Hlavní navigace

„Každé rodině vlastní domov.“ Obrazem a slovem o historii Wüstenrotu: nahlédněte pod pokličku stavebka

21. 12. 2018
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: Dalibor Z. Chvátal
Kdo by neznal stavební spoření a atraktivní státní podporu v 90. letech. Málokdo už ví, že první stavební spořitelna světa stále existuje – Wüstenrot. Prošla si svým vývojem, který se výrazně zapsal i do českého spoření. Nahlédněte pod pokličku Wüstenrotu, jak jej možná neznáte.

Jak to začalo

U historie stavebního spoření je důležití datum 10. květen 1921. Na tento den malá skupina osob svolala z iniciativy spisovatele a nakladatele Georga Kroppa shromáždění, na kterém bylo rozhodnuto založit spolek – „Společenství přátel“, který si dal za úkol ulehčit řešení bytové situace v poválečném Německu.

Vůdčí osobností skupiny byl právě Georg Kropp ze švábské vesnice Wüstenrot. Tomuto rozhodnutí předcházela jeho dlouholetá přednášková a vydavatelská činnost, v níž rozvíjel své plány na řešení bytové situace formou kolektivního způsobu spoření na základě myšlenky „Pomoc svépomocí“. Osobnost Georga Kroppa, člověka s nezdolnou vůlí a vírou ve své myšlenky, se sociálně etickým cítěním, nadšením a sílou napravovat tento svět, se nesmazatelně zapsala do historie finančnictví. Brzy se také začalo naplňovat dnes již legendární heslo spolku „Každé rodině vlastní domov“.

Georg Kropp, zakladatel stavební spořitelny Wüstenrot.
Autor: Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.

Georg Kropp, zakladatel stavební spořitelny Wüstenrot.

Již koncem roku 1924 bylo možné přidělit finanční prostředky na stavbu rodinných domků prvním vylosovaným členům spolku.

Myšlenka stavebního spoření nezůstala ohraničena pouze na Německo a brzy překročila hranice. Již na podzim roku 1925 byla založena stavební spořitelna Wüstenrot v rakouském Salcburku, která první finanční prostředky na bydlení přidělila na jaře roku 1926.

Původní smlouva na půjčení 12 000 zlatých marek. (1. 5. 1924)
Autor: Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.

Původní smlouva na půjčení 12 000 zlatých marek. (1. 5. 1924)

Meziválečné období: končí losování, na peníze se čeká po spoření

Koncem roku 1928 zaměstnával Spolek přátel již 230 lidí, pro které byly kanceláře v původním domě ve Wüstenrotu příliš těsné. Současně s řešením a hledáním nové budovy byla nastolena i otázka sídla společnosti. Pomocnou ruku nabídl starosta Ludwigsburgu – tehdejšího sídelního města Württemberska. A tak se v roce 1930 stavební spořitelna Wüstenrot stěhovala do nové správní budovy v Ludwigsburgu. V souvislosti s přestěhováním se rozhodnutím mimořádné valné hromady změnil i název, a to z původního „Stavební spořitelna Spolek přátel“ na „Stavební spořitelna Spolek přátel Wüstenrot“ na památku místa jejího založení.

Jen Georg Kropp – iniciátor a zakladatel stavební spořitelny – se s novou situací nemohl smířit. Byl však natolik realistou, že viděl, jak ho jeho „Společenství přátel“, které s láskou a starostlivostí vychoval, přerostlo. 29. srpna 1930 složil veškeré své funkce a ze stavební spořitelny definitivně odešel.

Na počátku 30. let byly upraveny podmínky spoření a přidělování úvěrů. Původní systém losování v rámci tzv. ročních skupin byl změněn na systém „čas krát peníze“, který se v podstatě používá dodnes. V roce 1934 se u stavebního spoření poprvé setkáváme s určitou formou státní podpory. Novela zákona o dani z příjmu umožnila daňovým poplatníkům odpočítávat úložky stavebního spoření jako zvláštní výdaje od základu daně z příjmu.
Přišla léta velké hospodářské krize, vypukla II. světová válka, ze které Německo vyšlo na kolena poraženo a zničeno. Přes všechny tyto tragické události stavební spoření a stavební spořitelna Wüstenrot neztratily důvěru lidí a nepřišly o své zákazníky.

Vylosovaní šťastlivci získali peníze na stavbu domu.
Autor: Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.

Vylosovaní šťastlivci získali peníze na stavbu domu.

Poválečné období: přichází státní podpora, jak ji známe i dnes

Po druhé světové válce se myšlenka „pomoc svépomocí“ u stavební spořitelny Wüstenrot a dalších stavebních spořitelen, které mezitím vznikly, přizpůsobila novým podmínkám. Představa Georga Kroppa, že k vlastnímu domovu si musí každý pomoci nejdříve uspořením vlastních peněz, dostala díky podpoře státu zelenou. Zákon o prémii na bytovou výstavbu z roku 1952 vytvořil protiváhu zvýhodnění daňových poplatníků pro nižší příjmové kategorie. Prémie činila 25 % ročních vkladů a byla poskytována v maximální výši 400 DEM.

Prémiové zvýhodnění stavebního spoření podpořilo stavební spořitelny z hlediska možnosti vytvořit prostředky na financování bytových potřeb pro střední a nižší příjmové kategorie. Zavedení zákona o prémii bytové výstavby se neprodleně projevilo i ve struktuře zákazníků Wüstenrotu. Již roce 1953 výrazně stoupl podíl klientů dělnických a jiných zaměstnaneckých profesí.

Tento zákon se stal vzorovým příkladem správně aplikované státní pomoci „Pomoc ke svépomoci“. Dalšímu rozvoji stavebního spoření přispěly i zákony o vlastnictví bytů a zákon o bytové výstavbě a rodinném domově. V roce 1961 byla státní podpora stavebního spoření ještě rozšířena o tzv. zaměstnanecký příspěvek na spoření.

Stavební spořitelny se svými miliony zákazníků se staly pevnou součástí bankovnictví. A přes nejrůznější úpravy státní podpory stavebního spoření byly vždy dodrženy takové podmínky, aby zhodnocení vkladů stavebního spoření převyšovalo úrokovou míru běžných vkladů a aby vklady ze stavebního spoření nebyly znehodnocovány inflací.

Expanze do Rakouska

Myšlenka stavebního spoření nezůstala ohraničena pouze na Německo. Její síla brzy překročila hranice jednoho státu. Již na podzim roku 1925 se jeden z prvních spolupracovníků a kolegů Georga Kroppa vydal plný nadšení a s kufrem reklamních letáků do rakouského Salcburku, kde 30. listopadu 1925 přednesl přednášku o stavebním spoření.

Obdobně jako v Německu i zde dopadla idea spoření na pořízení vlastního bydlení na úrodnou půdu. Není divu, vždyť hospodářské poměry v tehdejším Rakousku se v podstatě v ničem nelišily od situace v Německu. Nedostatek prostředků na investice měl za následek neúměrné úrokové sazby a byty chyběly. A tak se výzva k překonání této mizérie organizovanou svépomocí neminula účinkem.

První rakouští účastníci stavebního spoření dostali prostředky na stavbu rodinného domku přiděleny již v březnu 1926. Koncem roku 1927 spořilo u stavební spořitelny „Společenství přátel“ již 6000 Rakušanů. Začátkem roku 1930 se tato dceřiná společnost německého „Společenství přátel Wüstenrot“ právně osamostatnila a vytvořila podnik družstevního charakteru, který byl 4. ledna 1930 zapsán do rejstříku družstev.

I v sousedním Rakousku měla státní podpora stavebního spoření nejprve podobu uznání úložek na stavební spoření jako zvláštních výdajů snižujících základ daně z příjmu. Prémie stavebního spoření byla v Rakousku zavedena přesně o 20 let později než v Německu, tj. až v roce 1972. V prvním období činila 25 % ze základu pro výpočet  prémie. Od té doby se postupně snižuje, ale stejně jako v Německu se výše zhodnocení vkladů stavebního spoření udržuje nad úrokovými sazbami běžných bankovních a spořitelních vkladů.

V roce 1995 v roce 70. výročí založení slavila stavební spořitelna Wüstenrot Salcburk předání 250tisícího bytu, resp. rodinného domku do užívání, který byl financován na základě stavebního spoření Wüstenrot.

Jak šel čas

 • 10. 5. 1921 – Obec Wüstenrot, Georg Kropp, založení „Spolku přátel“.
 • 1924 – Spolek přátel se přeměnil na stavební spořitelnu.
 • 1925 – Založení stavební spořitelny Wüstenrot v rakouském Salzburgu.
 • 24. 10. 1991 – Helmut Geier – člen představenstva Wüstenrot Bausparkasse Salzburg na návštěvě u ministra financí ČR Ing. Karla Špačka představuje systém stavebního spoření.
 • 11. 11. 1991 – MF ČR předán návrh zákona o stavebním spoření a návrh všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření.
 • 10. 8. 1992 – Založena přípravná společnost Wüstenrot, a.s. Praha.
 • 25. 2. 1993 – Parlament České republiky schvaluje zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření.
 • březen 1993 – Wüstenrot, a.s. transformována na Wüstenrot – stavební spořitelnu, a.s.
 • 17. 9. 1993 – Wüstenrot – stavební spořitelna, a.s. dostává povolení působit jako banka.
 • 11. 11. 1993 – Wüstenrot – stavební spořitelna, a.s. obdržela souhlas se zahájením činnosti. Do konce roku 1993 uzavřeno první 20 000 smluv o stavebním spoření.
 • 1. 11. 1994 – Zaveden nový produkt Optimální tarif.
  únor 1995 – Poskytnut první překlenovací úvěr a tím zahájena úvěrová činnost.
 • 1. 7. 1995 –  Je platný nový Zákon č. 83/95 Sb. – novela zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
 • konec září 1995 – Wüstenrot se stěhuje do vlastní budovy na Janáčkově nábřeží.
 • květen 1996 – v Německu slaví Wüstenrot 75. výročí založení.

Stavební spoření v Česku

Od stavebního spoření se sliboval rozmach úvěrů pro nejširší vrstvy obyvatel, na které bude mít každý zákonný nárok po splnění přesných pravidel (tj. dlouhodobého spoření), na rozdíl od zvýhodněných úvěrů České spořitelny, jejichž přidělení záleželo na libovůli poboček, cituje Ekonom.

Ekonom, 1992: … přestože Čeká národní rada teprve zákon připravuje, Svaz českých a moravských bytových družstev uzavřel již 10. srpna 1992 smlouvu o založení družstevní stavební spořitelny Wüstenrot, která má využít bohatých zkušeností i kapitálového zázemí stejnojmenné stavební spořitelny v Salzburgu.

Časopis Ekonom informuje o založení Wüstenrot stavební spořitelny (1992).
Autor: Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.

Časopis Ekonom informuje o založení Wüstenrot – stavební spořitelny (1992).

O stavebním spoření se začíná psát ve všech médiích a občanům se vysvětlují jeho výhody. Příklad článku z časopisu Ekonom.

První akcionáři českého Wüstenrotu:

 1. Bausparkasse Wüstenrot, Ludwigsburg (45 %)
 2. Bausparkasse Wüstenrot, Salzburg (35 %)
 3. Družstevní pojišťovna Kooperativa (10 %)
 4. Svaz českých a moravských bytových družstev (10 %)
Dobová média připravují čtenáře na novinku v podobě stavebního spoření a vysvětlují jeho výhody. (1992)
Autor: Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.

Dobová média připravují čtenáře na novinku v podobě stavebního spoření a vysvětlují jeho výhody. (1992)

V roce 1992 byl internet v plenkách a byl doménou hlavně ČVUT v Praze. Dnes si vytiskneme článek z internetu nebo si uděláme screen obrazovky, tehdy se dělali výstřižky z tisku. Byla to placená služba Pražské informací služby.

Výstřižek z deníku Telegraf z 21. 8. 1992 o stavebním spoření.
Autor: Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.

Výstřižek z deníku Telegraf z 21. 8. 1992 o stavebním spoření.

Půjčka na stavbu od 1. 1. 1992 za 2,70 % p.a. a na stavbu před tímto datem za 1 % p.a. Takto zvýhodněné půjčky poskytovala se státní podporou Český spořitelna. Stavební spoření se stalo výrazným konkurentem dotovaných půjček.

Zemědělské noviny informují o nízkých úrokových sazbách pro půjčky na bydlení (1992). Lidové noviny pak čtenářům vysvětlují, jak funguje stavební spoření (1993).
Autor: Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.

Zemědělské noviny informují o nízkých úrokových sazbách pro půjčky na bydlení (1992). Lidové noviny pak čtenářům vysvětlují, jak funguje stavební spoření (1993).

Nové byty se už nestaví a družstevní výstavba je v troskách. Jak z toho ven, když stát sám peníze nemá? Tehdejší tisk do něj vkládal velké naděje, faktem ale je, že stavebko v Česku pomohlo bydlení nastartovat a postupně zrekonstruovat. Samozřejmě, je to finanční byznys, ale s viditelným pozitivním dopadem pro společnost.

Stavební spoření v roce 1992 byl vnímáno jako cesta, jak postupně sebepomocí vybudovat a zrekonstruovat bydlení v celé republice.
Autor: Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.

Stavební spoření v roce 1992 byl vnímáno jako cesta, jak postupně sebepomocí vybudovat a zrekonstruovat bydlení v celé republice.

Pomůžeme si sami a postavíme domek! Smlouva je podepsaná, v Praze vzniká stavební spořitelna Wüstenrot. Má Čechům pomoci seriózní cestou získat vlastní bydlení.

Spořit a stavět. Dobový tisk z roku 1992.
Autor: Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.

Spořit a stavět. Dobový tisk z roku 1992.

Slibuje výhodné úvěry, hlásal dobový tisk o Wüstenrotu. A dnes už můžeme konstatovat, že očekávání českých šetřílků Wüstenrot splnil.

Výhodné úvěry! Nová možnost financování stavby a koupě bytů či domů! Dobový tisk (1992)
Autor: Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.

Výhodné úvěry! Nová možnost financování stavby a koupě bytů či domů! Dobový tisk (1992)

Z malé spořitelny silnou finanční skupinou

V roce 1828 zakládá ve Stuttgartu ulmský továrník Georg Wechssler první soukromou majetkovou pojišťovnou Württembergische Privat-Feuer-Vesicherungs-Gesellschaft“ (WürttFeuer). Ta jako první v Německu umožnila i lidem z nižší a střední třídy pojistit riziko požáru a omezit finanční škody. Dvě významné značky a dvě významné společnosti se spojily v roce 1999 a vytvořily finanční koncern Wüstenrot&Württembergische AG neboli W&W.

Podobné kořeny, historie, cíle a orientace na zabezpečení zákazníka byly základem úspěšné fúze. Po více než deseti letech společného fungování se W&W řadí mezi nejvýznamnější poskytovatele finančních služeb v Německu. V oblasti zajištění do budoucnosti, bydlení, ochrany rizik a tvorby kapitálu jí na německém trhu patří jedno z předních míst.

Z malého spolku se v průběhu let vyvinula finanční společnost a místo několika desítek členů spolku důvěřují principu stavebního spoření miliony klientů stavební spořitelny. Za 75 let od svého založení se stavební spořitelna Wüstenrot rozrostla ve finanční kolos. Potřeby zákazníků si postupem doby vynutily založení banky, životní pojišťovny a naposled také hypotéční banky tak, aby finanční skupina Wüstenrot byla schopna poskytovat kompletní nabídku služeb souvisejících se základním produktem – se stavebním spořením.

V době publikace článku skupina Wüstenrot působí v 7 zemích.

Půsoení skupiny Wüstenrot v Evropě.
Autor: Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.

Působení skupiny Wüstenrot v Evropě.

Současnost Wüstenrotu v Česku

V České republice Wüstenrot nyní působí jako zastřešující značka pro dva subjekty: Wüstenrot – stavební spořitelnu a Wüstenrot hypoteční banku. Pro krátkém exkurzu do pojišťovnictví (Wüstenrot pojišťovna a Wüstenrot životní pojišťovna, oba kmeny klientů převzala Allianz pojišťovna) se tak společnost soustředila na to, co umí nejlépe: financování bydlení.

V současné nabídce Wüstenrotu jsou tradiční bankovní služby, firma se příliš nepouští do experimentování.

Stavební spoření

Depozitní produkty

Úvěrové produkty

Běžné účty

Poslední novinkou Wüstenrotu je přistoupení tzv. otevřenému bankovnictví. Své spořicí a běžné účty u Wüstenrotu tak můžete ovládat z prostředí jakékoli jiné banky či aplikace, která se k Wüstenrotu bude umět připojit.

Zdroj historických informací a dat: firemní archív Wüstenrotu.

Autor článku

Kolektiv redaktorů serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).