Hlavní navigace

Jak si vede Orco?

30. 4. 2013
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Akcie Orca jsou při porovnání s akciemi konkurentů poměrně drahé, zvláště pak pokud jde o očekávanou hodnotu ukazatelů EV/EBITDA a P/E pro roky 2013 a 2014.

Zvýšili jsme cílovou cenu akcií společnosti Orco z 1,65 € na 2,30 €, a to především díky snižování zadlužení, refinancování GSG úvěru a nižší bezrizikové úrokové sazbě. Kvůli omezeným investicím a možnosti nové emise akcií vidíme růstový potenciál jako omezený. Ponecháváme tedy naše doporučení na stupni Držet.

Nicméně Orco se obchoduje na 43 % své NAV pro rok 2013e, což je pod mediánem jeho konkurentů na úrovni 60 %. Co se týče ROE, je společnost při porovnání s mediánem konkurence mírně horší.

Akcionáři schválili snížení firemního kapitálu poklesem účetní hodnoty stávajících akcií z 4,10 € na akcii na 2 € na akcii. Díky tomuto kroku tak firma může emitovat nové akcie za cenu blížící se tržní ceně. Avšak nové akcie musí být emitovány nad nominální hodnotou 2 €.

Směna dluhopisů na akcie přinesla značný pokles NAV a účetní hodnoty na akcii. NAV na akcii kleslo z 22,2 € na 4,9 € a účetní hodnota se snížila z 16,3 € na 4,1 € na akcii. Díky snížení dluhu klesl ukazatel LTV (loan-to-value) pod 55 %. – 2 – 30.4.2013

Investiční příběh: Orco úspěšně vyřešilo problém s dluhopisy skrze refinancování GSG půjčky na nižší sazbu než byla ta původní. Výrazné snižování zadluženosti a mírné zlepšování situace na trhu nemovitostí nás vedlo k navýšení cílové ceny z 1,65 € na 2,30 € na akcii. Navýšení cílové ceny bylo také zapříčiněno poklesem bezrizikové úrokové míry v České republice. Radovan Vítek, největší akcionář společnosti Orco (30% podíl), inicioval snížení firemního kapitálu a možnost emise nových akcií.

účto říjen 23 - tip do článku

Akcionáři Orca na valné hromadě schválili snížení firemního kapitálu z 442,1 mil. € na 215,7 mil. € bez rušení akcií skrze snížení účetní hodnoty stávajících akcií z 4,10 € na akcii na 2 € na akcii. Výsledkem je, že společnost může vydávat nové akcie s nižší cenou než původních 4,1 € na akcii. Avšak nové akcie musí být emitovány nad novou nominální cenou 2 € na akcii. Kvůli možnosti navýšení základního kapitálu skrze vydání akcií (letos) a absencí developerských projektů v příštích letech, vidíme omezený růstový potenciál. Ponecháváme tedy naše doporučení Držet

Ocenění

Pro odvození roční cílové ceny jsme použili standardní model DCF. Mírně jsme snížili bezrizikovou úrokovou míru v období predikce na 3 % a v pokračující hodnotě (TV) jsme použili 4 %. Díky úspěšné restrukturalizaci dluhopisů jsme mírně zvýšili
růst v pokračující hodnotě na 2 %. Ve výsledku jsme tak odvodili dvanáctiměsíční cílovou cenu 2,3 € na akcii.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).