně, 41 % alespoň několikrát do týdne a něco přes čtvrtinu (27 %) několikrát měsíčně.

Téměř 70 % se stravuje zdravě alespoň několikrát za měsíc, potažmo několikrát týdně. Striktně zdravý životní styl ale drží jen 18 % dotázaných.

Aktivnímu sportování se věnuje 63 % respondentů. Ve většině případů dělají nějakou sportovní aktivitu alespoň několikrát za měsíc. 6 % Čechů ale sportuje denně.

A poměrně oblíbené je i užívání potravinových doplňků. Denně je užívá 19 %, což je více, než kolik lidí se denně zdravě stravuje.

A zajímavá je i otázka preventivních prohlídek. Téměř polovina Čechů (49 %) chodí na prohlídky alespoň jedenkrát do roka, případně pravidelně dle toho, jak často chodit mají. Třetina jde alespoň jednou za dva roky, ale najdou se i tací, kteří nechodí ani jednou za pět let (4 %) nebo kteří na ně odmítají chodit úplně (2 %).

Jak často chodíte na preventivní prohlídky?
Autor: NN pojišťovna

Jak často chodíte na preventivní prohlídky

Pojišťujete se?

Jako ochranu před různými životními událostmi, nemocemi, zraněním apod. mohou někteří vnímat životní pojištění. Pojistí se, aby v případě takové události měli dostatek finančních prostředků a nedostali se kromě nepříznivého zdravotního stavu ještě do finanční tísně.

Životní pojištění ale nemají sjednané všichni. Z dotázaných jej má jen něco málo přes polovinu (51 %).

Jaký typ životního pojištění máte uzavřen?
Autor: NN pojišťovna

Jaký typ životního pojištění máte uzavřen?

Nejčastěji se pak jedná o kapitálové životní pojištění.

Na čem hřešíte?

Z hlediska vnímání ceny života byly zohledňovány i nezdravé návyky, na kterých Češi hřeší. Například alkohol a cigarety.

Jak často konzumujete alkohol?
Autor: NN pojišťovna

Jak často konzumujete alkohol?

Dvě pětiny Čechů konzumují alkohol několikrát měsíčně. Denně jej konzumuje 6 % respondentů. Pouze 7 % populace uvedlo, že alkohol nepijí nikdy. V případě kouření cigaret, tabáku či vodní dýmky byla situace trochu jiná.

Jak často kouříte tabák? (V jakékoli formě)
Autor: NN pojišťovna

Jak často kouříte tabák? (V jakékoli formě)

Ke kouření se přiznalo jen 36 % Čechů. Pětina kouří několikrát denně. Alespoň jedenkrát do roka si zapálí cigaretu 4 % dotázaných. Dvě třetiny respondentů se ale považuje za nekuřáky.

Jak trávíte svůj volný čas?

Důležitým faktorem je i volný čas a způsob jeho trávení. Z průzkumu vyplynulo, že 40 % osob není spokojených s tím, jak volný čas tráví.

Jak jste spokojeni s tím, jak trávíte volný čas?
Autor: NN pojišťovna

Jak jste spokojeni s tím, jak trávíte volný čas?

Naopak téměř polovina je spíše spokojena a 14 % dotázaných je s trávením volného času spokojeno plně. Když už Češi mají volný čas, tráví ho různě. Pětina denně nejčastěji sleduje televizi nebo si pouští muziku. Nezaostávají ale ani ostatní aktivity. Pětina si několikrát týdně zajde ven s přáteli a na nějakou kulturní akci se alespoň několikrát do roka podívají dvě třetiny dotázaných.

skoleni_4_3

Jak trávíte svůj volný čas?
Autor: NN pojišťovna

Jak trávíte svůj volný čas?

Do výsledného vnímání toho, jakou cenu má život, ale zasahují i další faktory. Téměř polovina dotazovaných má měsíční příjem do 15 000 Kč. Kvalita života a následné možnosti trávení času se odvíjí i od finančních možností.

Struktura vzorku.
Autor: NN pojišťovna

Struktura vzorku.

Platu, který se v České republice udává jako průměrný, dosahovala v dotazovaném vzorku zhruba pětina osob. Svou roli ale hraje i velikost místa bydliště, kde například v menších městech či vesnicích nemusí být takové možnosti kulturního vyžití jako ve velkých městech.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).