Hlavní navigace

Vlákno názorů k článku Jde na důchody málo peněz? Dotazník ukazuje, jak uvažuje ministerstvo o změnách penzí od Richard Fuld - Předně, žádná revoluční reforma státních důchodů není třeba....

 • Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 28. 2. 2019 17:33

  Richard Fuld (neregistrovaný) 193.165.231.---

  Předně, žádná revoluční reforma státních důchodů není třeba. Dnes jsou odvody na důchodové pojištění 28% hrubé mzdy (6,5% zaměstnanec + 21,5% zaměstnavatel) a na jednoho důchodce připadá cca 2,2 lidí v produktivním věku. Z toho plyne, že náhradový poměr by mohl být potenciálně až 62%, tedy že průměrný důchod by mohl být 2,2 * 28% * 32700 = 20 326,-Kč! Zajímavá diskuze by mohla být na téma, proč tomu tak není.

  Pokud díky všem demografickým vlivům poklesne počet produktivních lidí na jednoho důchodce na 1,5 (hodně pesimistický odhad) pak potenciální náhradový poměr klesne na 42% (dnes je údajně 38/) a potenciální průměrný důchod v současných cenách by klesl na 13 700,-Kč, což +/- odpovídá současnému stavu. Tedy žádná pohroma, kvůli které bychom měli troubit na poplach, nás nečeká.

  Proto jsou namístě pouze částečné zásahy do aktuálního systému. Jedním z takových zásahů by mohlo být zavedení povinného spoření na důchod pro bezdětné ve státním fondu (spravovaného ČNB), který by garantoval reálné zhodnocení ve výši 0% p.a., tedy nominální zhodnocení ve výši inflace. Proč? Protože bezdětní by takto nahradili svou investici do nové generace plátců důchodů v průběžném důchodovém systému. Bezdětní by tak odváděli sociální odvody stejně jako všichni ostatní, avšak namísto investice do dětí by spořili ve státním důchodovém fondu.

  Po té co by odešli bezdětní do důchodu, by státní důchodový fond začal vyplácet bezdětnými naspořené peníze do průběžného systému, z něhož by dostávali důchod všichni i bezdětní, a to v souladu se současným pr všechny jednotným způsobem výpočtu důchodů. Namísto odvodů neexistujících dětí by do systému připlouvaly bezdětnými ve státním fondu naspořené peníze. Pokud předpokládáme 10% bezdětných pak by tímto způsobem začalo do důchodového systému plynout o 10% více peněz, a to právě v období, kdy v ekonomice začnou chybět ony nenarozené děti. Takto by samozřejmě došlo také k vytvoření prostoru pro navýšení vyplacených důchodů o cca 10%, (záleží na tom, jaké by bylo rozložení příjmů ve skupině bezdětných oproti skupině rodičů).

  Současně by platilo, že jakmile by se narodilo 1. dítě, začal by fond rodičům vyplácet jimi naspořené peníze a do fondu by nadále posílali již jen polovinu. Po narození druhého dítěte by rodiče přestali spořit ve fondu zcela a fond by začal rodičům vyplácet i tu druhou rodiči naspořenou část peněz. V tomto případě by se vyplácely konkrétně individuálně naspořené peníze (100% zásluhovost). Narození potomka by tak nepředstavovalo pro rodinu tak obrovský propad v životní úrovni, jako je tomu dnes.

 • 2. 3. 2019 18:59

  Novák (neregistrovaný) 78.157.157.---

  Fulda, otázkou je, z čeho by bezdětní platili to důchodové, rodiny s dětmi jsou různě státem zvýhodňované, což je nutné, protože pokud ne, porodnost by ještě klesla. Znovu, je to otázka malých platů, jak rodin s dětmi, tak bezdětných, ti odvádějí vyšší daně a tím platí i na tyto děti, školné, zdravotní atd. Vychoval jsem dvě děti, to neznamená, že bezdětní mají být trestání.

 • 4. 3. 2019 11:34

  Richard Fuld (neregistrovaný) 193.165.231.---

  Bezdětní by platili do státního fondu ze svých příjmů (cca 17% z hrubé mzdy). Rodiny s dětmi jsou zvýhodněny, a to by mohlo být zohledněno v procentu, které jsou povinni odvádět do státního fondu bezdětní. Odhaduje se, že podíl bezdětných na nákladech na výchovu nové generace je okolo 20% z celkových nákladů. Nikdo zde nepíše o trestání bezdětných. Píšu o tom, abychom přestali trestat rodiče tím, že jejich potomci musí v důchodu živit i bezdětné, kteří na výchovu této nové generace přispěli jen z cca 20%.

 • 4. 3. 2019 14:14

  Novák (neregistrovaný) 78.157.157.---

  Fulda, někomu něco brát není šťastné, mám kolegu který měl první dítě v pokročilém věku a poté dvojčata. Jeho odvedené, dle Vás, peníze do státního fondu za 30 let by neměly jinou, než úsměvnou hodnotu. Peníze ukládané na 40 a více let, na jakýkoliv účel, strácí hodnotu a tím jakýkoliv smysl. Trestat někoho za to, že nemá, nebo dokonce nemůže mít děti? Cestu vidím v naplnění důchodového účtu jinými způsoby. Kauza dopravního podniku Prahy s exekutorem p. Podkonickým jen potvrzuje to ,že špatně sepsaná smlouva v neprospěch státu a lidí dnes stojí neslýchané částky. A co teprve fotovoltaika, církevní restituce( Ústavní soud nebral vůbec v úvahu, jak se k těmto částkám fakticky došlo). Dnes se uvažuje o dostavbě jaderných bloků, to bude další tunel, pokud tuto smlouvu budou sepisovat bývalí machři, stále se deroucí k moci, na české smlouvičky s krachující firmou Westinghouse a zatím by to mohl být dobrý základ, z jejichž výnosů by byl naplňován důchodový účet, při investicích do této stavby z důchodového účtu.

 • 5. 3. 2019 15:53

  Richard Fuld (neregistrovaný) 193.165.231.---

  Nikdo nikomu nechce nic brát. Bezdětní by si toliko spořili na své důchody. To neznamená, že se někomu něco vezme. Váš intuitivní závěr k hodnotě úspor po 30-ti letech spoření, jejichž inflační znehodnocování by bylo kompenzováno centrální bankou pomocí úročení úrokovou sazbou ve výši inflace, je jednoduše nesprávný. Kupní síla úspor by v takovém případě zůstala nezměněna. Opakuji, že mnou navrhované nikoho nijak netrestá a ani to není účelem toho návrhu.

 • 4. 3. 2019 16:09

  jarda52 (neregistrovaný) ---.cust.vodafone.cz

  Z těch zdejších blábolů je to jediný návrh, který má logiku a určitě by se měl vzít v úvahu.

 • 6. 3. 2019 13:23

  Novák (neregistrovaný) 78.157.157.---

  Fulda,odvádět 17% z hrubé mzdy, takže nízkopříjmoví bezdětní, invalidní, ve výkonu trestu a nezaměstnaní by chodili na sociálku pro tuto částku, aby splnili zákonnou povinnost? Částka po 40-50 letech by byla bezvýznamná a dorovnávat mrtvou úsporu tolik let státem je finančně neúnosné. Tady by už nešlo o miliardy!

 • 6. 3. 2019 16:51

  Richard Fuld (neregistrovaný) 193.165.231.---

  Nízkopříjmoví by platili ze svého nízkého příjmu. Invalidé by neplatili nic, neboť by se jich týkal invalidní, nikoliv starobní důchod. Nezaměstnaní by neplatili nic, avšak pro všechny (i pro bezdětné) by platilo, že pro vznik nároku na starobní důchod musí odpracovat stanovený počet let, tak jako to platí v průběžném systému. Vězni by platili ze svého výdělku. Pokud by neměli výdělek, neplatili by. Opět i zde by platila povinnost odpracovat daný počet let. Úročit peníze úrokovou mírou odpovídající míře inflace nestojí reálně nic a ten, kdo je příjemcem takového úroku taky nic nevydělá. Bankám centrální banka jejich vklady na rezervním účtu úročí. Stát vydával dluhopisy jejichž úročení se odvíjí od míry inflace, takže by to šlo. Úročení ve výši inflace je totiž neutrální jak pro toho, kdo úrok platí tak pro toho, kdo jej přijímá. Ale to už pro Vás asi bude vyšší dívčí. Miliardy stojí třetí pilíř. Zbytečně do luftu vyhozené miliardy na spoření, které v dlouhodobém horizontu nejspíš nepokryje ani inflaci.

 • 6. 3. 2019 17:08

  Novák (neregistrovaný) 78.157.157.---

  Fulda biliony válející se na účtu, odpovídá vyšší dívčí. Gratuluji.

 • 7. 3. 2019 17:57

  Richard Fuld (neregistrovaný) 193.165.231.---

  Tady nejde o to, aby ty peníze někomu něco vydělaly. Jde o to, aby se peníze naspořené neznehodnotily. Když chcete peníze zhodnocovat, musíte se vystavit riziku, že se nakonec znehodnotí. A stát by neměl být v roli gamblera, který bude s důchodovými penězi hrát v kapitálovém kasínu.

 • 7. 3. 2019 18:44

  Novák (neregistrovaný) 78.157.157.---

  Fulda, opravdu to není dobrý nápad, vytáhnout lidem z kapes obrovské finance, stát by zkrachoval. Ekonomice se daří i proto, že lidé utrácejí. Chtít po lidech, při dnes nastavených odvodech z platu, DPH a ostatních daních další peníze, není průchozí varianta. Najděte člověka který by dával tyto peníze na nejistý důchod za cca 50 let, i kdyby , tak na to nemají. Proč si každý z těchto lidi takto nešetří? Penzijní připojištění je dotování státem přímo a i daňovou úlevou, stejně tam lidé dávají jen několik stovek, nevyúživají ani ten 230 Kč příspěvek v plné výši, nemají na to a tady je návrh na 17%, dnes je to z průměrného platu, (kdo ho má), 5440 Kč, lidé mají problém dát na spoření desetinu z Vaší částky, i když je dotovaná, nešetří všichni. Snad i bezdětní mají nárok si pořídit své bydlení. Zkuste to sečíst z průměrného platu, ti lidé by buď bydleli pod mostem, nebo umřeli hlady. Vyhánět z republiky bezdětné není rozumné.

 • 8. 3. 2019 12:14

  Richard Fuld (neregistrovaný) 193.165.231.---

  A ptá se někdo rodičů, kde vezmou peníze potřebné na výchovu dětí? A ptá se někdo těch dětí, jestli jim přijde správné, aby platili důchody i těm, kteří žádné děti, které by odváděly sociální odvody, nevychovali? Jde o odstranění "investiční" propasti mezi rodiči, kteří investici do potomků učiní a ostatními, kteří takovou investici neučiní, avšak v důchodu by měli "sklízet" plody takové investice v podobě důchodů placených dětmi těch ostatních.

  17% je jen hrubý nástřel. Pokud si budete spořit 17% z hrubého platu 5440 na vlastní důchod a podaří se Vám peníze zhodnotit tak, že je neznehodnotí inflace, pak Vám takto naspořené peníze vystačí na 20 let v důchodu, kdy budete brát 40% průměrné mzdy. Pokud má průběžný systém vyplácet 40% průměrné mzdy průměrně 20 let, pak 17% spoření zhruba vytvoří obdobné "aktivum", jaké výchovou svých dětí vytvoří rodiče. Současně uvedené "zátěže" spořit na důchod bude možné se zbavit tím, že si pořídíte a vychováte s partnerkou alespoň 2 děti. Samozřejmě, že se může rozhodnout tak, že to bude třeba jen 10%, aby se uvedený fenomén černého pasažerství bezdětných alespoň v nějaké míře eliminoval.

  Argument, že by se tím snížila kupní síla agregátní poptávky beru a taky to je moje zásadní výhrada ke snahám o postupný přechod z průběžného do kapitálového systému. Je otázkou, jak velký výpadek kupní síly by to znamenalo (bezdětných je do 10% populace v produktivním věku). Předpokládám, že by mnou navrhovaný systému nabíhal postupně, tedy že by do něj vstupovaly pouze nově na pracovní trh přicházející ročníky. Starší ročníky bezdětných by spořili ve státním fondu podle degresivně stanovených sazeb (např. tedy do 20 let, 17%, do 30 let 12%, do 40 let 7%, nad 40 let 2%). Degresivní sazby by platily pro dané věkové skupiny jen v náběhovém období. Ten kdo by začal platit např. 12% by tuto sazbu odváděl až do odchodu do důchodu (pokud by si nepořídil děti). Pouze lidé, kteří by měli v době zavedení do 20-ti let a nově do systému vstupující lidé by platili trvale nejvyšší sazbu. Nešlo by tedy o žádnou revoluci. Šlo by o postupné kumulování prostředků, které by byly určeny k posílení důchodového systému až v době, kdy se projeví dosavadní negativní demografický vývoj porodnosti.

  Současně po odstranění citlivosti průběžného systému na vývoj porodnosti, by se také vytvořil prostor pro adekvátní snížení sociálních odvodů.

 • 8. 3. 2019 21:10

  Novák (neregistrovaný) 78.157.157.---

  Fulda, já vidím řešení v tom, že pokud se hovoří o snížení daňové zátěže 15% ze superhrubé mzdy na 18-19% z hrubé mzdy , mohly by se tyto peníze využít adresně. Daň nesnižovat. Při růstu platů by to nemusel být takový problém, beru na zřetel i inflaci. Pokud jsou tady lidé , kteří odchovali děti, jsem pro, aby tyto procenta z nesnížené daně z příjmů, těchto odchovaných pracujících potomků šly na důchod jejích rodičů, tady by záleželo na tom, zda tyto děti pracují a jak úspěšná byla jejich výchova. Mít děti ještě neznamená, že ty budou, pracovat. A můžou s tímto systémem, po zavedení do zákona začít hned, popřípadě peníze vyplácet jen matkám v důchodu. Pokud nejsou rodiče v důchodu, tyto částky by mohli pobírat jejich prarodiče. Opravdu si myslím, po rozkradení průmyslu, pozemků ,nemovitosti, zlata atd. se najdou další a další politici, kteří jsou schopni vykrást komukoliv, cokoliv a za úplatek prodat vše za ,, zlomek ceny" Můj návrh je neprůchozí, těmto politikům nepřinese do vlastních kapes nic. Zda si bezdětní lidé našetří na zvýšení důchodů, bych nechal na jejich rozhodnutí. Stát by vyplácel základní výměru, zásluhou výměru a dotující výměru, placenou jen jejich pracujícími dětmi. Zvyšovat odvody jakoukoliv formou na důchody ,v době kdy jejich výše ,poměru k HDP, jsou nižší, než ve vyspělých státech Evropy ,je jen ukázkou ,jak nízké jsou u nás platy, po 30ti letém působení našich politických stran a jejich vlád. Důchody se dají financovat i jiným způsobem. Investováním přebytků na důchodovém účtu na státní zakázky, například jaderné bloky s jejich návratností a další reinvestice, při těžbě lithia, a pod. Dobré investice jsou protiinflační. Ukládat jakékoliv částky v naší republice se nevyplatí. Toto je největší problém, zákon nemusí znamenat spravedlnost. Bezdětní se podílejí velkou měrou na naší ekonomice, výchově dětí atd. tohle oni nevyuživají, nejsou v žádném případě, přítěží. Z jejich daní se platí investice a z každé investice by měl účastník něco mít , nejsou obnošené boty ,které se vyhodí. Dříve se důchody platily z výkonu ekonomiky, nemůžou za to ,že je vykradená. Ať zloději vrátí náš ukradený a zašmelený majetek našich otců, dědů, předků a bude i na důchody. Naší dědové a otcové nežili z odvodů uvalených na děti. Vše si vybudovali sami, i to důchodové zabezpečení. Mnozí bezdětní přinesli nejen ekonomický pro naši republiku víc, než některé generace rodin s dětmi.

 • 10. 3. 2019 19:49

  Novák (neregistrovaný) 78.157.157.---

  Fulda, zajímalo by mne, pokud by pracující bezdětní, po dožití svých rodičů, začali dotovat bezdětné důchodce svými procenty a následně tito pracující, po odchodu na starobní důchod, by i oni byli takto dotování, průměrem všech těchto pracujících bezdětných, jak by na tom v porovnání s ostatními důchodci, kteří by byli dotování svými dětmi, byli. Možná by jste byl překvapený. Pokud budeme spravedliví, museli bychom započítat těmto bezdětným důchodcům, ženám i částku kterou berou ženy jako rodičovskou a mateřskou na průměr 1,7 dítěte na rodinu a náklady na děti a paragrafy rodičů, daňové úlevy atd.
  oni se totiž na těch nákladech podílejí svými celoživotními odvody. Ještě jste přesvědčen, že bezdětní jsou černými pasažéry v důchodu? Podotýkám, mám odchováné dvě děti a osobně si myslím, že bezdětní nejsou žádnými parazity. Velice mne mrzí, že se tady vždy vybere nějaká skupina lidí, důchodci, bezdětní, nemocní a začnou do nich kopat lehce ovlivnitelní lidé, kteří mají velký problém se nad věcí zamyslet. Kde je to lidské solidární myšlení, mladí se starými ( každý má doma babičku, maminku, předky a je ten důchod taky možná čeká), zdraví s nemocnými ( každý si obě strany časem,užije na vlastní ,, kůži") atd.

 • 13. 3. 2019 15:49

  Richard Fuld (neregistrovaný) 193.165.231.---

  To je přece jednoduché. Bezdětní přispívají prostřednictvím daní a odvodů na zdravotní pojištění cca 20% na výchovu nové generace ve srovnání s tím, kolik přispívají rodiče těch dětí. Takže by z cca 20% měly být financovány důchody bezdětných z odvodů těch dětí. A zbytek do 100% by si bezdětní spořili. Po odchodu do důchodu by se odvody spojily s penězi, které by fond vyplácel pro bezdětné a z takto sloučených peněz by se vyplácely 100% důchody všem, kdo splnili podmínky pro vznik nároku na důchod, bez ohledu na to, zda a kolik dětí vychovali.

 • 14. 3. 2019 7:31

  Novák (neregistrovaný) 78.157.157.---

  Fulda, můj názor je ten, že jakákoliv úspora, v této republice, bude jako dosud rozkradená, samozřejmě, jak jinak, ve jménu toho nejlepšího úmyslu. Tak se snažím najít variantu jak tyto zloděje odstavit, od páchání jejich dobrá. Peníze, více než 5%, z rozdílu daně mezi superhrubou a hrubou mzdou z příjmů hned vyplatit adresně, jen rodičům těchto pracujících, tady bude i zvýšená snaha rodičů o výchovu, vzdělání a úspěšnost svých potomků, budou na ni přímo, ve stáří zainteresováni, přebytky na důchodovém účtu investovat do státních investic s odpovídajícím ziskem a znovu reinvestování, pro budoucí silné důchodové ročníky. Tady už byl politický a fakticky provedený záměr vykrást a vyvézt peníze, které ještě nebyly na důchodovém účtě. Penězovod již byl nastaven. Druhý důchodový pilíř. Bohudík byl zrušen. Chytrý člověk se nechá obelhat jen jednou, pokud se nepoučí, tak to není chytrý člověk. Ano, ve slušné společnosti se dá i šetřit. Jsme slušnou společnosti s odpovědnými politiky? Odpovědi je 30ti letá zkušenost.

 • 14. 3. 2019 13:53

  Novák (neregistrovaný) 78.157.157.---

  Fulda, pane i tady bychom se mohli posunout v názoru na řešení financování důchodů. Můj návrh není v rozporu s Vašim. Mé řešení může platit už letos, po přípravě a zavedení do zákonů. Již pro dnešní důchodce. Nikomu nic nenařizuje, vyplyne to ze slibu o zrušení zdanění superhrubé mzdy a pomůže to ihned. V tom vidím velký přínos.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).