Hlavní navigace

Jak ušetřit za pevnou linku

17. 2. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Z pevné linky už nemusíme volat jen přes Český Telecom. Existuje totiž řada zajímavých konkurenčních nabídek. Vyplatí se tedy vyměnit Telecom za jiného operátora?

Stále více domácností začíná k telefonování z pevné linky využívat služeb alternativních operátorů. V současné době může drobný uživatel uvažovat o čtyřech z nich – o Tele2, Aliatelu, Contactelu a Tiscali. Ostatní operátoři buď hlasové služby domácnostem zatím vůbec nenabízejí, nebo jsou nastaveny tak, že je lze efektivně využít jen při velkém objemu hovorů (například Czech OnLine, GTS).

Všichni zmínění alternativní operátoři nabízejí oproti ČT výrazně levnější hovory ve všech kategoriích (místní, meziměsto, zahraničí, mobilní sítě). Stále však platí, že měsíční paušální poplatek musíme platit ČT, který vlastní veškeré telefonní rozvody. Dokud se tento nedostatek nepodaří odstranit, budeme stále platit minimálně dva účty. Jeden ČT za paušál, druhý alternativnímu operátorovi za služby.

Do budoucna tento problém může vyřešit předprodej paušálů. Telecom by je alternativním operátorům odprodal ve velkém, ti by je pak prodávali koncovým uživatelům. Teoreticky se tak může zvýšit konkurence, záleží ovšem na tom, jaké se stanoví poplatky mezi Telecomem a alternativními operátory. Koncovému uživateli by každopádně odpadl problém dvojího placení.

Služby alternativních operátorů
Každý z alternativních operátorů nabízí pro domácnosti prakticky jen jeden cenový program. Pokud jich má více, liší se jen podle typu připojení (předvolba operátora, směrovací zařízení, pevná volba operátora), poplatky za hovorné jsou ale stejné.

Předvolba, kterou účastník vytáčí před každým hovorem, nenese žádné náklady. Nutí ho však stejný úkon provádět před každým hovorem.

Za instalaci směrovacího zařízení k přístroji (pokud to technicky neumožňuje sám telefon) se buď platí záloha (Tiscali Call T-Box), nebo je spojena s minimálním měsíčním hovorným (u Aliatelu). Směrovací zařízení samo vytočí předvolbu operátora před každým hovorem.

Toto pro operátory poměrně nákladné zařízení zřejmě pomalu vymizí a bude postupně nahrazeno pevnou volbou operátora. Tuto variantu nabízí zatím Aliatel (bez poplatku, s minimálním měsíčním hovorným 500 Kč) a Contactel (jednorázový poplatek 300 Kč). K přesměrování veškerých hovorů dojde přímo v ústřednách ČT. Přehled variant připojení zachycuje následující tabulka.

Možnosti připojení

Tabulka č. 785
  předvolba směrovací zařízení pevná volba
Aliatel 1012 min. hovorné 1000,– min. hovorné 500,–
Contactel 1055 ne 300,–
Tiscali 1003 T-Box (499 vratné) ne
Tele2 1002 ne ne

Služby u Tele2, Aliatelu, Contactelu a Tiscali lze sjednat bez zřizovacích poplatků. Zákazníci Českého Telecomu, kteří mají program Home Mini, ovšem nemohu volbu operátora využít.

Dále je třeba brát v úvahu minimální platnost smlouvy. Smlouva je na dobu neurčitou, zpravidla však platná alespoň 3 měsíce (všichni kromě Tele2 – zde není nijak vázána), resp. 6 měsíců (u Tiscali Call T-Box). Kromě Aliatelu nemá žádný z operátorů stanovenou minimální měsíční částku, kterou je třeba provolat. Výši poplatků za jednotlivé druhy hovorů shrnuje následující tabulka (pro srovnání následují programy Českého Telecomu).

Poplatky za využívání hlasových služeb alternativních operátorů

Tabulka č. 786
Typy hovorů
  místní meziměstské mobilní zahraničí min. hovorné
Aliatel špička 1,25 (0,95*) 2,25 (1,5*) 4,8 od 4,5 500
mimo šp. 0,65 (0,6*) 1,4 (0,95*) 4,8 od 4,3
Contactel špička 1,25 (1,1*) 2,25 (1,1*) 4,9 od 4,5 0
mimo šp. 0,65 (0,6*) 1,35 (0,6*) 4,9 od 4,5
Tiscali špička 1,35 2,35 5 od 5 0
mimo šp. 0,68 0,99 5 od 5
Tele2 špička neposkytuje 2,4 5,5 od 4 0
mimo šp. neposkytuje 1,20 (0,99**) 5,5 od 4


ceny jsou v korunách za minutu
časová pásma jsou zpravidla vymezena následovně: špička: pondělí až pátek 7 až 19 hodin; mimo špičku: pondělí až pátek 19 až 7 hodin, sobota, neděle, svátky (z toho popř. noc: 22 až 5 hodin)
* v síti operátora (tzn., že volající i volaný jsou zákazníky téhož operátora)
** v noci: 22–5 hod

Programy Českého Telecomu

Tabulka č. 787
Typ hovoru
  paušál volný kredit   místní meziměstské mobilní zahraničí
Český Telecom
(Home Mini)
190 90 špička 2,8 7,3 8,9 od 16
mimo špičku 1,4 3,40 (2*) 8,9 od 13,80
Český Telecom
(Home Standard)
299 90 špička 1,4 3,65 6,5 od 8
mimo špičku 0,7 1,7 (1*) 6,5 od 6,9
Český Telecom
(Home Maxi)
499 280 špička 1,4 3,3 6,1 od 7
mimo špičku 0,7 1,60 (1*) 6,1 od 6,9
Český Telecom
(Home Maxi Plus)
799 500 špička 1,35 3 5,6 od 6,7
mimo špičku 0,7 1,5 (1*) 5,6 od 6,6
Český Telecom
(Home Zero)
279 0 špička 1,4 3,3 6,5 od 8
mimo špičku 0,7 1,6 (1*) 6,5 od 6,9


Volání ve špičce – místní, dálková a mezinárodní volání – 7.00 – 19.00 hodin v pracovních dnech
Volání mimo špičku – místní a mezinárodní volání – 19.00 – 7.00 hodin v pracovních dnech a celých 24 hodin o víkendech a svátcích
Volání mimo špičku – dálková volání – 5.00 – 7.00 hodin a 19.00 – 22.00 hodin v pracovních dnech, 5.00 – 22.00 hodin o víkendech a svátcích
* Volání v noci – dálková volání – 22.00 – 5.00 hodin každý den

Je zřejmé, že čím více domácnost u alternativního operátora provolá, tím vyšších úspor dosáhne. Musíme mít ale na paměti, že stále budeme platit měsíční paušál ČT. Ze srovnání výše poplatků vyplývá, že volný kredit od ČT je nejvýhodnější využít na místní volání. V místních hovorech se poplatky liší nejméně (navíc Tele2 je například vůbec nabízí).

Důležitý je také rozdíl ve způsobu účtování hovorného. Alternativní operátoři totiž nabízejí výhodnější podmínky než ČT, protože impulsy se účtují v kratších intervalech. V tomto ohledu se jednotliví operátoři vzájemně výrazně neliší (kromě místních hovorů u Tiscali).

Účtování hovorného

Tabulka č. 789
Typ hovoru
  místní meziměstské mobilní mezinárodní
Český Telecom 2min+1min 1min+0,5min 1min+0,5min 1min+1min
Aliatel 2min+1s 1min+1s 1min+1s 1min+1s
Contactel 2min+1s 1min+1s 1min+1s 1min+1s
Tiscali 2min+1min 1min+1s 1min+1s 1min+1s
Tele2 nejsou 1min+1s 30s 1min+1s

Zvláštnosti jednotlivých operátorů
Každý alternativní operátor nabízí také služby, kterými se chce od ostatních odlišit. Tak například Tele2 vyhlašuje jednorázové akce pro mezinárodní hovory, kdy je cena do vybrané země výrazně snížena. Stejný operátor nabízí jednu hodinu meziměstského volání mimo špičku zdarma, pokud jste jeho klient a přivedete dalšího zákazníka (bonus platí pro oba dva).

skoleni_13_10

U některých operátorů můžeme získat objemovou slevu (hovorné nad 2000 Kč/měsíc a více). Contactel nabízí hovory v rámci středočeského kraje, včetně Prahy, zpoplatněné jako místní (ostatní operátoři jako meziměstské), u zahraničních hovorů poskytuje účastníkovi 10% slevu na jednu oblíbenou zemi, nebo slevu 5% do maximálně tří oblíbených zemí. Tutéž 5% slevu lze uplatnit i u Aliatelu. Contactel spolu s Aliatelem také zákazníka zvýhodňují v případě, že volající i volaný jsou oba jejich klienty (volání ve vlastní síti).

Pokud tedy klient provolá více než jen volný kredit od Telecomu, může na dalším volání u alternativního operátora velmi výrazně ušetřit. O aktuálních nabídkách lze získat informace na internetových stránkách nebo bezplatně na zelených linkách:

Tabulka č. 790
Operátor ZL www
Aliatel 800 990 990 www.aliatel.cz
Contactel 800 555 657 www.contactel.cz
Tiscali 800 184 184 www.tiscali.cz
Tele2 800 209 020 www.tele2.cz

Anketa

Využíváte služeb alternativních operátorů?

20 %
16 %
25 %
17 %
8 %
14 %
Odpovědělo 163 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).