Hlavní navigace

Kauza 1. IF aneb Proti všem

9. 3. 2001
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Pan Vokrouhlecký svádí soudní boj s 1. IF! Chce zabránit otevření fondu. Likvidace je prý levnější! 1. IF to odmítá. Jde mu o peníze nebo o slávu? A nebo má pravdu a hájí zájmy akcionářů? Už dříve mu dal soud v podobné záležitosti zapravdu. Jaké vyhlídky má tentokrát?

Živnobanka – 1. IF, a.s. je investiční fond, který byl v roce 1991 založen Živnostenskou bankou pro účast v první vlně kupónové privatizace. Představenstvo fondu rozhodlo v červnu 1998 předložit valné hromadě návrh přeměny fondu na otevřený podílový fond k 1. březnu 2001. Transformaci fondu však soudně napadl menšinový akcionář pan Vokrouhlecký, lékař motolské nemocnice. V tomto článku Vám přinášíme stanovisko společnosti ŽB Trust, která fond obhospodařuje a náš komentář. Vyjádření pana Vokrouhleckého se nám prozatím nepodařilo získat.

Stanovisko ŽB-Trustu (pí Kaloudová):
Téma otvírání 1. investičního fondu Živnobanka v souvislosti s nedodržením původního uvažovaného data jeho otevření – 1.3.2001 zajímá v současné době opravdu mnoho našich akcionářů i prihlížejících zájemců.

Je myslim důležité zdůraznit zejména to, že čelíme situaci, kterou jsme nijak nezavinili. Naopak společnost podnikala od loňského podzimu řádně všechny potřebné technické i procedurální kroky ve věci přeměny fondu na otevřený. (První projekt otevření fondu byl podán koncem října loňského roku a za normálního chodu věcí by již zřejmě dávno Komise pro cenné papíry o jeho otevření rozhodla. V projektu byly např. nulové sankční odkupní poplatky, což by jistě bylo akcionáři velmi vítáno.)

Klíčovým momentem se stalo napadení procesu přeměny fondu (projektu a též samotného zákona umožňujícího otevření fondu) žalobami, podanými minoritním akcionářem patrně již v srpnu loňského roku. (O žalobách jsme byli zpraveni Krajským obchodním soudem asi před měsícem.) Předjímat výsledek a zejména časový horizont, kdy dojde k soudnímu rozhodnutí si samozřejmě netroufáme, ale proces otvírání je tímto pozastaven a předpokládané datum otevření je v každém případě odsunuto, pravděpodobně o řadu měsíců. Další vývoj bude možná
ovlivněn v příštím týdnu na veřejném setkáním se stranou žalující.
Naše přípravy na otevření a úsilí k jeho dotažení každopádně pokračují a doufáme stále, že jej se zdarem realizujeme. Touto složitou situací ve věci přeměny fondu se bude zabývat mimořádná valná hromada 1. IF, svolaná na 30.3.2001.

Faktem zůstává, že čisté obchodni jmění fondu se stále vyvíjí kladně a předpoklad budoucího vývoje výnosnosti fondu a jeho obchodního jmění je rovněž velice dobrý, bez rizik kolísání hodnoty majetku ve fondu. Na veřejných trzích (RM-S, BCPP) je dlouhodobě stále přiznivá situace pro připadný prodej v případech naléhavé potřeby akcionářů.

Komentář Měšce:
Pan Vokrouhlecký drží v šachu majetek mnoha akcionářů. Prodat akcie je totiž mnohem složitější (v případě zmrazení majetku nemožné), než prodat podílový list. Navíc cena akcií investiční společnosti, které reálně hrozí likvidace, se může vydat na cestu dolů.

Situace se přiostřila v okamžiku, kdy pan Vokrouhlecký se stejnou žalobou uspěl. Drobné akciové podíly totiž nakoupil ve více investičních fondech, které se nacházejí v procesu přeměny na OPF. 6. 12. 2000 vyhověl Krajský obchodní soud v Praze jeho žalobě a zrušil rozhodnutí valné hromady Rentiérského investičního fondu 1.IN, a.s. o přeměně na otevřený podílový fond. Kurs tohoto titulu na pražské burze od té doby nepřetržitě klesá. 1. IN se proti rozhodnutí soudu odvolala.

Tip do článku - účto fakturace duben

O co vlastně v žalobě napadající přeměnu fondu jde? Pan Vokrouhlecký tvrdí, že pro akcionáře bude likvidace výhodnější než přeměna fondu, což zní poněkud absurdně, uvážíme-li, co by hromadný výprodej udělal s cenou takového titulu. Skutečná motivace bude mít zřejmě prozaičtější důvody, než je starost o blaho akcionářů fondů. Uvidíme, jestli dojde k nějakému mimosoudnímu vyrovnání. Nejlepší variantou by bylo rychlé otevření fondu, druhou nejlepší jeho likvidace, za nejhorší variantu považuji současný stav, kdy žádná ze stran (investiční společnost, akcionáři) nevědí jak se bude kauza vyvíjet.

Nejzažší termín přeměny uzavřených fondů na OPF je podle zákona prosinec 2002. Z vyjádření paní Kaloudové ze ŽB-Trustu je cítit pochopitelná snaha celý spor urovnat. Nutno ocenit i proklamované nulové sankční srážky pro zpětný odkup podílových listů. Na druhou stranu je škoda, že se ŽB-Trust nevyjádřil konkrétněji k hlavním bodům žaloby a neuvedl svoje protiargumenty. Doufejme, že se celý případ vyřeší tak, aby to nemělo vliv na důvěru občanů v kolektivní investování. O dalším vývoji Vás budeme informovat v některém z dalších článků.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).